ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/06/2011 krakki [is] การออกเสียง : krakki 0 โหวต
11/06/2011 tímamót [is] การออกเสียง : tímamót 0 โหวต
11/06/2011 leiðbeining [is] การออกเสียง : leiðbeining 0 โหวต
11/06/2011 mikilvægi [is] การออกเสียง : mikilvægi 0 โหวต
11/06/2011 hagsmunir [is] การออกเสียง : hagsmunir 0 โหวต
11/06/2011 atvinnuleysi [is] การออกเสียง : atvinnuleysi 0 โหวต
11/06/2011 ketill [is] การออกเสียง : ketill 0 โหวต
11/06/2011 kústur [is] การออกเสียง : kústur 0 โหวต
11/06/2011 kúgun [is] การออกเสียง : kúgun 0 โหวต
11/06/2011 afsökun [is] การออกเสียง : afsökun 0 โหวต
11/06/2011 aldin [is] การออกเสียง : aldin 0 โหวต
11/06/2011 atriði [is] การออกเสียง : atriði 0 โหวต
11/06/2011 arður [is] การออกเสียง : arður 0 โหวต
11/06/2011 átt [is] การออกเสียง : átt 0 โหวต
11/06/2011 þroskahömlun [is] การออกเสียง : þroskahömlun 0 โหวต
11/06/2011 upplýsingar [is] การออกเสียง : upplýsingar 0 โหวต
11/06/2011 launráð [is] การออกเสียง : launráð 0 โหวต
11/06/2011 bylting [is] การออกเสียง : bylting 0 โหวต
11/06/2011 hreyfill [is] การออกเสียง : hreyfill 0 โหวต
11/06/2011 vísundur [is] การออกเสียง : vísundur 0 โหวต
11/06/2011 dáleiðsla [is] การออกเสียง : dáleiðsla 0 โหวต
11/06/2011 strompur [is] การออกเสียง : strompur 0 โหวต
11/06/2011 musteri [is] การออกเสียง : musteri 0 โหวต
11/06/2011 múður [is] การออกเสียง : múður 0 โหวต
11/06/2011 lækning [is] การออกเสียง : lækning 0 โหวต
11/06/2011 rembingur [is] การออกเสียง : rembingur 0 โหวต
11/06/2011 hitamælir [is] การออกเสียง : hitamælir 0 โหวต
11/06/2011 barátta [is] การออกเสียง : barátta 0 โหวต
11/06/2011 kjötæta [is] การออกเสียง : kjötæta 0 โหวต
11/06/2011 öskufall [is] การออกเสียง : öskufall 0 โหวต