ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/03/2015 à paisana [pt] à paisana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2015 a gente [pt] a gente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2015 a fim [pt] a fim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2015 zagueiro [pt] zagueiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2015 Respondeu-lhe [pt] Respondeu-lhe การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/03/2015 arrumação [pt] arrumação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2015 brilhar [pt] brilhar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2015 aprendeis [pt] aprendeis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2015 carteira [pt] carteira การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2015 Cavalões [pt] Cavalões การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 cisterna [pt] cisterna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 Estufagem [pt] Estufagem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 ligações [pt] ligações การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 saberão [pt] saberão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 controle [pt] controle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 mercearia [pt] mercearia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 cavalheiro [pt] cavalheiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 reorganizado [pt] reorganizado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 revolução [pt] revolução การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 certeza [pt] certeza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 cabeçalho [pt] cabeçalho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 carregador [pt] carregador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 direita [pt] direita การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 aquele [pt] aquele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 chave [pt] chave การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 trabalho [pt] trabalho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 perguntei-lhe [pt] perguntei-lhe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 disse-lhe [pt] disse-lhe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 presunto [pt] presunto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 óculos [pt] óculos การออกเสียง 0คะแนนโหวต