สมาชิก:

wertxi

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ wertxi

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/02/2020 Sæl og blessuð [is] การออกเสียง : Sæl og blessuð 0 โหวต
19/02/2020 Mér líður vel [is] การออกเสียง : Mér líður vel 0 โหวต
19/02/2020 Smáradóttir [is] การออกเสียง : Smáradóttir 0 โหวต
19/02/2020 Lundarreykjadalur [is] การออกเสียง : Lundarreykjadalur 0 โหวต
19/02/2020 Barónsstígur [is] การออกเสียง : Barónsstígur 0 โหวต
19/02/2020 Fagriskógur [is] การออกเสียง : Fagriskógur 0 โหวต
19/02/2020 Svarfaðardalur [is] การออกเสียง : Svarfaðardalur 0 โหวต
19/02/2020 ánægjulegt [is] การออกเสียง : ánægjulegt 0 โหวต
19/02/2020 Björk Eiðsdóttir [is] การออกเสียง : Björk Eiðsdóttir 0 โหวต
19/02/2020 teiknar [is] การออกเสียง : teiknar 0 โหวต
19/02/2020 geitskegg [is] การออกเสียง : geitskegg 0 โหวต
19/02/2020 tennurnar [is] การออกเสียง : tennurnar 0 โหวต
19/02/2020 Valentínusardagurinn [is] การออกเสียง : Valentínusardagurinn 0 โหวต
19/02/2020 of seint [is] การออกเสียง : of seint 0 โหวต
19/02/2020 skyndibita [is] การออกเสียง : skyndibita 0 โหวต
19/02/2020 steinsofnar [is] การออกเสียง : steinsofnar 0 โหวต
19/02/2020 að flýta sér [is] การออกเสียง : að flýta sér 0 โหวต
19/02/2020 að kveikja [is] การออกเสียง : að kveikja 0 โหวต
19/02/2020 að hreyfa [is] การออกเสียง : að hreyfa 0 โหวต
19/02/2020 frönskunámskeiði [is] การออกเสียง : frönskunámskeiði 0 โหวต
19/02/2020 sef [is] การออกเสียง : sef 0 โหวต
19/02/2020 Ég fer á fætur [is] การออกเสียง : Ég fer á fætur 0 โหวต
19/02/2020 Grímur Hákonarson [is] การออกเสียง : Grímur Hákonarson 0 โหวต
19/02/2020 á næturvöktum [is] การออกเสียง : á næturvöktum 0 โหวต
19/02/2020 Sigurður Sigurjónsson [is] การออกเสียง : Sigurður Sigurjónsson 0 โหวต
12/02/2020 gælunöfn [is] การออกเสียง : gælunöfn 0 โหวต
12/02/2020 eyðurnar [is] การออกเสียง : eyðurnar 0 โหวต
12/02/2020 ýmislegt [is] การออกเสียง : ýmislegt 0 โหวต
12/02/2020 tölvu [is] การออกเสียง : tölvu 0 โหวต
12/02/2020 Gudnadottir [is] การออกเสียง : Gudnadottir 0 โหวต