ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Sæl og blessuð
Sæl og blessuð [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Mér líður vel
Mér líður vel [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Smáradóttir
Smáradóttir [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Lundarreykjadalur
Lundarreykjadalur [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Barónsstígur
Barónsstígur [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Fagriskógur
Fagriskógur [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Svarfaðardalur
Svarfaðardalur [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : ánægjulegt
ánægjulegt [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Björk Eiðsdóttir
Björk Eiðsdóttir [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : teiknar
teiknar [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : geitskegg
geitskegg [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : tennurnar
tennurnar [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Valentínusardagurinn
Valentínusardagurinn [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : of seint
of seint [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : skyndibita
skyndibita [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : steinsofnar
steinsofnar [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : að flýta sér
að flýta sér [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : að kveikja
að kveikja [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : að hreyfa
að hreyfa [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : frönskunámskeiði
frönskunámskeiði [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : sef
sef [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Ég fer á fætur
Ég fer á fætur [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Grímur Hákonarson
Grímur Hákonarson [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : á næturvöktum
á næturvöktum [is] 0 โหวต
19/02/2020
การออกเสียง : Sigurður Sigurjónsson
Sigurður Sigurjónsson [is] 0 โหวต
12/02/2020
การออกเสียง : gælunöfn
gælunöfn [is] 0 โหวต
12/02/2020
การออกเสียง : eyðurnar
eyðurnar [is] 0 โหวต
12/02/2020
การออกเสียง : ýmislegt
ýmislegt [is] 0 โหวต
12/02/2020
การออกเสียง : tölvu
tölvu [is] 0 โหวต
12/02/2020
การออกเสียง : Guðnadóttir
Guðnadóttir [is] 0 โหวต