ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/06/2017 안쪽으로 [ko] การออกเสียง : 안쪽으로 0 โหวต
23/06/2017 경로사상 [ko] การออกเสียง : 경로사상 0 โหวต
23/06/2017 -과 결혼하다 [ko] การออกเสียง : -과 결혼하다 0 โหวต
23/06/2017 왼쪽의 [ko] การออกเสียง : 왼쪽의 0 โหวต
23/06/2017 헤어스타일 [ko] การออกเสียง : 헤어스타일 0 โหวต
23/06/2017 이메일 주소 [ko] การออกเสียง : 이메일 주소 0 โหวต
23/06/2017 아이오아이 [ko] การออกเสียง : 아이오아이 0 โหวต
23/06/2017 시주 [ko] การออกเสียง : 시주 0 โหวต
23/06/2017 해국 [ko] การออกเสียง : 해국 0 โหวต
23/06/2017 신나 [ko] การออกเสียง : 신나 0 โหวต
23/06/2017 오리고기 [ko] การออกเสียง : 오리고기 0 โหวต
23/06/2017 부지런한 [ko] การออกเสียง : 부지런한 0 โหวต
23/06/2017 당신은 매우 귀엽다 [ko] การออกเสียง : 당신은 매우 귀엽다 0 โหวต
23/06/2017 나는 매우 겸손 [ko] การออกเสียง : 나는 매우 겸손 0 โหวต
23/06/2017 나는 아주 영리하다 [ko] การออกเสียง : 나는 아주 영리하다 0 โหวต
23/06/2017 내가 매우 아름답습니다 [ko] การออกเสียง : 내가 매우 아름답습니다 0 โหวต
23/06/2017 전완 [ko] การออกเสียง : 전완 0 โหวต
23/06/2017 전흉부 [ko] การออกเสียง : 전흉부 0 โหวต
23/06/2017 둔부 [ko] การออกเสียง : 둔부 0 โหวต
22/06/2017 반폐인 [ko] การออกเสียง : 반폐인 0 โหวต
22/06/2017 과외학습 [ko] การออกเสียง : 과외학습 0 โหวต
22/06/2017 일으켜요 [ko] การออกเสียง : 일으켜요 0 โหวต
22/06/2017 시각장애의 [ko] การออกเสียง : 시각장애의 0 โหวต
22/06/2017 맥딜리버리 [ko] การออกเสียง : 맥딜리버리 0 โหวต
22/06/2017 예끼 [ko] การออกเสียง : 예끼 0 โหวต
22/06/2017 벨크로 [ko] การออกเสียง : 벨크로 0 โหวต
22/06/2017 다이얼 [ko] การออกเสียง : 다이얼 0 โหวต
22/06/2017 베이스마운트 [ko] การออกเสียง : 베이스마운트 0 โหวต
22/06/2017 라이딩 [ko] การออกเสียง : 라이딩 0 โหวต
22/06/2017 윤락 [ko] การออกเสียง : 윤락 0 โหวต