สมาชิก:

vturiserra

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ vturiserra

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/09/2018 instal·lar-lo [ca] การออกเสียง : instal·lar-lo 0 โหวต
13/09/2018 pluges [ca] การออกเสียง : pluges 0 โหวต
13/09/2018 dotat [ca] การออกเสียง : dotat 0 โหวต
13/09/2018 Baix Ebre [ca] การออกเสียง : Baix Ebre 0 โหวต
13/09/2018 parc eòlic Baix Ebre [ca] การออกเสียง : parc eòlic Baix Ebre 0 โหวต
21/03/2016 Carles Puigdemont [ca] การออกเสียง : Carles Puigdemont 1 โหวต
27/03/2014 Llabià [ca] การออกเสียง : Llabià 0 โหวต
27/03/2014 aguar [ca] การออกเสียง : aguar 0 โหวต
27/03/2014 Sant Iscle d'Empordà [ca] การออกเสียง : Sant Iscle d'Empordà 0 โหวต
27/03/2014 Gaüses [ca] การออกเสียง : Gaüses 0 โหวต
27/03/2014 sèpia estofada [ca] การออกเสียง : sèpia estofada 0 โหวต
27/03/2014 ílium [ca] การออกเสียง : ílium 0 โหวต
26/03/2014 aguaitar [ca] การออกเสียง : aguaitar 0 โหวต
26/03/2014 gabier [ca] การออกเสียง : gabier 0 โหวต
26/03/2014 igualació [ca] การออกเสียง : igualació 0 โหวต
26/03/2014 il·lació [ca] การออกเสียง : il·lació 0 โหวต
26/03/2014 acatalèpsia [ca] การออกเสียง : acatalèpsia 0 โหวต
26/03/2014 xaquiosament [ca] การออกเสียง : xaquiosament 0 โหวต
26/03/2014 pacció [ca] การออกเสียง : pacció 0 โหวต
26/03/2014 zoosemiòtica [ca] การออกเสียง : zoosemiòtica 0 โหวต
26/03/2014 paccionar [ca] การออกเสียง : paccionar 0 โหวต
26/03/2014 poinciana [ca] การออกเสียง : poinciana 0 โหวต
26/03/2014 vocacional [ca] การออกเสียง : vocacional 0 โหวต
26/03/2014 marsupial [ca] การออกเสียง : marsupial 0 โหวต
26/03/2014 jerarquització [ca] การออกเสียง : jerarquització 0 โหวต
26/03/2014 jacobià [ca] การออกเสียง : jacobià 0 โหวต
26/03/2014 facciosa [ca] การออกเสียง : facciosa 0 โหวต
26/03/2014 falciot [ca] การออกเสียง : falciot 0 โหวต
26/03/2014 Vulpellac [ca] การออกเสียง : Vulpellac 0 โหวต
26/03/2014 ignominiós [ca] การออกเสียง : ignominiós 0 โหวต