ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/07/2014 Arduinici [it] การออกเสียง : Arduinici 1 โหวต
03/07/2014 facesti [it] การออกเสียง : facesti 3 โหวต
03/07/2014 fludrocortisone [it] การออกเสียง : fludrocortisone 0 โหวต
03/07/2014 apicegenesi [it] การออกเสียง : apicegenesi 1 โหวต
03/07/2014 Himera [it] การออกเสียง : Himera 0 โหวต
03/07/2014 Pascadozzia [it] การออกเสียง : Pascadozzia 1 โหวต
03/07/2014 teme [it] การออกเสียง : teme 1 โหวต
03/07/2014 temiamo [it] การออกเสียง : temiamo 0 โหวต
03/07/2014 temerò [it] การออกเสียง : temerò 0 โหวต
03/07/2014 temerà [it] การออกเสียง : temerà 0 โหวต
03/07/2014 aprirò [it] การออกเสียง : aprirò 1 โหวต
03/07/2014 capirà [it] การออกเสียง : capirà 0 โหวต
03/07/2014 pezzo da novanta [it] การออกเสียง : pezzo da novanta 0 โหวต
10/02/2014 vignalta [it] การออกเสียง : vignalta 1 โหวต
10/02/2014 paccheri [it] การออกเสียง : paccheri 1 โหวต
10/02/2014 cipolline [it] การออกเสียง : cipolline 0 โหวต
08/02/2014 foggio [it] การออกเสียง : foggio 0 โหวต
08/02/2014 Telloni [it] การออกเสียง : Telloni 0 โหวต
08/02/2014 Maccio [it] การออกเสียง : Maccio 0 โหวต
08/02/2014 Antonio Concina [it] การออกเสียง : Antonio Concina 0 โหวต
08/02/2014 dimostro [it] การออกเสียง : dimostro 1 โหวต
08/02/2014 Diego Fasolis [it] การออกเสียง : Diego Fasolis 0 โหวต
08/02/2014 Cangini [it] การออกเสียง : Cangini 0 โหวต
08/02/2014 Ghella [it] การออกเสียง : Ghella 0 โหวต
08/02/2014 albarosso [it] การออกเสียง : albarosso 0 โหวต
08/02/2014 lacinato [it] การออกเสียง : lacinato 0 โหวต
08/02/2014 Settesoli [it] การออกเสียง : Settesoli 0 โหวต
08/02/2014 Lavignone [it] การออกเสียง : Lavignone 0 โหวต
08/02/2014 Lercara Friddi [it] การออกเสียง : Lercara Friddi 0 โหวต
08/02/2014 Orloggi [it] การออกเสียง : Orloggi 0 โหวต