ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2019 egern [da] การออกเสียง : egern 0 โหวต
20/10/2018 fartdæmpning [da] การออกเสียง : fartdæmpning 0 โหวต
20/10/2018 slingrende [da] การออกเสียง : slingrende 0 โหวต
20/10/2018 fundamentalisme [da] การออกเสียง : fundamentalisme 0 โหวต
20/10/2018 darwinistisk [da] การออกเสียง : darwinistisk 0 โหวต
20/10/2018 Kipketer [da] การออกเสียง : Kipketer 0 โหวต
20/10/2018 vinduesstolper [da] การออกเสียง : vinduesstolper 0 โหวต
20/10/2018 napolitansk [da] การออกเสียง : napolitansk 0 โหวต
20/10/2018 iagttagere  [da] การออกเสียง : iagttagere  0 โหวต
20/10/2018 jonisk [da] การออกเสียง : jonisk 0 โหวต
20/10/2018 smeltedigel [da] การออกเสียง : smeltedigel 0 โหวต
20/10/2018 redningsberedskabet [da] การออกเสียง : redningsberedskabet 0 โหวต
20/10/2018 udslettelse [da] การออกเสียง : udslettelse 0 โหวต
20/10/2018 spærrelinje [da] การออกเสียง : spærrelinje 0 โหวต
20/10/2018 selepude [da] การออกเสียง : selepude 0 โหวต
20/10/2018 nedsættende [da] การออกเสียง : nedsættende 0 โหวต
20/10/2018 pudsning [da] การออกเสียง : pudsning 0 โหวต
20/10/2018 tilkendegive [da] การออกเสียง : tilkendegive 0 โหวต
20/10/2018 bagover [da] การออกเสียง : bagover 0 โหวต
20/10/2018 forgænger [da] การออกเสียง : forgænger 0 โหวต
20/10/2018 taknemmelighed [da] การออกเสียง : taknemmelighed 0 โหวต
20/10/2018 Hævning [da] การออกเสียง : Hævning 0 โหวต
20/10/2018 Hæmning [da] การออกเสียง : Hæmning 0 โหวต
20/10/2018 fortrydelse [da] การออกเสียง : fortrydelse 0 โหวต
20/10/2018 rørelse [da] การออกเสียง : rørelse 0 โหวต
20/10/2018 sammensværge [da] การออกเสียง : sammensværge 0 โหวต
20/10/2018 Drøn [da] การออกเสียง : Drøn 0 โหวต
20/10/2018 fatning [da] การออกเสียง : fatning 0 โหวต
20/10/2018 empirisme [da] การออกเสียง : empirisme 0 โหวต
20/10/2018 Nina Stork [da] การออกเสียง : Nina Stork 0 โหวต