ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2019 Bhai [nl] การออกเสียง : Bhai 0 โหวต
18/01/2019 sierbord [nl] การออกเสียง : sierbord 0 โหวต
18/01/2019 dinerbord [nl] การออกเสียง : dinerbord 0 โหวต
18/01/2019 slootplank [nl] การออกเสียง : slootplank 0 โหวต
18/01/2019 onnet [nl] การออกเสียง : onnet 0 โหวต
18/01/2019 schulddelict [nl] การออกเสียง : schulddelict 0 โหวต
18/01/2019 rondetijden [nl] การออกเสียง : rondetijden 0 โหวต
18/01/2019 noodzakelijkheidsbewustzijn [nl] การออกเสียง : noodzakelijkheidsbewustzijn 0 โหวต
18/01/2019 schuldmisdrijf [nl] การออกเสียง : schuldmisdrijf 0 โหวต
18/01/2019 opzetdelict [nl] การออกเสียง : opzetdelict 0 โหวต
18/01/2019 spelenderwijze [nl] การออกเสียง : spelenderwijze 0 โหวต
18/01/2019 geboortegewicht [nl] การออกเสียง : geboortegewicht 0 โหวต
18/01/2019 looprek [nl] การออกเสียง : looprek 0 โหวต
18/01/2019 de hemel op aarde [nl] การออกเสียง : de hemel op aarde 0 โหวต
14/01/2019 uitkomst bieden [nl] การออกเสียง : uitkomst bieden 0 โหวต
14/01/2019 glittersteentjes [nl] การออกเสียง : glittersteentjes 0 โหวต
14/01/2019 morosoof [nl] การออกเสียง : morosoof 0 โหวต
14/01/2019 redemptoristenklooster [nl] การออกเสียง : redemptoristenklooster 0 โหวต
14/01/2019 uitverkorenen [nl] การออกเสียง : uitverkorenen 0 โหวต
14/01/2019 warmteperiode [nl] การออกเสียง : warmteperiode 0 โหวต
14/01/2019 draaiuren [nl] การออกเสียง : draaiuren 0 โหวต
14/01/2019 vakantiefoto [nl] การออกเสียง : vakantiefoto 0 โหวต
14/01/2019 plantenspuit [nl] การออกเสียง : plantenspuit 0 โหวต
14/01/2019 droogsnelheid [nl] การออกเสียง : droogsnelheid 0 โหวต
14/01/2019 verdiverteerd [nl] การออกเสียง : verdiverteerd 0 โหวต
14/01/2019 verdiverteren [nl] การออกเสียง : verdiverteren 0 โหวต
14/01/2019 een beroep doen op [nl] การออกเสียง : een beroep doen op 0 โหวต
14/01/2019 zwegen [nl] การออกเสียง : zwegen 0 โหวต
14/01/2019 plantenschotel [nl] การออกเสียง : plantenschotel 0 โหวต
14/01/2019 schietlood [nl] การออกเสียง : schietlood 0 โหวต