ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/08/2017 Verteidigungsbereitschaftszustand [de] การออกเสียงคำว่า Verteidigungsbereitschaftszustand คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Metallgitterkasten [de] การออกเสียงคำว่า Metallgitterkasten คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 selbstverleugnend [de] การออกเสียงคำว่า selbstverleugnend คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Ingenieurservice [de] การออกเสียงคำว่า Ingenieurservice คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Münzwalzwerk [de] การออกเสียงคำว่า Münzwalzwerk คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Antriebskonfiguration [de] การออกเสียงคำว่า Antriebskonfiguration คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Rundpflaster [de] การออกเสียงคำว่า Rundpflaster คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Bewertungsziffer [de] การออกเสียงคำว่า Bewertungsziffer คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Lärmschutzbox [de] การออกเสียงคำว่า Lärmschutzbox คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Netzentgelt [de] การออกเสียงคำว่า Netzentgelt คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Reisedienstleister [de] การออกเสียงคำว่า Reisedienstleister คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Querfließpresse [de] การออกเสียงคำว่า Querfließpresse คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Quotentausch [de] การออกเสียงคำว่า Quotentausch คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Qualifikationslohn [de] การออกเสียงคำว่า Qualifikationslohn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Nachmodellierung [de] การออกเสียงคำว่า Nachmodellierung คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Bogenverarbeitungsmaschine [de] การออกเสียงคำว่า Bogenverarbeitungsmaschine คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Volumenkörper [de] การออกเสียงคำว่า Volumenkörper คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Heißwasserdampfdüse [de] การออกเสียงคำว่า Heißwasserdampfdüse คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Erfindungen [de] การออกเสียงคำว่า Erfindungen คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Couchsurfen [de] การออกเสียงคำว่า Couchsurfen คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Folienprägemaschine [de] การออกเสียงคำว่า Folienprägemaschine คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Bogenleiteinrichtung [de] การออกเสียงคำว่า Bogenleiteinrichtung คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Lagertopf [de] การออกเสียงคำว่า Lagertopf คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Dreibeingestell [de] การออกเสียงคำว่า Dreibeingestell คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Onlinekaufhaus [de] การออกเสียงคำว่า Onlinekaufhaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Starkblechkessel [de] การออกเสียงคำว่า Starkblechkessel คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Volksliederarchiv [de] การออกเสียงคำว่า Volksliederarchiv คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Kundenguthaben [de] การออกเสียงคำว่า Kundenguthaben คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 heruntergerutscht [de] การออกเสียงคำว่า heruntergerutscht คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2017 Kalksteinplatte [de] การออกเสียงคำว่า Kalksteinplatte คะแนนโหวต 0 คะแนน