สมาชิก:

piral58

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ piral58

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/09/2018 Xavier Bettel [lb] การออกเสียง : Xavier Bettel 0 โหวต
18/09/2018 Bëschfliedermaus [lb] การออกเสียง : Bëschfliedermaus 0 โหวต
18/09/2018 Bëschfliedermais [lb] การออกเสียง : Bëschfliedermais 0 โหวต
18/09/2018 Kleng Bëschfliedermaus [lb] การออกเสียง : Kleng Bëschfliedermaus 0 โหวต
18/09/2018 Kleng Bëschfliedermais [lb] การออกเสียง : Kleng Bëschfliedermais 0 โหวต
18/09/2018 Bëschhong [lb] การออกเสียง : Bëschhong 0 โหวต
18/09/2018 Bëschhénger [lb] การออกเสียง : Bëschhénger 0 โหวต
18/09/2018 beschiedeg [lb] การออกเสียง : beschiedeg 0 โหวต
18/09/2018 beschiedegtem [lb] การออกเสียง : beschiedegtem 0 โหวต
18/09/2018 beschiedegten [lb] การออกเสียง : beschiedegten 0 โหวต
18/09/2018 beschiedegter [lb] การออกเสียง : beschiedegter 0 โหวต
18/09/2018 Beschlag [lb] การออกเสียง : Beschlag 0 โหวต
18/09/2018 Beschléi [lb] การออกเสียง : Beschléi 0 โหวต
18/09/2018 beschlagnahm [lb] การออกเสียง : beschlagnahm 0 โหวต
18/09/2018 beschlagnahms [lb] การออกเสียง : beschlagnahms 0 โหวต
18/09/2018 beschlagnahmtem [lb] การออกเสียง : beschlagnahmtem 0 โหวต
18/09/2018 beschlagnahmten [lb] การออกเสียง : beschlagnahmten 0 โหวต
18/09/2018 beschlagnahmter [lb] การออกเสียง : beschlagnahmter 0 โหวต
18/09/2018 beschleunegen [lb] การออกเสียง : beschleunegen 0 โหวต
18/09/2018 beschleuneg [lb] การออกเสียง : beschleuneg 0 โหวต
18/09/2018 beschleunegs [lb] การออกเสียง : beschleunegs 0 โหวต
18/09/2018 beschleunegt [lb] การออกเสียง : beschleunegt 0 โหวต
18/09/2018 beschleunegtem [lb] การออกเสียง : beschleunegtem 0 โหวต
18/09/2018 beschleunegten [lb] การออกเสียง : beschleunegten 0 โหวต
18/09/2018 beschleunegter [lb] การออกเสียง : beschleunegter 0 โหวต
18/09/2018 Beschleunegung [lb] การออกเสียง : Beschleunegung 0 โหวต
18/09/2018 Beschleunegungen [lb] การออกเสียง : Beschleunegungen 0 โหวต
18/09/2018 Bëschléierchen [lb] การออกเสียง : Bëschléierchen 0 โหวต
18/09/2018 Bëschléiercher [lb] การออกเสียง : Bëschléiercher 0 โหวต
18/09/2018 beschloss [lb] การออกเสียง : beschloss 0 โหวต