ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/12/2011 boucle d'oreille [fr]
การออกเสียง : boucle d'oreille
1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/12/2011 branler [fr]
การออกเสียง : branler
0 โหวต
26/12/2011 belote coinchée [fr]
การออกเสียง : belote coinchée
0 โหวต
26/12/2011 Cambodgien [fr]
การออกเสียง : Cambodgien
0 โหวต
26/12/2011 Cambodgienne [fr]
การออกเสียง : Cambodgienne
0 โหวต
26/12/2011 Jean-Luc Mélenchon [fr]
การออกเสียง : Jean-Luc Mélenchon
1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/12/2011 Saint-Cyran [fr]
การออกเสียง : Saint-Cyran
0 โหวต
09/12/2011 Jean Cauvin [fr]
การออกเสียง : Jean Cauvin
0 โหวต
09/12/2011 Victor Cousin [fr]
การออกเสียง : Victor Cousin
-1 โหวต
09/12/2011 Thélème [fr]
การออกเสียง : Thélème
0 โหวต
04/12/2011 cayres [fr]
การออกเสียง : cayres
0 โหวต
04/12/2011 introducteur [fr]
การออกเสียง : introducteur
0 โหวต
04/12/2011 Sandrine Bonnaire [fr]
การออกเสียง : Sandrine Bonnaire
0 โหวต
04/12/2011 Jean Graczyk [fr]
การออกเสียง : Jean Graczyk
0 โหวต
04/12/2011 beaucoup de [fr]
การออกเสียง : beaucoup de
0 โหวต
04/12/2011 Hauteclocque [fr]
การออกเสียง : Hauteclocque
0 โหวต
04/12/2011 Stevie Wonder [fr]
การออกเสียง : Stevie Wonder
0 โหวต
04/12/2011 Le voyageur [fr]
การออกเสียง : Le voyageur
0 โหวต
04/12/2011 Abénakis [fr]
การออกเสียง : Abénakis
-2 โหวต
04/12/2011 Algonquin [fr]
การออกเสียง : Algonquin
0 โหวต
04/12/2011 Malécites [fr]
การออกเสียง : Malécites
0 โหวต
04/12/2011 Micmacs [fr]
การออกเสียง : Micmacs
0 โหวต
04/12/2011 Naskapis [fr]
การออกเสียง : Naskapis
-2 โหวต
04/12/2011 Œuilly [fr]
การออกเสียง : Œuilly
0 โหวต
04/12/2011 Jacques Aumont [fr]
การออกเสียง : Jacques Aumont
0 โหวต
04/12/2011 biennais [fr]
การออกเสียง : biennais
0 โหวต
04/12/2011 La gomme [fr]
การออกเสียง : La gomme
0 โหวต
04/12/2011 Le portrait [fr]
การออกเสียง : Le portrait
1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/12/2011 Darlan [fr]
การออกเสียง : Darlan
0 โหวต
04/12/2011 Thévenet [fr]
การออกเสียง : Thévenet
0 โหวต