ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Annemette
Annemette [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Maibritt
Maibritt [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Flemming
Flemming [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : udspionere
udspionere [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Højbro Plads
Højbro Plads [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Hun havde aldrig været ude for noget så grusomt
Hun havde aldrig været ude for noget så grusomt [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : rønnebærrene
rønnebærrene [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Lige rundt om hjørnet
Lige rundt om hjørnet [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Slå katten af tønden
Slå katten af tønden [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Tak skal du have
Tak skal du have [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Der er ingen vej udenom
Der er ingen vej udenom [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : fjernstyret bil
fjernstyret bil [da] 0 โหวต
28/01/2022
การออกเสียง : Jeg takker også dig
Jeg takker også dig [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : Trine Bramsen
Trine Bramsen [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : Jens Elbøl
Jens Elbøl [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : miraklet, mirakler, miraklerne
miraklet, mirakler, miraklerne [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : stolt af
stolt af [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : ondulere
ondulere [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : at sy - syg - syv
at sy - syg - syv [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : Aristoteles
Aristoteles [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : hæklede
hæklede [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : sylte
sylte [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : jeg har hørt
jeg har hørt [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : Per Kragh Møller
Per Kragh Møller [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : teltet
teltet [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : Christian Nørgaard
Christian Nørgaard [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : patina
patina [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : barnefastholdelsesanordningen
barnefastholdelsesanordningen [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : ådslet
ådslet [da] 0 โหวต
08/10/2021
การออกเสียง : ådsel
ådsel [da] 0 โหวต