ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/11/2017 noleggiare [it] การออกเสียงคำว่า noleggiare คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2017 girare [it] การออกเสียงคำว่า girare คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2017 bastare [it] การออกเสียงคำว่า bastare คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2017 monolocale [it] การออกเสียงคำว่า monolocale คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2017 sopra [it] การออกเสียงคำว่า sopra คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2013 millenarismo [it] การออกเสียงคำว่า millenarismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/11/2013 millantatrice [it] การออกเสียงคำว่า millantatrice คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/08/2012 regali [it] การออกเสียงคำว่า regali คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/08/2012 lavorava [it] การออกเสียงคำว่า lavorava คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Bagdad [it] การออกเสียงคำว่า Bagdad คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/06/2012 Islamabad [it] การออกเสียงคำว่า Islamabad คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 ketchup [it] การออกเสียงคำว่า ketchup คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 credetemi [it] การออกเสียงคำว่า credetemi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/06/2012 Bogota [it] การออกเสียงคำว่า Bogota คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2012 Montreal [it] การออกเสียงคำว่า Montreal คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2012 Super Mario [it] การออกเสียงคำว่า Super Mario คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2012 isba [it] การออกเสียงคำว่า isba คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 Hertz [it] การออกเสียงคำว่า Hertz คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2012 shampoo [it] การออกเสียงคำว่า shampoo คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2012 zitellona [it] การออกเสียงคำว่า zitellona คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/05/2012 Kermesse [it] การออกเสียงคำว่า Kermesse คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2012 certa [it] การออกเสียงคำว่า certa คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2012 yankee [it] การออกเสียงคำว่า yankee คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2012 wattometro [it] การออกเสียงคำว่า wattometro คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2012 zaffata [it] การออกเสียงคำว่า zaffata คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2012 alias [it] การออกเสียงคำว่า alias คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2012 espugnabile [it] การออกเสียงคำว่า espugnabile คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2012 Esperanto [it] การออกเสียงคำว่า Esperanto คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2012 ponte di manovra [it] การออกเสียงคำว่า ponte di manovra คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/05/2012 esortativo [it] การออกเสียงคำว่า esortativo คะแนนโหวต 0 คะแนน