สมาชิก:

sameeruddowlakhan

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ sameeruddowlakhan

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/09/2018 itthi [pi] การออกเสียง : itthi 0 โหวต
30/09/2018 ucchu [pi] การออกเสียง : ucchu 0 โหวต
30/09/2018 āpaṇa [pi] การออกเสียง : āpaṇa 0 โหวต
30/09/2018 āvāṭa [pi] การออกเสียง : āvāṭa 0 โหวต
30/09/2018 āloka [pi] การออกเสียง : āloka 0 โหวต
30/09/2018 āhiṇḍati [pi] การออกเสียง : āhiṇḍati 0 โหวต
30/09/2018 ussahati [pi] การออกเสียง : ussahati 0 โหวต
30/09/2018 āsiñcati [pi] การออกเสียง : āsiñcati 0 โหวต
30/09/2018 uggaṇhāti [pi] การออกเสียง : uggaṇhāti 0 โหวต
30/09/2018 upasaṅkamati [pi] การออกเสียง : upasaṅkamati 0 โหวต
30/09/2018 uṭṭhahati [pi] การออกเสียง : uṭṭhahati 0 โหวต
30/09/2018 uḍḍeti [pi] การออกเสียง : uḍḍeti 0 โหวต
30/09/2018 uyyāna [pi] การออกเสียง : uyyāna 0 โหวต
30/09/2018 kaṇeru [pi] การออกเสียง : kaṇeru 0 โหวต
30/09/2018 ussāpeti [pi] การออกเสียง : ussāpeti 0 โหวต
30/09/2018 kathaṃ [pi] การออกเสียง : kathaṃ 0 โหวต
30/09/2018 obhāseti [pi] การออกเสียง : obhāseti 0 โหวต
30/09/2018 ovāda [pi] การออกเสียง : ovāda 0 โหวต
30/09/2018 kaṭacchu [pi] การออกเสียง : kaṭacchu 0 โหวต
30/09/2018 kaññā [pi] การออกเสียง : kaññā 0 โหวต
30/09/2018 kadāci [pi] การออกเสียง : kadāci 0 โหวต
30/09/2018 kadā [pi] การออกเสียง : kadā 0 โหวต
30/09/2018 kadalī [pi] การออกเสียง : kadalī 0 โหวต
30/09/2018 katheti [pi] การออกเสียง : katheti 0 โหวต
30/09/2018 kavi [pi] การออกเสียง : kavi 0 โหวต
30/09/2018 karahaci [pi] การออกเสียง : karahaci 0 โหวต
30/09/2018 kasmā [pi] การออกเสียง : kasmā 0 โหวต
30/09/2018 passati [pi] การออกเสียง : passati 0 โหวต
30/09/2018 gantu [pi] การออกเสียง : gantu 0 โหวต
30/09/2018 kāruṇika [pi] การออกเสียง : kāruṇika 0 โหวต