สมาชิก:

wertxi

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ wertxi

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/09/2019 Helmingunarleit [is] การออกเสียง : Helmingunarleit 0 โหวต
27/09/2019 viðskiptaþvingana [is] การออกเสียง : viðskiptaþvingana 0 โหวต
27/09/2019 Gerðarsafn [is] การออกเสียง : Gerðarsafn 0 โหวต
27/09/2019 aukið [is] การออกเสียง : aukið 0 โหวต
27/09/2019 Vestrahorn [is] การออกเสียง : Vestrahorn 0 โหวต
27/09/2019 Gyða Valtýsdóttir [is] การออกเสียง : Gyða Valtýsdóttir 0 โหวต
27/09/2019 Hruni [is] การออกเสียง : Hruni 0 โหวต
27/09/2019 Hillna [is] การออกเสียง : Hillna 0 โหวต
27/09/2019 Fuþark [is] การออกเสียง : Fuþark 0 โหวต
27/09/2019 athugarðu [is] การออกเสียง : athugarðu 0 โหวต
27/09/2019 nútímavæða [is] การออกเสียง : nútímavæða 0 โหวต
27/09/2019 undirritaði [is] การออกเสียง : undirritaði 0 โหวต
27/09/2019 sögunnar [is] การออกเสียง : sögunnar 0 โหวต
27/09/2019 mánudögum [is] การออกเสียง : mánudögum 0 โหวต
27/09/2019 Möðruvellir [is] การออกเสียง : Möðruvellir 0 โหวต
27/09/2019 villist [is] การออกเสียง : villist 0 โหวต
27/09/2019 gaggalagó [is] การออกเสียง : gaggalagó 0 โหวต
27/09/2019 ígull [is] การออกเสียง : ígull 0 โหวต
27/09/2019 einyrki [is] การออกเสียง : einyrki 0 โหวต
27/09/2019 verst [is] การออกเสียง : verst 0 โหวต
27/09/2019 Íslendingadagurinn [is] การออกเสียง : Íslendingadagurinn 0 โหวต
17/09/2019 versluninni [is] การออกเสียง : versluninni 0 โหวต
17/09/2019 Liljurós [is] การออกเสียง : Liljurós 0 โหวต
17/09/2019 Rímur [is] การออกเสียง : Rímur 0 โหวต
17/09/2019 dölunum [is] การออกเสียง : dölunum 0 โหวต
17/09/2019 dölum [is] การออกเสียง : dölum 0 โหวต
17/09/2019 bekkjanna [is] การออกเสียง : bekkjanna 0 โหวต
17/09/2019 laufskálarétt [is] การออกเสียง : laufskálarétt 0 โหวต
23/04/2019 Rósóttur [is] การออกเสียง : Rósóttur 0 โหวต
23/04/2019 Rauðfeldsgjá [is] การออกเสียง : Rauðfeldsgjá 0 โหวต