ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
17/12/2020
การออกเสียง : vél
vél [is] 0 โหวต
17/12/2020
การออกเสียง : Alma Rut
Alma Rut [is] 0 โหวต
17/12/2020
การออกเสียง : Daði Böðvarsson
Daði Böðvarsson [is] 0 โหวต
17/12/2020
การออกเสียง : Hlaupsigar
Hlaupsigar [is] 0 โหวต
17/12/2020
การออกเสียง : hefðbunið
hefðbunið [is] 0 โหวต
17/12/2020
การออกเสียง : Dýrason
Dýrason [is] 0 โหวต
17/12/2020
การออกเสียง : vonlenska
vonlenska [is] 0 โหวต
17/12/2020
การออกเสียง : fjærstýring
fjærstýring [is] 0 โหวต
17/12/2020
การออกเสียง : Malasía
Malasía [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : Brimar
Brimar [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : Héðinsey
Héðinsey [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : samkomutakmarkanna
samkomutakmarkanna [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : Fóstbræður
Fóstbræður [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : Hljóðeðlisfræði
Hljóðeðlisfræði [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : hrævareldur
hrævareldur [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : Pylsur
Pylsur [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : í kringum sig
í kringum sig [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : Kaupir þú flugelda?
Kaupir þú flugelda? [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : vogvængjur
vogvængjur [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : lægt
lægt [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : hefðbundnar
hefðbundnar [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : grös
grös [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : stöðuvötn
stöðuvötn [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : jöklar
jöklar [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : sækja í sig veðrið
sækja í sig veðrið [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : venjur og siðir
venjur og siðir [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : siðir
siðir [is] 0 โหวต
16/12/2020
การออกเสียง : brúðkaupsveislur
brúðkaupsveislur [is] 0 โหวต
21/11/2020
การออกเสียง : Ásheimar
Ásheimar [is] 0 โหวต
21/11/2020
การออกเสียง : hljóðleikhús
hljóðleikhús [is] 0 โหวต