ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/08/2018 umrenninga [is] การออกเสียง : umrenninga 0 โหวต
08/08/2018 íbúatala [is] การออกเสียง : íbúatala 0 โหวต
08/08/2018 Tryggvi Hrafn Haraldsson [is] การออกเสียง : Tryggvi Hrafn Haraldsson 0 โหวต
08/08/2018 maturinn [is] การออกเสียง : maturinn 0 โหวต
08/08/2018 hausar [is] การออกเสียง : hausar 0 โหวต
08/08/2018 hausarnir [is] การออกเสียง : hausarnir 0 โหวต
08/08/2018 heimilið [is] การออกเสียง : heimilið 0 โหวต
08/08/2018 heimilin [is] การออกเสียง : heimilin 0 โหวต
08/08/2018 ástandið [is] การออกเสียง : ástandið 0 โหวต
08/08/2018 Göngugatan [is] การออกเสียง : Göngugatan 0 โหวต
08/08/2018 gráðugur [is] การออกเสียง : gráðugur 0 โหวต
08/08/2018 tíðkast [is] การออกเสียง : tíðkast 0 โหวต
08/08/2018 Eigum við að fara og fá okkur te? [is] การออกเสียง : Eigum við að fara og fá okkur te? 0 โหวต
08/08/2018 te [is] การออกเสียง : te 0 โหวต
08/08/2018 ríðum [is] การออกเสียง : ríðum 0 โหวต
08/08/2018 Hann var handtekinn fyrir hnupl. [is] การออกเสียง : Hann var handtekinn fyrir hnupl. 0 โหวต
08/08/2018 hnupl [is] การออกเสียง : hnupl 0 โหวต
08/08/2018 Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. [is] การออกเสียง : Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. 0 โหวต
08/08/2018 [is] การออกเสียง : té 0 โหวต