ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/03/2015 à paisana [pt] การออกเสียงคำว่า à paisana คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2015 a gente [pt] การออกเสียงคำว่า a gente คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2015 a fim [pt] การออกเสียงคำว่า a fim คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2015 zagueiro [pt] การออกเสียงคำว่า zagueiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2015 Respondeu-lhe [pt] การออกเสียงคำว่า Respondeu-lhe คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/03/2015 arrumação [pt] การออกเสียงคำว่า arrumação คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2015 brilhar [pt] การออกเสียงคำว่า brilhar คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2015 aprendeis [pt] การออกเสียงคำว่า aprendeis คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2015 carteira [pt] การออกเสียงคำว่า carteira คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2015 Cavalões [pt] การออกเสียงคำว่า Cavalões คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 cisterna [pt] การออกเสียงคำว่า cisterna คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 Estufagem [pt] การออกเสียงคำว่า Estufagem คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 ligações [pt] การออกเสียงคำว่า ligações คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 saberão [pt] การออกเสียงคำว่า saberão คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 controle [pt] การออกเสียงคำว่า controle คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 mercearia [pt] การออกเสียงคำว่า mercearia คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 cavalheiro [pt] การออกเสียงคำว่า cavalheiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 reorganizado [pt] การออกเสียงคำว่า reorganizado คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 revolução [pt] การออกเสียงคำว่า revolução คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 certeza [pt] การออกเสียงคำว่า certeza คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 cabeçalho [pt] การออกเสียงคำว่า cabeçalho คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 carregador [pt] การออกเสียงคำว่า carregador คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 direita [pt] การออกเสียงคำว่า direita คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/03/2015 aquele [pt] การออกเสียงคำว่า aquele คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 chave [pt] การออกเสียงคำว่า chave คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 trabalho [pt] การออกเสียงคำว่า trabalho คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 perguntei-lhe [pt] การออกเสียงคำว่า perguntei-lhe คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 disse-lhe [pt] การออกเสียงคำว่า disse-lhe คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 presunto [pt] การออกเสียงคำว่า presunto คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 óculos [pt] การออกเสียงคำว่า óculos คะแนนโหวต 0 คะแนน