ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/02/2018 レントゲン検査 [ja] การออกเสียงคำว่า レントゲン検査 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 ごみの塊 [ja] การออกเสียงคำว่า ごみの塊 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 急いで飲み込む [ja] การออกเสียงคำว่า 急いで飲み込む คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 食べ物を飲み込むとのどが痛みます [ja] การออกเสียงคำว่า 食べ物を飲み込むとのどが痛みます คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 私は四時間歩いても疲れなかった [ja] การออกเสียงคำว่า 私は四時間歩いても疲れなかった คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 電気容量 [ja] การออกเสียงคำว่า 電気容量 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 中山さんは本を買っても読みません [ja] การออกเสียงคำว่า 中山さんは本を買っても読みません คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 にかわり [ja] การออกเสียงคำว่า にかわり คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 吊目 [ja] การออกเสียงคำว่า 吊目 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 鬼の顔 [ja] การออกเสียงคำว่า 鬼の顔 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 掛かり切り [ja] การออกเสียงคำว่า 掛かり切り คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 彼は鬼みたいに怖い [ja] การออกเสียงคำว่า 彼は鬼みたいに怖い คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 首切り [ja] การออกเสียงคำว่า 首切り คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 当然のことながら [ja] การออกเสียงคำว่า 当然のことながら คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 これにより [ja] การออกเสียงคำว่า これにより คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 彼の肩を軽く叩く [ja] การออกเสียงคำว่า 彼の肩を軽く叩く คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 何時間目 [ja] การออกเสียงคำว่า 何時間目 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 平昌郡 [ja] การออกเสียงคำว่า 平昌郡 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 プラスチック [ja] การออกเสียงคำว่า プラスチック คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 でしょうか [ja] การออกเสียงคำว่า でしょうか คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 うらぶれる [ja] การออกเสียงคำว่า うらぶれる คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2018 連戦連勝 [ja] การออกเสียงคำว่า 連戦連勝 คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 煮るなり焼くなり [ja] การออกเสียงคำว่า 煮るなり焼くなり คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 パグ [ja] การออกเสียงคำว่า パグ คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 兄貴分 [ja] การออกเสียงคำว่า 兄貴分 คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 九十分 [ja] การออกเสียงคำว่า 九十分 คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 焼きが回る [ja] การออกเสียงคำว่า 焼きが回る คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 旗揚げ [ja] การออกเสียงคำว่า 旗揚げ คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 うそずくめの言いわけ [ja] การออกเสียงคำว่า うそずくめの言いわけ คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 下請け会社 [ja] การออกเสียงคำว่า 下請け会社 คะแนนโหวต 0 คะแนน