ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/11/2013 напомнят [ru] напомнят การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/10/2011 Кочергин [ru] Кочергин การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/10/2011 прижимной [ru] прижимной การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 хлястик [ru] хлястик การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/08/2011 Сунтар [ru] Сунтар การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/08/2011 Чернолихов [ru] Чернолихов การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/08/2011 канонер [ru] канонер การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/08/2011 Григорий Санакоев [ru] Григорий Санакоев การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/08/2011 Лепёхин [ru] Лепёхин การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/08/2011 Анна Чумаченко [ru] Анна Чумаченко การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/08/2011 оренбургский [ru] оренбургский การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/08/2011 Михаил Шишкин [ru] Михаил Шишкин การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/02/2011 Екатерина Донич [ru] Екатерина Донич การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2011 Днепров [ru] Днепров การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2011 Долинин [ru] Долинин การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2011 Сясьстрой [ru] Сясьстрой การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2011 иммунизация [ru] иммунизация การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2011 Джордж Баланчин [ru] Джордж Баланчин การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2011 Анна Чакветадзе [ru] Анна Чакветадзе การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2011 Коран [ru] Коран การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/02/2011 бездуховный [ru] бездуховный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2011 необоснованный [ru] необоснованный การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/02/2011 геологический [ru] геологический การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/02/2011 ДНК [ru] ДНК การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/02/2011 переворачивать [ru] переворачивать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/02/2011 поверхностный [ru] поверхностный การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2011 Дровяная улица [ru] Дровяная улица การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2011 Дегтярная улица [ru] Дегтярная улица การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/02/2011 Домодедовская улица [ru] Домодедовская улица การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/02/2011 улица Дмитрия Устинова [ru] улица Дмитрия Устинова การออกเสียง 0คะแนนโหวต