ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/10/2021 Trine Bramsen [da] การออกเสียง : Trine Bramsen 0 โหวต
08/10/2021 Jens Elbøl [da] การออกเสียง : Jens Elbøl 0 โหวต
08/10/2021 miraklet, mirakler, miraklerne [da] การออกเสียง : miraklet, mirakler, miraklerne 0 โหวต
08/10/2021 stolt af [da] การออกเสียง : stolt af 0 โหวต
08/10/2021 ondulere [da] การออกเสียง : ondulere 0 โหวต
08/10/2021 at sy - syg - syv [da] การออกเสียง : at sy - syg - syv 0 โหวต
08/10/2021 Aristoteles [da] การออกเสียง : Aristoteles 0 โหวต
08/10/2021 hæklede [da] การออกเสียง : hæklede 0 โหวต
08/10/2021 sylte [da] การออกเสียง : sylte 0 โหวต
08/10/2021 jeg har hørt [da] การออกเสียง : jeg har hørt 0 โหวต
08/10/2021 Per Kragh Møller [da] การออกเสียง : Per Kragh Møller 0 โหวต
08/10/2021 teltet [da] การออกเสียง : teltet 0 โหวต
08/10/2021 Christian Nørgaard [da] การออกเสียง : Christian Nørgaard 0 โหวต
08/10/2021 patina [da] การออกเสียง : patina 0 โหวต
08/10/2021 barnefastholdelsesanordningen [da] การออกเสียง : barnefastholdelsesanordningen 0 โหวต
08/10/2021 ådslet [da] การออกเสียง : ådslet 0 โหวต
08/10/2021 ådsel [da] การออกเสียง : ådsel 0 โหวต
08/10/2021 jeg er ked af det [da] การออกเสียง : jeg er ked af det 0 โหวต
08/10/2021 vogne - vågne [da] การออกเสียง : vogne - vågne 0 โหวต
08/10/2021 Klaptorsk [da] การออกเสียง : Klaptorsk 0 โหวต
08/10/2021 supermarkedet [da] การออกเสียง : supermarkedet 0 โหวต
08/10/2021 midt for [da] การออกเสียง : midt for 0 โหวต
08/10/2021 Jess Stæhr [da] การออกเสียง : Jess Stæhr 0 โหวต
08/10/2021 Povl Dissing [da] การออกเสียง : Povl Dissing 0 โหวต
08/10/2021 ånder [da] การออกเสียง : ånder 0 โหวต
26/09/2021 Enhver er sin egen lykkes smed [da] การออกเสียง : Enhver er sin egen lykkes smed 0 โหวต
26/09/2021 vi du give mig [da] การออกเสียง : vi du give mig 0 โหวต
26/09/2021 Sikke noget møg! [da] การออกเสียง : Sikke noget møg! 0 โหวต
26/09/2021 nominativ [da] การออกเสียง : nominativ 0 โหวต
26/09/2021 krumme [da] การออกเสียง : krumme 0 โหวต