ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
08/08/2018
การออกเสียง : umrenninga
umrenninga [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : íbúatala
íbúatala [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : Tryggvi Hrafn Haraldsson
Tryggvi Hrafn Haraldsson [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : maturinn
maturinn [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : hausar
hausar [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : hausarnir
hausarnir [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : heimilið
heimilið [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : heimilin
heimilin [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : ástandið
ástandið [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : Göngugatan
Göngugatan [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : gráðugur
gráðugur [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : tíðkast
tíðkast [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : Eigum við að fara og fá okkur te?
Eigum við að fara og fá okkur te? [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : te
te [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : ríðum
ríðum [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : Hann var handtekinn fyrir hnupl.
Hann var handtekinn fyrir hnupl. [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : hnupl
hnupl [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu.
Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. [is] 0 โหวต
08/08/2018
การออกเสียง : té
[is] 0 โหวต