สมาชิก:

sameeruddowlakhan

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ sameeruddowlakhan

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/05/2019 dhammena [pi] การออกเสียง : dhammena 0 โหวต
14/05/2019 dvādasākāra [pi] การออกเสียง : dvādasākāra 0 โหวต
14/05/2019 dvādasa [pi] การออกเสียง : dvādasa 0 โหวต
14/05/2019 suvisuddha [pi] การออกเสียง : suvisuddha 0 โหวต
14/05/2019 tiparivaṭṭa [pi] การออกเสียง : tiparivaṭṭa 0 โหวต
14/05/2019 ñāṇa-dassana [pi] การออกเสียง : ñāṇa-dassana 0 โหวต
14/05/2019 yathā-bhūta-ñāṇa-dassana [pi] การออกเสียง : yathā-bhūta-ñāṇa-dassana 0 โหวต
14/05/2019 পঞ্চাশের মন্বন্তর [bn] การออกเสียง : পঞ্চাশের মন্বন্তর 0 โหวต
14/05/2019 মন্বন্তর [bn] การออกเสียง : মন্বন্তর 0 โหวต
10/05/2019 Siddhattha Gotama [pi] การออกเสียง : Siddhattha Gotama 0 โหวต
10/05/2019 brahmacariyā [pi] การออกเสียง : brahmacariyā 0 โหวต
10/05/2019 ābādha [pi] การออกเสียง : ābādha 0 โหวต
10/05/2019 amhākaṃ [pi] การออกเสียง : amhākaṃ 0 โหวต
10/05/2019 mayhaṃ [pi] การออกเสียง : mayhaṃ 0 โหวต
10/05/2019 bhuñjanti [pi] การออกเสียง : bhuñjanti 0 โหวต
10/05/2019 dhammacakkappavattana [pi] การออกเสียง : dhammacakkappavattana 0 โหวต
10/05/2019 jetā [pi] การออกเสียง : jetā 0 โหวต
10/05/2019 āloka [pi] การออกเสียง : āloka 0 โหวต
08/05/2019 kāya [pi] การออกเสียง : kāya 0 โหวต
08/05/2019 rājinī [pi] การออกเสียง : rājinī 0 โหวต
08/05/2019 suṇāti [pi] การออกเสียง : suṇāti 0 โหวต
08/05/2019 anumodati [pi] การออกเสียง : anumodati 0 โหวต
08/05/2019 Abhidhamma [pi] การออกเสียง : Abhidhamma 0 โหวต
08/05/2019 mayaṃ [pi] การออกเสียง : mayaṃ 0 โหวต
08/05/2019 Siddhi [pi] การออกเสียง : Siddhi 0 โหวต
08/05/2019 aṭavi [pi] การออกเสียง : aṭavi 0 โหวต
08/05/2019 kañña [pi] การออกเสียง : kañña 0 โหวต
08/05/2019 paṭighāta [pi] การออกเสียง : paṭighāta 0 โหวต
08/05/2019 kaññā [pi] การออกเสียง : kaññā 0 โหวต
08/05/2019 samphassa [pi] การออกเสียง : samphassa 0 โหวต