ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/03/2016 Assemblerprogramm [de] Assemblerprogramm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2013 Materialverhalten [de] Materialverhalten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2013 Phasentrennungsalgorithmus [de] Phasentrennungsalgorithmus การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/11/2013 Simulationsexperiment [de] Simulationsexperiment การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2013 Raumfahrtstruktur [de] Raumfahrtstruktur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2013 Kraftmessprinzip [de] Kraftmessprinzip การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2013 Bearbeitungseinheit [de] Bearbeitungseinheit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2013 Kleinstückzahlfertigung [de] Kleinstückzahlfertigung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwanderungswelle [de] Abwanderungswelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwanderungsverlust [de] Abwanderungsverlust การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwanderungsverhalten [de] Abwanderungsverhalten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwandlungsmöglichkeit [de] Abwandlungsmöglichkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Abwandlungsprodukt [de] Abwandlungsprodukt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Spindeldrehzahl [de] Spindeldrehzahl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Werkzeugmaschinenbau [de] Werkzeugmaschinenbau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Schienenbearbeitungsanlage [de] Schienenbearbeitungsanlage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Wärmevorrichtung [de] Wärmevorrichtung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Tragelement [de] Tragelement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2013 Kettenspannvorrichtung [de] Kettenspannvorrichtung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 Abschreibungserleichterungen [de] Abschreibungserleichterungen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 Abschreckungsrhetorik [de] Abschreckungsrhetorik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 Abschreckungspotential [de] Abschreckungspotential การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/08/2013 Abschreckungspolitik [de] Abschreckungspolitik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2013 Abschlussabendveranstaltung [de] Abschlussabendveranstaltung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2013 Abschlussbotschaft [de] Abschlussbotschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2013 Schnelldenkerin [de] Schnelldenkerin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2013 Interpretationskomponente [de] Interpretationskomponente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2013 Pilzvernichtungsmittel [de] Pilzvernichtungsmittel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2013 Pflanzenvielfalt [de] Pflanzenvielfalt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2013 Öffnungsverbot [de] Öffnungsverbot การออกเสียง 0คะแนนโหวต