ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/11/2013 напомнят [ru] การออกเสียงคำว่า напомнят คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/10/2011 Кочергин [ru] การออกเสียงคำว่า Кочергин คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/10/2011 прижимной [ru] การออกเสียงคำว่า прижимной คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 хлястик [ru] การออกเสียงคำว่า хлястик คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/08/2011 Сунтар [ru] การออกเสียงคำว่า Сунтар คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/08/2011 Чернолихов [ru] การออกเสียงคำว่า Чернолихов คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/08/2011 канонер [ru] การออกเสียงคำว่า канонер คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/08/2011 Григорий Санакоев [ru] การออกเสียงคำว่า Григорий Санакоев คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/08/2011 Лепёхин [ru] การออกเสียงคำว่า Лепёхин คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/08/2011 Анна Чумаченко [ru] การออกเสียงคำว่า Анна Чумаченко คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/08/2011 оренбургский [ru] การออกเสียงคำว่า оренбургский คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/08/2011 Михаил Шишкин [ru] การออกเสียงคำว่า Михаил Шишкин คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/02/2011 Екатерина Донич [ru] การออกเสียงคำว่า Екатерина Донич คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2011 Днепров [ru] การออกเสียงคำว่า Днепров คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2011 Долинин [ru] การออกเสียงคำว่า Долинин คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2011 Сясьстрой [ru] การออกเสียงคำว่า Сясьстрой คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2011 иммунизация [ru] การออกเสียงคำว่า иммунизация คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2011 Джордж Баланчин [ru] การออกเสียงคำว่า Джордж Баланчин คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2011 Анна Чакветадзе [ru] การออกเสียงคำว่า Анна Чакветадзе คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2011 Коран [ru] การออกเสียงคำว่า Коран คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/02/2011 бездуховный [ru] การออกเสียงคำว่า бездуховный คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2011 необоснованный [ru] การออกเสียงคำว่า необоснованный คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/02/2011 геологический [ru] การออกเสียงคำว่า геологический คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/02/2011 ДНК [ru] การออกเสียงคำว่า ДНК คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/02/2011 переворачивать [ru] การออกเสียงคำว่า переворачивать คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2011 поверхностный [ru] การออกเสียงคำว่า поверхностный คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/02/2011 Дровяная улица [ru] การออกเสียงคำว่า Дровяная улица คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2011 Дегтярная улица [ru] การออกเสียงคำว่า Дегтярная улица คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2011 Домодедовская улица [ru] การออกเสียงคำว่า Домодедовская улица คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/02/2011 улица Дмитрия Устинова [ru] การออกเสียงคำว่า улица Дмитрия Устинова คะแนนโหวต 0 คะแนน