ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/03/2019 wegwaaistations [nl] การออกเสียง : wegwaaistations 0 โหวต
27/02/2019 pillegift [nl] การออกเสียง : pillegift 0 โหวต
27/02/2019 ramshuid [nl] การออกเสียง : ramshuid 0 โหวต
27/02/2019 vuurslag [nl] การออกเสียง : vuurslag 0 โหวต
27/02/2019 mergboor [nl] การออกเสียง : mergboor 0 โหวต
27/02/2019 doodvonnis [nl] การออกเสียง : doodvonnis 0 โหวต
23/02/2019 klimaatreligie [nl] การออกเสียง : klimaatreligie 0 โหวต
23/02/2019 energieblunder [nl] การออกเสียง : energieblunder 0 โหวต
23/02/2019 klimatorexia [nl] การออกเสียง : klimatorexia 0 โหวต
23/02/2019 stakingskas [nl] การออกเสียง : stakingskas 0 โหวต
23/02/2019 bijtschildpad [nl] การออกเสียง : bijtschildpad 0 โหวต
23/02/2019 badkraan [nl] การออกเสียง : badkraan 0 โหวต
23/02/2019 klimaatevangelisten [nl] การออกเสียง : klimaatevangelisten 0 โหวต
23/02/2019 klimaatkoorts [nl] การออกเสียง : klimaatkoorts 0 โหวต
22/02/2019 pitrus [nl] การออกเสียง : pitrus 0 โหวต
22/02/2019 kamikazedrone [nl] การออกเสียง : kamikazedrone 0 โหวต
20/02/2019 weerkaatst [nl] การออกเสียง : weerkaatst 0 โหวต
20/02/2019 nevelboog [nl] การออกเสียง : nevelboog 0 โหวต
20/02/2019 mistboog [nl] การออกเสียง : mistboog 0 โหวต
20/02/2019 zandwering [nl] การออกเสียง : zandwering 0 โหวต
20/02/2019 bedevaartgangers [nl] การออกเสียง : bedevaartgangers 0 โหวต
20/02/2019 lange latten [nl] การออกเสียง : lange latten 0 โหวต
16/02/2019 hoekprofiel [nl] การออกเสียง : hoekprofiel 0 โหวต
16/02/2019 relatiepatroon [nl] การออกเสียง : relatiepatroon 0 โหวต
16/02/2019 lokeend [nl] การออกเสียง : lokeend 0 โหวต
16/02/2019 rits [nl] การออกเสียง : rits 0 โหวต
16/02/2019 meesterspionnen [nl] การออกเสียง : meesterspionnen 0 โหวต
16/02/2019 milieuinspectie [nl] การออกเสียง : milieuinspectie 0 โหวต
16/02/2019 lactitol [nl] การออกเสียง : lactitol 0 โหวต
16/02/2019 erfoom [nl] การออกเสียง : erfoom 0 โหวต