ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/05/2019 disharmonia [ca] การออกเสียง : disharmonia 0 โหวต
12/05/2019 dispondaic [ca] การออกเสียง : dispondaic 0 โหวต
12/05/2019 dispersoide [ca] การออกเสียง : dispersoide 0 โหวต
12/05/2019 necrologic [ca] การออกเสียง : necrologic 0 โหวต
12/05/2019 Signe [ca] การออกเสียง : Signe 0 โหวต
12/05/2019 Evidència [ca] การออกเสียง : Evidència 0 โหวต
22/08/2018 Enric Mas [es] การออกเสียง : Enric Mas 0 โหวต
22/08/2018 tripe [es] การออกเสียง : tripe 0 โหวต
22/08/2018 Edgar Robinson Peña Parra [es] การออกเสียง : Edgar Robinson Peña Parra 0 โหวต
22/08/2018 triqui [es] การออกเสียง : triqui 0 โหวต
22/08/2018 trashumación [es] การออกเสียง : trashumación 0 โหวต
22/08/2018 traslucimiento [es] การออกเสียง : traslucimiento 0 โหวต
22/08/2018 tris [es] การออกเสียง : tris 0 โหวต
22/08/2018 la fritada [es] การออกเสียง : la fritada 0 โหวต
22/08/2018 triplo [es] การออกเสียง : triplo 0 โหวต
22/08/2018 Cayo de agua [es] การออกเสียง : Cayo de agua 0 โหวต
22/08/2018 xérès [es] การออกเสียง : xérès 0 โหวต
22/08/2018 Richard Carapaz [es] การออกเสียง : Richard Carapaz 0 โหวต
22/08/2018 apifobia [es] การออกเสียง : apifobia 0 โหวต
22/08/2018 José Francisco Ventoso [es] การออกเสียง : José Francisco Ventoso 0 โหวต
22/08/2018 teneguia [es] การออกเสียง : teneguia 0 โหวต
22/08/2018 si se la hubiera podido preguntar [es] การออกเสียง : si se la hubiera podido preguntar 0 โหวต
22/08/2018 tecnología limpia [es] การออกเสียง : tecnología limpia 0 โหวต
22/08/2018 fluoroscopia [es] การออกเสียง : fluoroscopia 0 โหวต
22/08/2018 Roraima [es] การออกเสียง : Roraima 0 โหวต
22/08/2018 bibliofobia [es] การออกเสียง : bibliofobia 0 โหวต
22/08/2018 acasarado [es] การออกเสียง : acasarado 0 โหวต
22/08/2018 Estructura socioeconómica de México [es] การออกเสียง : Estructura socioeconómica de México 0 โหวต
22/08/2018 escandallo [es] การออกเสียง : escandallo 0 โหวต
22/08/2018 de forma ridícula [es] การออกเสียง : de forma ridícula 0 โหวต