ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/06/2016 карасяччя [uk] การออกเสียงคำว่า карасяччя คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2016 жовток [uk] การออกเสียงคำว่า жовток คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/01/2016 гедз [uk] การออกเสียงคำว่า гедз คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2015 доконаний вид [uk] การออกเสียงคำว่า доконаний вид คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 кукібливий [uk] การออกเสียงคำว่า кукібливий คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/09/2015 кукільний [uk] การออกเสียงคำว่า кукільний คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 куличок [uk] การออกเสียงคำว่า куличок คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 купчик [uk] การออกเสียงคำว่า купчик คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 курватура [uk] การออกเสียงคำว่า курватура คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 курантовий [uk] การออกเสียงคำว่า курантовий คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 купоросовий [uk] การออกเสียงคำว่า купоросовий คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 удосвітній [uk] การออกเสียงคำว่า удосвітній คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 держання [uk] การออกเสียงคำว่า держання คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 курінець [uk] การออกเสียงคำว่า курінець คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 кулакувати [uk] การออกเสียงคำว่า кулакувати คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 ксероз [uk] การออกเสียงคำว่า ксероз คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 куканчик [uk] การออกเสียงคำว่า куканчик คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 кульба [uk] การออกเสียงคำว่า кульба คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 журимося [uk] การออกเสียงคำว่า журимося คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 співредактор [uk] การออกเสียงคำว่า співредактор คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 цехіни [uk] การออกเสียงคำว่า цехіни คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 збудування [uk] การออกเสียงคำว่า збудування คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 божевільня [uk] การออกเสียงคำว่า божевільня คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 ніжитися [uk] การออกเสียงคำว่า ніжитися คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 нечемний [uk] การออกเสียงคำว่า нечемний คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 повзти [uk] การออกเสียงคำว่า повзти คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2015 ніжити [uk] การออกเสียงคำว่า ніжити คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2015 чистомовка [uk] การออกเสียงคำว่า чистомовка คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/09/2015 помірок [uk] การออกเสียงคำว่า помірок คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2015 покорм [uk] การออกเสียงคำว่า покорм คะแนนโหวต 0 คะแนน