ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/09/2012 Weltraumbahnhof [de] Weltraumbahnhof การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 trobador [de] trobador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 Wolf Lieser [de] Wolf Lieser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 Tilman Baumgärtel [de] Tilman Baumgärtel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 geplaudert [de] geplaudert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 Thaya [de] Thaya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 Gennat [de] Gennat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 Lombard Odier & Cie [de] Lombard Odier & Cie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 Trinkaus & Burkhardt [de] Trinkaus & Burkhardt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 Berenberg Bank [de] Berenberg Bank การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 Anthroposophist [de] Anthroposophist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 Ludwigsruhe [de] Ludwigsruhe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 Clayallee [de] Clayallee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 Landesbank Baden-Württemberg [de] Landesbank Baden-Württemberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Jungmannschaft [de] Jungmannschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 verdörren [de] verdörren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Glühung [de] Glühung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Nagelkauen [de] Nagelkauen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 periungual [de] periungual การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Mandibel [de] Mandibel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/09/2012 Diskalregion [de] Diskalregion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Steinsplitter [de] Steinsplitter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Holzsplitter [de] Holzsplitter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Nirvana [de] Nirvana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Graphemstatus [de] Graphemstatus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Spalet [de] Spalet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Frankfurter Schule [de] Frankfurter Schule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Umlautgraphem [de] Umlautgraphem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Graphemmuster [de] Graphemmuster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 Sonorantgraphem [de] Sonorantgraphem การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด