สมาชิก:

sameeruddowlakhan

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ sameeruddowlakhan

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/10/2018 karoti [pi] การออกเสียง : karoti 0 โหวต
23/10/2018 pacati [pi] การออกเสียง : pacati 0 โหวต
23/10/2018 Ari [pi] การออกเสียง : Ari 0 โหวต
23/10/2018 tarati [pi] การออกเสียง : tarati 0 โหวต
23/10/2018 asani [pi] การออกเสียง : asani 0 โหวต
23/10/2018 uraga [pi] การออกเสียง : uraga 0 โหวต
23/10/2018 ISI [pi] การออกเสียง : ISI 0 โหวต
23/10/2018 jala [pi] การออกเสียง : jala 0 โหวต
23/10/2018 kasati [pi] การออกเสียง : kasati 0 โหวต
23/10/2018 paharati [pi] การออกเสียง : paharati 0 โหวต
23/10/2018 jetu [pi] การออกเสียง : jetu 0 โหวต
23/10/2018 udadhi [pi] การออกเสียง : udadhi 0 โหวต
23/10/2018 akkosati [pi] การออกเสียง : akkosati 0 โหวต
23/10/2018 asi [pi] การออกเสียง : asi 0 โหวต
23/10/2018 patati [pi] การออกเสียง : patati 0 โหวต
23/10/2018 aggi [pi] การออกเสียง : aggi 0 โหวต
23/10/2018 ambu [pi] การออกเสียง : ambu 0 โหวต
23/10/2018 adhigacchati [pi] การออกเสียง : adhigacchati 0 โหวต
23/10/2018 aja [pi] การออกเสียง : aja 0 โหวต
23/10/2018 acci [pi] การออกเสียง : acci 0 โหวต
23/10/2018 aṅguli [pi] การออกเสียง : aṅguli 0 โหวต
23/10/2018 atthi [pi] การออกเสียง : atthi 0 โหวต
23/10/2018 atithi [pi] การออกเสียง : atithi 0 โหวต
23/10/2018 aṭṭhi [pi] การออกเสียง : aṭṭhi 0 โหวต
23/10/2018 aṭavi [pi] การออกเสียง : aṭavi 0 โหวต
23/10/2018 ajja [pi] การออกเสียง : ajja 0 โหวต
23/10/2018 addhā [pi] การออกเสียง : addhā 0 โหวต
23/10/2018 anusāsati [pi] การออกเสียง : anusāsati 0 โหวต
23/10/2018 adhipati [pi] การออกเสียง : adhipati 0 โหวต
23/10/2018 atthaññū [pi] การออกเสียง : atthaññū 0 โหวต