ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/01/2018 Hamden [en] การออกเสียงคำว่า Hamden คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Nashua [en] การออกเสียงคำว่า Nashua คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 personalization [en] การออกเสียงคำว่า personalization คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 playback [en] การออกเสียงคำว่า playback คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 grammatical [en] การออกเสียงคำว่า grammatical คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 reflexive pronouns [en] การออกเสียงคำว่า reflexive pronouns คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 reflexive [en] การออกเสียงคำว่า reflexive คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 pocketed [en] การออกเสียงคำว่า pocketed คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 increases [en] การออกเสียงคำว่า increases คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 aggravates [en] การออกเสียงคำว่า aggravates คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 worsens [en] การออกเสียงคำว่า worsens คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 offends [en] การออกเสียงคำว่า offends คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 supersedes [en] การออกเสียงคำว่า supersedes คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 tipstaff [en] การออกเสียงคำว่า tipstaff คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Chrishell Stause [en] การออกเสียงคำว่า Chrishell Stause คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/01/2018 grocery store [en] การออกเสียงคำว่า grocery store คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Palfreyman [en] การออกเสียงคำว่า Palfreyman คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Upton Sinclair [en] การออกเสียงคำว่า Upton Sinclair คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Karaganda [en] การออกเสียงคำว่า Karaganda คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 iodous [en] การออกเสียงคำว่า iodous คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 McGeehan [en] การออกเสียงคำว่า McGeehan คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Scott Arfield [en] การออกเสียงคำว่า Scott Arfield คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Carl Snavely [en] การออกเสียงคำว่า Carl Snavely คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Liebenson [en] การออกเสียงคำว่า Liebenson คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Louis Brain [en] การออกเสียงคำว่า Louis Brain คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 seltzer water [en] การออกเสียงคำว่า seltzer water คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Lewison [en] การออกเสียงคำว่า Lewison คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Saint Fursey [en] การออกเสียงคำว่า Saint Fursey คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/01/2018 rampageous [en] การออกเสียงคำว่า rampageous คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/01/2018 Robert Saundby [en] การออกเสียงคำว่า Robert Saundby คะแนนโหวต 0 คะแนน