ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/11/2018 Abstienes [es] การออกเสียง : Abstienes 1 โหวต
19/09/2018 zozobroso [es] การออกเสียง : zozobroso 0 โหวต
19/09/2018 zozobrar [es] การออกเสียง : zozobrar 0 โหวต
19/09/2018 zanjar diferencias [es] การออกเสียง : zanjar diferencias 0 โหวต
19/09/2018 zanjar la polémica [es] การออกเสียง : zanjar la polémica 0 โหวต
19/09/2018 zanjar la cuestión [es] การออกเสียง : zanjar la cuestión 0 โหวต
19/09/2018 zanjar [es] การออกเสียง : zanjar 0 โหวต
19/09/2018 zanja [es] การออกเสียง : zanja 0 โหวต
19/09/2018 Zara [es] การออกเสียง : Zara 0 โหวต
19/09/2018 zócalo [es] การออกเสียง : zócalo 0 โหวต
19/09/2018 zueco [es] การออกเสียง : zueco 0 โหวต
19/09/2018 zapatilla [es] การออกเสียง : zapatilla 0 โหวต
19/09/2018 zapatillas [es] การออกเสียง : zapatillas 0 โหวต
19/09/2018 zapatero [es] การออกเสียง : zapatero 0 โหวต
19/09/2018 zarzaparrilla [es] การออกเสียง : zarzaparrilla 0 โหวต
19/09/2018 la otra acera [es] การออกเสียง : la otra acera 0 โหวต
19/09/2018 la acera [es] การออกเสียง : la acera 0 โหวต
19/09/2018 acera [es] การออกเสียง : acera 0 โหวต
19/09/2018 cierzo [es] การออกเสียง : cierzo 0 โหวต
19/09/2018 certitud [es] การออกเสียง : certitud 0 โหวต
19/09/2018 certeza [es] การออกเสียง : certeza 0 โหวต
19/09/2018 concienzuda [es] การออกเสียง : concienzuda 0 โหวต
19/09/2018 concienzudamente [es] การออกเสียง : concienzudamente 0 โหวต
19/09/2018 concienzudo [es] การออกเสียง : concienzudo 0 โหวต
19/09/2018 concienciación [es] การออกเสียง : concienciación 0 โหวต
19/09/2018 concienciar [es] การออกเสียง : concienciar 0 โหวต
19/09/2018 conciencia [es] การออกเสียง : conciencia 0 โหวต
19/09/2018 certificado [es] การออกเสียง : certificado 0 โหวต
19/09/2018 certificación [es] การออกเสียง : certificación 0 โหวต
19/09/2018 seseo [es] การออกเสียง : seseo 0 โหวต