ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2018 レジャー施設 [ja] การออกเสียง : レジャー施設 0 โหวต
06/06/2018 流行する [ja] การออกเสียง : 流行する 0 โหวต
06/06/2018 撃ちのめす [ja] การออกเสียง : 撃ちのめす 0 โหวต
06/06/2018 気障り [ja] การออกเสียง : 気障り 0 โหวต
06/06/2018 免除する [ja] การออกเสียง : 免除する 0 โหวต
06/06/2018 真っ青な [ja] การออกเสียง : 真っ青な 0 โหวต
06/06/2018 鮮やかな [ja] การออกเสียง : 鮮やかな 0 โหวต
06/06/2018 包装する [ja] การออกเสียง : 包装する 0 โหวต
06/06/2018 焦熱地獄 [ja] การออกเสียง : 焦熱地獄 0 โหวต
06/06/2018 寄附 (きふ) [ja] การออกเสียง : 寄附 (きふ) 0 โหวต
06/06/2018 小憩 [ja] การออกเสียง : 小憩 0 โหวต
06/06/2018 埋蔵する [ja] การออกเสียง : 埋蔵する 0 โหวต
06/06/2018 走行する [ja] การออกเสียง : 走行する 0 โหวต
06/06/2018 天下御免 [ja] การออกเสียง : 天下御免 0 โหวต
06/06/2018 放置する [ja] การออกเสียง : 放置する 0 โหวต
06/06/2018 和解する [ja] การออกเสียง : 和解する 0 โหวต
06/06/2018 抗議する [ja] การออกเสียง : 抗議する 0 โหวต
06/06/2018 背徳行為 [ja] การออกเสียง : 背徳行為 0 โหวต
06/06/2018 すごかった [ja] การออกเสียง : すごかった 0 โหวต
06/06/2018 下4桁 [ja] การออกเสียง : 下4桁 0 โหวต
06/06/2018 日本馬(にほんうま) [ja] การออกเสียง : 日本馬(にほんうま) 0 โหวต
06/06/2018 解除料 [ja] การออกเสียง : 解除料 0 โหวต
06/06/2018 居続ける [ja] การออกเสียง : 居続ける 0 โหวต
05/06/2018 健やかな [ja] การออกเสียง : 健やかな 0 โหวต
05/06/2018 ひやっとする [ja] การออกเสียง : ひやっとする 0 โหวต
05/06/2018 合います [ja] การออกเสียง : 合います 0 โหวต
05/06/2018 合って [ja] การออกเสียง : 合って 0 โหวต
05/06/2018 頂いて [ja] การออกเสียง : 頂いて 0 โหวต
05/06/2018 定額小為替 [ja] การออกเสียง : 定額小為替 0 โหวต
05/06/2018 汲み上げる [ja] การออกเสียง : 汲み上げる 0 โหวต