ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/07/2019 castellvinenc [ca] การออกเสียง : castellvinenc 0 โหวต
07/07/2019 catalasa [ca] การออกเสียง : catalasa 0 โหวต
07/07/2019 castelldanenc [ca] การออกเสียง : castelldanenc 0 โหวต
07/07/2019 catalinoia [ca] การออกเสียง : catalinoia 0 โหวต
07/07/2019 catarobi [ca] การออกเสียง : catarobi 0 โหวต
07/07/2019 catalitzador [ca] การออกเสียง : catalitzador 0 โหวต
07/07/2019 castellatge [ca] การออกเสียง : castellatge 0 โหวต
07/07/2019 castelletenc [ca] การออกเสียง : castelletenc 0 โหวต
07/07/2019 castellonrogenc [ca] การออกเสียง : castellonrogenc 0 โหวต
07/07/2019 castellolinenc [ca] การออกเสียง : castellolinenc 0 โหวต
07/07/2019 catenal [ca] การออกเสียง : catenal 0 โหวต
07/07/2019 catatonosi [ca] การออกเสียง : catatonosi 0 โหวต
07/07/2019 catastrofisme [ca] การออกเสียง : catastrofisme 0 โหวต
07/07/2019 castellonroienc [ca] การออกเสียง : castellonroienc 0 โหวต
07/07/2019 catenulat [ca] การออกเสียง : catenulat 0 โหวต
07/07/2019 castellvilarenc [ca] การออกเสียง : castellvilarenc 0 โหวต
07/07/2019 catllarenc [ca] การออกเสียง : catllarenc 0 โหวต
07/07/2019 cataforesi [ca] การออกเสียง : cataforesi 0 โหวต
07/07/2019 catllaner [ca] การออกเสียง : catllaner 0 โหวต
07/07/2019 catret [ca] การออกเสียง : catret 0 โหวต
07/07/2019 catameus [ca] การออกเสียง : catameus 0 โหวต
07/07/2019 cauquillador [ca] การออกเสียง : cauquillador 0 โหวต
07/07/2019 cauquilla [ca] การออกเสียง : cauquilla 0 โหวต
07/07/2019 caulocalina [ca] การออกเสียง : caulocalina 0 โหวต
07/07/2019 coincideixi [ca] การออกเสียง : coincideixi 0 โหวต
07/07/2019 catequeta [ca] การออกเสียง : catequeta 0 โหวต
07/07/2019 catepsina [ca] การออกเสียง : catepsina 0 โหวต
07/07/2019 coincidixen [ca] การออกเสียง : coincidixen 0 โหวต
07/07/2019 cationotropia [ca] การออกเสียง : cationotropia 0 โหวต
07/07/2019 catinenc [ca] การออกเสียง : catinenc 0 โหวต