BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
26/12/2011
การออกเสียง : boucle d'oreille
boucle d'oreille [fr] 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/12/2011
การออกเสียง : branler
branler [fr] 0 โหวต
26/12/2011
การออกเสียง : belote coinchée
belote coinchée [fr] 0 โหวต
26/12/2011
การออกเสียง : Cambodgien
Cambodgien [fr] 0 โหวต
26/12/2011
การออกเสียง : Cambodgienne
Cambodgienne [fr] 0 โหวต
26/12/2011
การออกเสียง : Jean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon [fr] 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/12/2011
การออกเสียง : Saint-Cyran
Saint-Cyran [fr] 0 โหวต
09/12/2011
การออกเสียง : Jean Cauvin
Jean Cauvin [fr] 0 โหวต
09/12/2011
การออกเสียง : Victor Cousin
Victor Cousin [fr] -1 โหวต
09/12/2011
การออกเสียง : Thélème
Thélème [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : cayres
cayres [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : introducteur
introducteur [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Sandrine Bonnaire
Sandrine Bonnaire [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Jean Graczyk
Jean Graczyk [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : beaucoup de
beaucoup de [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Hauteclocque
Hauteclocque [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Stevie Wonder
Stevie Wonder [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Le voyageur
Le voyageur [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Abénakis
Abénakis [fr] -2 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Algonquin
Algonquin [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Malécites
Malécites [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Micmacs
Micmacs [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Naskapis
Naskapis [fr] -2 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Œuilly
Œuilly [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Jacques Aumont
Jacques Aumont [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : biennais
biennais [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : La gomme
La gomme [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Le portrait
Le portrait [fr] 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/12/2011
การออกเสียง : Darlan
Darlan [fr] 0 โหวต
04/12/2011
การออกเสียง : Thévenet
Thévenet [fr] 0 โหวต