สมาชิก:

piral58

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ piral58

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/12/2018 eroberen [lb] การออกเสียง : eroberen 0 โหวต
11/12/2018 erober [lb] การออกเสียง : erober 0 โหวต
11/12/2018 erobers [lb] การออกเสียง : erobers 0 โหวต
11/12/2018 erobert [lb] การออกเสียง : erobert 0 โหวต
11/12/2018 erobertem [lb] การออกเสียง : erobertem 0 โหวต
11/12/2018 eroberten [lb] การออกเสียง : eroberten 0 โหวต
11/12/2018 eroberter [lb] การออกเสียง : eroberter 0 โหวต
11/12/2018 erofbäiss [lb] การออกเสียง : erofbäiss 0 โหวต
11/12/2018 erofbäisst [lb] การออกเสียง : erofbäisst 0 โหวต
11/12/2018 erofbonzelen [lb] การออกเสียง : erofbonzelen 0 โหวต
11/12/2018 erofbonzels [lb] การออกเสียง : erofbonzels 0 โหวต
11/12/2018 erofbonzelt [lb] การออกเสียง : erofbonzelt 0 โหวต
11/12/2018 erofgebonzelt [lb] การออกเสียง : erofgebonzelt 0 โหวต
11/12/2018 erofbréngen [lb] การออกเสียง : erofbréngen 0 โหวต
11/12/2018 erofbréngs [lb] การออกเสียง : erofbréngs 0 โหวต
11/12/2018 erofbréngt [lb] การออกเสียง : erofbréngt 0 โหวต
11/12/2018 erofbruecht [lb] การออกเสียง : erofbruecht 0 โหวต
11/12/2018 erofbruechtem [lb] การออกเสียง : erofbruechtem 0 โหวต
11/12/2018 erofbruechten [lb] การออกเสียง : erofbruechten 0 โหวต
11/12/2018 erofbruechter [lb] การออกเสียง : erofbruechter 0 โหวต
11/12/2018 erofdiebelen [lb] การออกเสียง : erofdiebelen 0 โหวต
11/12/2018 erofdiebels [lb] การออกเสียง : erofdiebels 0 โหวต
11/12/2018 erofdiebelt [lb] การออกเสียง : erofdiebelt 0 โหวต
11/12/2018 erofgediebelt [lb] การออกเสียง : erofgediebelt 0 โหวต
11/12/2018 erofgediebeltem [lb] การออกเสียง : erofgediebeltem 0 โหวต
11/12/2018 erofgediebelten [lb] การออกเสียง : erofgediebelten 0 โหวต
11/12/2018 erofgediebelter [lb] การออกเสียง : erofgediebelter 0 โหวต
11/12/2018 erofdrécks [lb] การออกเสียง : erofdrécks 0 โหวต
11/12/2018 erofdréckt [lb] การออกเสียง : erofdréckt 0 โหวต
11/12/2018 erofgedrécktem [lb] การออกเสียง : erofgedrécktem 0 โหวต