สมาชิก:

piral58

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ piral58

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/06/2018 zesummereimen [lb] การออกเสียง : zesummereimen 0 โหวต
20/06/2018 zesummenzereimen [lb] การออกเสียง : zesummenzereimen 0 โหวต
20/06/2018 zesummereims [lb] การออกเสียง : zesummereims 0 โหวต
20/06/2018 zesummereimt [lb] การออกเสียง : zesummereimt 0 โหวต
20/06/2018 zesummegereimt [lb] การออกเสียง : zesummegereimt 0 โหวต
20/06/2018 zesummegereimtem [lb] การออกเสียง : zesummegereimtem 0 โหวต
20/06/2018 zesummegereimten [lb] การออกเสียง : zesummegereimten 0 โหวต
20/06/2018 zesummegereimter [lb] การออกเสียง : zesummegereimter 0 โหวต
20/06/2018 zesummeruffen [lb] การออกเสียง : zesummeruffen 0 โหวต
20/06/2018 zesummenzeruffen [lb] การออกเสียง : zesummenzeruffen 0 โหวต
20/06/2018 zesummeriffs [lb] การออกเสียง : zesummeriffs 0 โหวต
20/06/2018 zesummerifft [lb] การออกเสียง : zesummerifft 0 โหวต
20/06/2018 zesummerufft [lb] การออกเสียง : zesummerufft 0 โหวต
20/06/2018 zesummegeruff [lb] การออกเสียง : zesummegeruff 0 โหวต
20/06/2018 zesummerullen [lb] การออกเสียง : zesummerullen 0 โหวต
20/06/2018 zesummenzerullen [lb] การออกเสียง : zesummenzerullen 0 โหวต
20/06/2018 zesummerulls [lb] การออกเสียง : zesummerulls 0 โหวต
20/06/2018 zesummerullt [lb] การออกเสียง : zesummerullt 0 โหวต
20/06/2018 zesummegerullt [lb] การออกเสียง : zesummegerullt 0 โหวต
20/06/2018 zesummegerulltem [lb] การออกเสียง : zesummegerulltem 0 โหวต
20/06/2018 zesummegerullten [lb] การออกเสียง : zesummegerullten 0 โหวต
20/06/2018 zesummegerullter [lb] การออกเสียง : zesummegerullter 0 โหวต
20/06/2018 zesummesacken [lb] การออกเสียง : zesummesacken 0 โหวต
20/06/2018 zesummenzesacken [lb] การออกเสียง : zesummenzesacken 0 โหวต
20/06/2018 zesummesacks [lb] การออกเสียง : zesummesacks 0 โหวต
20/06/2018 zesummesackt [lb] การออกเสียง : zesummesackt 0 โหวต
20/06/2018 zesummegesackt [lb] การออกเสียง : zesummegesackt 0 โหวต
20/06/2018 zesummeschaffen [lb] การออกเสียง : zesummeschaffen 0 โหวต
20/06/2018 zesummenzeschaffen [lb] การออกเสียง : zesummenzeschaffen 0 โหวต
20/06/2018 zesummeschaffs [lb] การออกเสียง : zesummeschaffs 0 โหวต