ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/05/2018 起原 [ja] การออกเสียง : 起原 0 โหวต
11/05/2018 二日間 [ja] การออกเสียง : 二日間 0 โหวต
11/05/2018 さておき [ja] การออกเสียง : さておき 0 โหวต
11/05/2018 Naka-choko (中猪口) [ja] การออกเสียง : Naka-choko (中猪口) 0 โหวต
11/05/2018 レヴィナス [ja] การออกเสียง : レヴィナス 0 โหวต
11/05/2018 肩寄せる [ja] การออกเสียง : 肩寄せる 0 โหวต
11/05/2018 一手に引き受ける [ja] การออกเสียง : 一手に引き受ける 0 โหวต
11/05/2018 (~まで)あと何日もない [ja] การออกเสียง : (~まで)あと何日もない 0 โหวต
11/05/2018 (日差しが日々) 強まっていく中、 [ja] การออกเสียง : (日差しが日々) 強まっていく中、 0 โหวต
11/05/2018 風車[ふうしゃ] [ja] การออกเสียง : 風車[ふうしゃ] 0 โหวต
11/05/2018 コンポーネント [ja] การออกเสียง : コンポーネント 0 โหวต
11/05/2018 誤りを認める [ja] การออกเสียง : 誤りを認める 0 โหวต
11/05/2018 憶病者 [ja] การออกเสียง : 憶病者 0 โหวต
11/05/2018 シャトル [ja] การออกเสียง : シャトル 0 โหวต
11/05/2018 6泊7日 [ja] การออกเสียง : 6泊7日 0 โหวต
11/05/2018 拡張機能 [ja] การออกเสียง : 拡張機能 0 โหวต
11/05/2018 日の長い [ja] การออกเสียง : 日の長い 0 โหวต
11/05/2018 ご恩 [ja] การออกเสียง : ご恩 0 โหวต
11/05/2018 すごく低い声ですね。 [ja] การออกเสียง : すごく低い声ですね。 0 โหวต
11/05/2018 あの会社に就職したい。 [ja] การออกเสียง : あの会社に就職したい。 0 โหวต
11/05/2018 信用できる友達がほしい。 [ja] การออกเสียง : 信用できる友達がほしい。 0 โหวต
11/05/2018 いつがご都合よろしいですか。 [ja] การออกเสียง : いつがご都合よろしいですか。 0 โหวต
11/05/2018 いつご都合がよろしいですか。 [ja] การออกเสียง : いつご都合がよろしいですか。 0 โหวต
11/05/2018 あの人が使っている電車 [ja] การออกเสียง : あの人が使っている電車 0 โหวต
11/05/2018 あの人の使っている電車 [ja] การออกเสียง : あの人の使っている電車 0 โหวต
11/05/2018 友達が飼っている猫 [ja] การออกเสียง : 友達が飼っている猫 0 โหวต
11/05/2018 友達の飼っている猫 [ja] การออกเสียง : 友達の飼っている猫 0 โหวต
11/05/2018 桜が咲いている通り [ja] การออกเสียง : 桜が咲いている通り 0 โหวต
11/05/2018 桜の咲いている通り [ja] การออกเสียง : 桜の咲いている通り 0 โหวต
11/05/2018 バター煮 [ja] การออกเสียง : バター煮 0 โหวต