ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2008 automata [en] การออกเสียงคำว่า automata คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/04/2008 abate [en] การออกเสียงคำว่า abate คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 aboard [en] การออกเสียงคำว่า aboard คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 Pennsylvania [en] การออกเสียงคำว่า Pennsylvania คะแนนโหวต 3 คะแนน
04/04/2008 Virginia Woolf [en] การออกเสียงคำว่า Virginia Woolf คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 server [en] การออกเสียงคำว่า server คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/04/2008 although [en] การออกเสียงคำว่า although คะแนนโหวต 15 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 Pittsburgh [en] การออกเสียงคำว่า Pittsburgh คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 Carolina [en] การออกเสียงคำว่า Carolina คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 Oklahoma [en] การออกเสียงคำว่า Oklahoma คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 reconcile [en] การออกเสียงคำว่า reconcile คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 Louisiana [en] การออกเสียงคำว่า Louisiana คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/04/2008 Delaware [en] การออกเสียงคำว่า Delaware คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 Montana [en] การออกเสียงคำว่า Montana คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 Arizona [en] การออกเสียงคำว่า Arizona คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 competitor [en] การออกเสียงคำว่า competitor คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 numismatists [en] การออกเสียงคำว่า numismatists คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 atrophy [en] การออกเสียงคำว่า atrophy คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 Tebe [en] การออกเสียงคำว่า Tebe คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 ball [en] การออกเสียงคำว่า ball คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 Rochester [en] การออกเสียงคำว่า Rochester คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 testicles [en] การออกเสียงคำว่า testicles คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 GUI [en] การออกเสียงคำว่า GUI คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 Legend of Zelda [en] การออกเสียงคำว่า Legend of Zelda คะแนนโหวต 2 คะแนน
04/04/2008 epic [en] การออกเสียงคำว่า epic คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 steak [en] การออกเสียงคำว่า steak คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/04/2008 bum [en] การออกเสียงคำว่า bum คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 emphasis [en] การออกเสียงคำว่า emphasis คะแนนโหวต 4 คะแนน
04/04/2008 jargon [en] การออกเสียงคำว่า jargon คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 blow job [en] การออกเสียงคำว่า blow job คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด