สมาชิก:

oveka

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ oveka

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/06/2019 веретено [uk] การออกเสียง : веретено 0 โหวต
03/06/2019 заґратований [uk] การออกเสียง : заґратований 0 โหวต
23/07/2018 дії [uk] การออกเสียง : дії 1 โหวต
22/07/2018 баскетбол [uk] การออกเสียง : баскетбол -1 โหวต
10/02/2018 зазнавала [uk] การออกเสียง : зазнавала 0 โหวต
10/02/2018 українців [uk] การออกเสียง : українців 0 โหวต
10/02/2018 конференціях [uk] การออกเสียง : конференціях 0 โหวต
10/02/2018 намагалися [uk] การออกเสียง : намагалися 0 โหวต
29/01/2018 цiкаво [uk] การออกเสียง : цiкаво 0 โหวต
28/06/2016 карасяччя [uk] การออกเสียง : карасяччя 0 โหวต
07/06/2016 жовток [uk] การออกเสียง : жовток 0 โหวต
28/01/2016 гедз [uk] การออกเสียง : гедз 0 โหวต
15/09/2015 доконаний вид [uk] การออกเสียง : доконаний вид 0 โหวต
14/09/2015 кукібливий [uk] การออกเสียง : кукібливий 1 โหวต
14/09/2015 кукільний [uk] การออกเสียง : кукільний 0 โหวต
14/09/2015 куличок [uk] การออกเสียง : куличок 0 โหวต
14/09/2015 купчик [uk] การออกเสียง : купчик 0 โหวต
14/09/2015 курватура [uk] การออกเสียง : курватура 0 โหวต
14/09/2015 курантовий [uk] การออกเสียง : курантовий 0 โหวต
14/09/2015 купоросовий [uk] การออกเสียง : купоросовий 0 โหวต
14/09/2015 удосвітній [uk] การออกเสียง : удосвітній 0 โหวต
14/09/2015 держання [uk] การออกเสียง : держання 0 โหวต
14/09/2015 курінець [uk] การออกเสียง : курінець 0 โหวต
14/09/2015 кулакувати [uk] การออกเสียง : кулакувати 0 โหวต
14/09/2015 ксероз [uk] การออกเสียง : ксероз 0 โหวต
14/09/2015 куканчик [uk] การออกเสียง : куканчик 0 โหวต
14/09/2015 кульба [uk] การออกเสียง : кульба 0 โหวต
14/09/2015 журимося [uk] การออกเสียง : журимося 0 โหวต
14/09/2015 співредактор [uk] การออกเสียง : співредактор 0 โหวต
14/09/2015 цехіни [uk] การออกเสียง : цехіни 0 โหวต