ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/12/2017 رسالة نصية قصيرة [ar] การออกเสียงคำว่า رسالة نصية قصيرة คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2017 معينة تماما بالضغط [ar] การออกเสียงคำว่า معينة تماما بالضغط คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2017 كولسترول [ar] การออกเสียงคำว่า كولسترول คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2017 فزملوه [ar] การออกเสียงคำว่า فزملوه คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/12/2017 غريبون [ar] การออกเสียงคำว่า غريبون คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2017 يانعةً [ar] การออกเสียงคำว่า يانعةً คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/12/2017 اخرس [ar] การออกเสียงคำว่า اخرس คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2017 زمّلوني [ar] การออกเสียงคำว่า زمّلوني คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/12/2017 لا فكك [ar] การออกเสียงคำว่า لا فكك คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2017 واقٍ [ar] การออกเสียงคำว่า واقٍ คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2017 يفتك [ar] การออกเสียงคำว่า يفتك คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 الطعم [ar] การออกเสียงคำว่า الطعم คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 المنعقدة [ar] การออกเสียงคำว่า المنعقدة คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 الطعمية [ar] การออกเสียงคำว่า الطعمية คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2013 شددت [ar] การออกเสียงคำว่า شددت คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 قاذفات [ar] การออกเสียงคำว่า قاذفات คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 ضرب أخماساً بأسداس [ar] การออกเสียงคำว่า ضرب أخماساً بأسداس คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 دائرة المخابرات العامة [ar] การออกเสียงคำว่า دائرة المخابرات العامة คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 تكليف [ar] การออกเสียงคำว่า تكليف คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 سيدي [ar] การออกเสียงคำว่า سيدي คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2013 حينذاك [ar] การออกเสียงคำว่า حينذاك คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2013 تستقبل [ar] การออกเสียงคำว่า تستقبل คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 يزورون [ar] การออกเสียงคำว่า يزورون คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 مملكة البحرين [ar] การออกเสียงคำว่า مملكة البحرين คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2013 الهواة [ar] การออกเสียงคำว่า الهواة คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2013 التقارب [ar] การออกเสียงคำว่า التقارب คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 ثورة القرنفل [ar] การออกเสียงคำว่า ثورة القرنفل คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 مشاركات [ar] การออกเสียงคำว่า مشاركات คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2013 الفراشات للبيع [ar] การออกเสียงคำว่า الفراشات للبيع คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2013 البلغارية [ar] การออกเสียงคำว่า البلغارية คะแนนโหวต 0 คะแนน