ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/06/2011 krakki [is] การออกเสียงคำว่า krakki คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 tímamót [is] การออกเสียงคำว่า tímamót คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 leiðbeining [is] การออกเสียงคำว่า leiðbeining คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 mikilvægi [is] การออกเสียงคำว่า mikilvægi คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 hagsmunir [is] การออกเสียงคำว่า hagsmunir คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 atvinnuleysi [is] การออกเสียงคำว่า atvinnuleysi คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 ketill [is] การออกเสียงคำว่า ketill คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 kústur [is] การออกเสียงคำว่า kústur คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 kúgun [is] การออกเสียงคำว่า kúgun คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 afsökun [is] การออกเสียงคำว่า afsökun คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 aldin [is] การออกเสียงคำว่า aldin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 atriði [is] การออกเสียงคำว่า atriði คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 arður [is] การออกเสียงคำว่า arður คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 átt [is] การออกเสียงคำว่า átt คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 þroskahömlun [is] การออกเสียงคำว่า þroskahömlun คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 upplýsingar [is] การออกเสียงคำว่า upplýsingar คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 launráð [is] การออกเสียงคำว่า launráð คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 bylting [is] การออกเสียงคำว่า bylting คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 hreyfill [is] การออกเสียงคำว่า hreyfill คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 vísundur [is] การออกเสียงคำว่า vísundur คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 dáleiðsla [is] การออกเสียงคำว่า dáleiðsla คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 strompur [is] การออกเสียงคำว่า strompur คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 musteri [is] การออกเสียงคำว่า musteri คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 múður [is] การออกเสียงคำว่า múður คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 lækning [is] การออกเสียงคำว่า lækning คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 rembingur [is] การออกเสียงคำว่า rembingur คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 hitamælir [is] การออกเสียงคำว่า hitamælir คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 barátta [is] การออกเสียงคำว่า barátta คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 kjötæta [is] การออกเสียงคำว่า kjötæta คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/06/2011 öskufall [is] การออกเสียงคำว่า öskufall คะแนนโหวต 0 คะแนน