ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2018 レジャー施設 [ja] การออกเสียง : レジャー施設 0 โหวต
06/06/2018 問を立てる [ja] การออกเสียง : 問を立てる 0 โหวต
06/06/2018 流行する [ja] การออกเสียง : 流行する 0 โหวต
06/06/2018 流行に遅れる [ja] การออกเสียง : 流行に遅れる 0 โหวต
06/06/2018 陽春の候 [ja] การออกเสียง : 陽春の候 0 โหวต
06/06/2018 撃ちのめす [ja] การออกเสียง : 撃ちのめす 0 โหวต
06/06/2018 接戦を制す [ja] การออกเสียง : 接戦を制す 0 โหวต
06/06/2018 宙に浮く [ja] การออกเสียง : 宙に浮く 0 โหวต
06/06/2018 気障り [ja] การออกเสียง : 気障り 0 โหวต
06/06/2018 高さがある [ja] การออกเสียง : 高さがある 0 โหวต
06/06/2018 高い木 [ja] การออกเสียง : 高い木 0 โหวต
06/06/2018 高い鼻 [ja] การออกเสียง : 高い鼻 0 โหวต
06/06/2018 背の高い少年 [ja] การออกเสียง : 背の高い少年 0 โหวต
06/06/2018 高い音 [ja] การออกเสียง : 高い音 0 โหวต
06/06/2018 高い給料 [ja] การออกเสียง : 高い給料 0 โหวต
06/06/2018 免除する [ja] การออกเสียง : 免除する 0 โหวต
06/06/2018 真っ青な [ja] การออกเสียง : 真っ青な 0 โหวต
06/06/2018 鮮やかな [ja] การออกเสียง : 鮮やかな 0 โหวต
06/06/2018 包装する [ja] การออกเสียง : 包装する 0 โหวต
06/06/2018 満足げな笑み [ja] การออกเสียง : 満足げな笑み 0 โหวต
06/06/2018 焦熱地獄 [ja] การออกเสียง : 焦熱地獄 0 โหวต
06/06/2018 寄附 (きふ) [ja] การออกเสียง : 寄附 (きふ) 0 โหวต
06/06/2018 小憩 [ja] การออกเสียง : 小憩 0 โหวต
06/06/2018 埋蔵する [ja] การออกเสียง : 埋蔵する 0 โหวต
06/06/2018 走行する [ja] การออกเสียง : 走行する 0 โหวต
06/06/2018 天下御免 [ja] การออกเสียง : 天下御免 0 โหวต
06/06/2018 放置する [ja] การออกเสียง : 放置する 0 โหวต
06/06/2018 和解する [ja] การออกเสียง : 和解する 0 โหวต
06/06/2018 抗議する [ja] การออกเสียง : 抗議する 0 โหวต
06/06/2018 背徳行為 [ja] การออกเสียง : 背徳行為 0 โหวต