ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/09/2012 Weltraumbahnhof [de] การออกเสียงคำว่า Weltraumbahnhof คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 trobador [de] การออกเสียงคำว่า trobador คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 Wolf Lieser [de] การออกเสียงคำว่า Wolf Lieser คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 Tilman Baumgärtel [de] การออกเสียงคำว่า Tilman Baumgärtel คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 geplaudert [de] การออกเสียงคำว่า geplaudert คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 Thaya [de] การออกเสียงคำว่า Thaya คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 Gennat [de] การออกเสียงคำว่า Gennat คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 Lombard Odier & Cie [de] การออกเสียงคำว่า Lombard Odier & Cie คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 Trinkaus & Burkhardt [de] การออกเสียงคำว่า Trinkaus & Burkhardt คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 Berenberg Bank [de] การออกเสียงคำว่า Berenberg Bank คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 Anthroposophist [de] การออกเสียงคำว่า Anthroposophist คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 Ludwigsruhe [de] การออกเสียงคำว่า Ludwigsruhe คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 Clayallee [de] การออกเสียงคำว่า Clayallee คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 Landesbank Baden-Württemberg [de] การออกเสียงคำว่า Landesbank Baden-Württemberg คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Jungmannschaft [de] การออกเสียงคำว่า Jungmannschaft คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 verdörren [de] การออกเสียงคำว่า verdörren คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Glühung [de] การออกเสียงคำว่า Glühung คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Nagelkauen [de] การออกเสียงคำว่า Nagelkauen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 periungual [de] การออกเสียงคำว่า periungual คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Mandibel [de] การออกเสียงคำว่า Mandibel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/09/2012 Diskalregion [de] การออกเสียงคำว่า Diskalregion คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Steinsplitter [de] การออกเสียงคำว่า Steinsplitter คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Holzsplitter [de] การออกเสียงคำว่า Holzsplitter คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Nirvana [de] การออกเสียงคำว่า Nirvana คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Graphemstatus [de] การออกเสียงคำว่า Graphemstatus คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Spalet [de] การออกเสียงคำว่า Spalet คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Frankfurter Schule [de] การออกเสียงคำว่า Frankfurter Schule คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Umlautgraphem [de] การออกเสียงคำว่า Umlautgraphem คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Graphemmuster [de] การออกเสียงคำว่า Graphemmuster คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 Sonorantgraphem [de] การออกเสียงคำว่า Sonorantgraphem คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด