สมาชิก:

wertxi

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ wertxi

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/02/2020 gælunöfn [is] การออกเสียง : gælunöfn 0 โหวต
12/02/2020 eyðurnar [is] การออกเสียง : eyðurnar 0 โหวต
12/02/2020 ýmislegt [is] การออกเสียง : ýmislegt 0 โหวต
12/02/2020 tölvu [is] การออกเสียง : tölvu 0 โหวต
12/02/2020 Gudnadottir [is] การออกเสียง : Gudnadottir 0 โหวต
12/02/2020 þau eiga ekki mjög mikinn pening. [is] การออกเสียง : þau eiga ekki mjög mikinn pening. 0 โหวต
12/02/2020 stærðfræði [is] การออกเสียง : stærðfræði 0 โหวต
08/02/2020 Uxavatn [is] การออกเสียง : Uxavatn 0 โหวต
08/02/2020 flugvellinum [is] การออกเสียง : flugvellinum 0 โหวต
08/02/2020 kjur [is] การออกเสียง : kjur 0 โหวต
08/02/2020 spyrja [is] การออกเสียง : spyrja 0 โหวต
06/02/2020 Mannanafnanefnd [is] การออกเสียง : Mannanafnanefnd 0 โหวต
06/02/2020 Við búum í samfélagi. [is] การออกเสียง : Við búum í samfélagi. 0 โหวต
06/02/2020 Eignarhald er þjófnaður. [is] การออกเสียง : Eignarhald er þjófnaður. 0 โหวต
06/02/2020 Ef ég nenni [is] การออกเสียง : Ef ég nenni 0 โหวต
06/02/2020 að kalla [is] การออกเสียง : að kalla 0 โหวต
06/02/2020 að skipta [is] การออกเสียง : að skipta 0 โหวต
06/02/2020 skoðanir [is] การออกเสียง : skoðanir 0 โหวต
06/02/2020 Sigurrós [is] การออกเสียง : Sigurrós 0 โหวต
06/02/2020 Steingrímur Steinþórsson [is] การออกเสียง : Steingrímur Steinþórsson 0 โหวต
06/02/2020 Samstillingarbúnaður [is] การออกเสียง : Samstillingarbúnaður 0 โหวต
06/02/2020 ýmiss [is] การออกเสียง : ýmiss 0 โหวต
06/02/2020 Jóhannesson [is] การออกเสียง : Jóhannesson 0 โหวต
06/02/2020 Möðrudalsfjallgarðar [is] การออกเสียง : Möðrudalsfjallgarðar 0 โหวต
06/02/2020 trjágreinar [is] การออกเสียง : trjágreinar 0 โหวต
06/02/2020 Sjúkrakostnaður [is] การออกเสียง : Sjúkrakostnaður 0 โหวต
06/02/2020 ruslakarfa [is] การออกเสียง : ruslakarfa 0 โหวต
06/02/2020 Hlöðufell [is] การออกเสียง : Hlöðufell 0 โหวต
06/02/2020 brautamót [is] การออกเสียง : brautamót 0 โหวต
06/02/2020 indjánatjald [is] การออกเสียง : indjánatjald 0 โหวต