ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/03/2018 luisteren [nl] การออกเสียงคำว่า luisteren 0 โหวต
21/03/2018 in het water gevallen [nl] การออกเสียงคำว่า in het water gevallen 0 โหวต
21/03/2018 boven water zijn [nl] การออกเสียงคำว่า boven water zijn 0 โหวต
21/03/2018 boven water komen [nl] การออกเสียงคำว่า boven water komen 0 โหวต
21/03/2018 in het kielzog van [nl] การออกเสียงคำว่า in het kielzog van 0 โหวต
21/03/2018 boven zijn theewater zijn [nl] การออกเสียงคำว่า boven zijn theewater zijn 0 โหวต
21/03/2018 als twee druppels water [nl] การออกเสียงคำว่า als twee druppels water 0 โหวต
21/03/2018 een storm in een glas water [nl] การออกเสียงคำว่า een storm in een glas water 0 โหวต
21/03/2018 het hoofd boven water houden [nl] การออกเสียงคำว่า het hoofd boven water houden 0 โหวต
21/03/2018 als een vis in het water [nl] การออกเสียงคำว่า als een vis in het water 0 โหวต
21/03/2018 in troebel water vissen [nl] การออกเสียงคำว่า in troebel water vissen 0 โหวต
21/03/2018 in het water vallen [nl] การออกเสียงคำว่า in het water vallen 0 โหวต
21/03/2018 in iemands vaarwater zitten [nl] การออกเสียงคำว่า in iemands vaarwater zitten 0 โหวต
20/03/2018 weekwater [nl] การออกเสียงคำว่า weekwater 0 โหวต
20/03/2018 zoutwater [nl] การออกเสียงคำว่า zoutwater 0 โหวต
20/03/2018 zoetwater [nl] การออกเสียงคำว่า zoetwater 0 โหวต
20/03/2018 zinkwater [nl] การออกเสียงคำว่า zinkwater 0 โหวต
20/03/2018 zeepwater [nl] การออกเสียงคำว่า zeepwater 0 โหวต
20/03/2018 wondwater [nl] การออกเสียงคำว่า wondwater 0 โหวต
20/03/2018 woelwater [nl] การออกเสียงคำว่า woelwater 0 โหวต
20/03/2018 vuurwater [nl] การออกเสียงคำว่า vuurwater 0 โหวต
20/03/2018 veenwater [nl] การออกเสียงคำว่า veenwater 0 โหวต
20/03/2018 spatwater [nl] การออกเสียงคำว่า spatwater 0 โหวต
20/03/2018 sodawater [nl] การออกเสียงคำว่า sodawater 0 โหวต
20/03/2018 slagwater [nl] การออกเสียงคำว่า slagwater 0 โหวต
20/03/2018 prikwater [nl] การออกเสียงคำว่า prikwater 0 โหวต
20/03/2018 rijstwater [nl] การออกเสียงคำว่า rijstwater 0 โหวต
20/03/2018 laagwater [nl] การออกเสียงคำว่า laagwater 0 โหวต
20/03/2018 koffiewater [nl] การออกเสียงคำว่า koffiewater 0 โหวต
20/03/2018 poelwater [nl] การออกเสียงคำว่า poelwater 0 โหวต