ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/12/2011 boucle d'oreille [fr] การออกเสียง : boucle d'oreille 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/12/2011 branler [fr] การออกเสียง : branler 0 โหวต
26/12/2011 belote coinchée [fr] การออกเสียง : belote coinchée 0 โหวต
26/12/2011 Cambodgien [fr] การออกเสียง : Cambodgien 0 โหวต
26/12/2011 Cambodgienne [fr] การออกเสียง : Cambodgienne 0 โหวต
26/12/2011 Jean-Luc Mélenchon [fr] การออกเสียง : Jean-Luc Mélenchon 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/12/2011 Saint-Cyran [fr] การออกเสียง : Saint-Cyran 0 โหวต
09/12/2011 Jean Cauvin [fr] การออกเสียง : Jean Cauvin 0 โหวต
09/12/2011 Victor Cousin [fr] การออกเสียง : Victor Cousin -1 โหวต
09/12/2011 Thélème [fr] การออกเสียง : Thélème 0 โหวต
04/12/2011 cayres [fr] การออกเสียง : cayres 0 โหวต
04/12/2011 introducteur [fr] การออกเสียง : introducteur 0 โหวต
04/12/2011 Sandrine Bonnaire [fr] การออกเสียง : Sandrine Bonnaire 0 โหวต
04/12/2011 Jean Graczyk [fr] การออกเสียง : Jean Graczyk 0 โหวต
04/12/2011 beaucoup de [fr] การออกเสียง : beaucoup de 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/12/2011 Hauteclocque [fr] การออกเสียง : Hauteclocque 0 โหวต
04/12/2011 Stevie Wonder [fr] การออกเสียง : Stevie Wonder 0 โหวต
04/12/2011 Le voyageur [fr] การออกเสียง : Le voyageur 0 โหวต
04/12/2011 Abénakis [fr] การออกเสียง : Abénakis -2 โหวต
04/12/2011 Algonquin [fr] การออกเสียง : Algonquin 0 โหวต
04/12/2011 Malécites [fr] การออกเสียง : Malécites 0 โหวต
04/12/2011 Micmacs [fr] การออกเสียง : Micmacs 0 โหวต
04/12/2011 Naskapis [fr] การออกเสียง : Naskapis -2 โหวต
04/12/2011 Œuilly [fr] การออกเสียง : Œuilly 0 โหวต
04/12/2011 Jacques Aumont [fr] การออกเสียง : Jacques Aumont 0 โหวต
04/12/2011 biennais [fr] การออกเสียง : biennais 0 โหวต
04/12/2011 La gomme [fr] การออกเสียง : La gomme 0 โหวต
04/12/2011 Le portrait [fr] การออกเสียง : Le portrait 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/12/2011 Darlan [fr] การออกเสียง : Darlan 0 โหวต
04/12/2011 Thévenet [fr] การออกเสียง : Thévenet 0 โหวต