ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/09/2018 naïevo [nl] การออกเสียง : naïevo 0 โหวต
19/09/2018 realo [nl] การออกเสียง : realo 0 โหวต
19/09/2018 kromgelegen [nl] การออกเสียง : kromgelegen 0 โหวต
19/09/2018 kromliggen [nl] การออกเสียง : kromliggen 0 โหวต
19/09/2018 van toeten noch blazen weten [nl] การออกเสียง : van toeten noch blazen weten 0 โหวต
19/09/2018 gesmeerd gaan [nl] การออกเสียง : gesmeerd gaan 0 โหวต
19/09/2018 op rolletjes gaan [nl] การออกเสียง : op rolletjes gaan 0 โหวต
19/09/2018 bladmuziek [nl] การออกเสียง : bladmuziek 0 โหวต
17/09/2018 rijtoer [nl] การออกเสียง : rijtoer 0 โหวต
17/09/2018 troonrede [nl] การออกเสียง : troonrede 0 โหวต
17/09/2018 Prinsjesdag [nl] การออกเสียง : Prinsjesdag 0 โหวต
17/09/2018 bloemversiering [nl] การออกเสียง : bloemversiering 0 โหวต
17/09/2018 zantedeschia [nl] การออกเสียง : zantedeschia 0 โหวต
17/09/2018 calla [nl] การออกเสียง : calla 0 โหวต
17/09/2018 de volle laag krijgen [nl] การออกเสียง : de volle laag krijgen 0 โหวต
17/09/2018 de mond gesnoerd [nl] การออกเสียง : de mond gesnoerd 0 โหวต
17/09/2018 ongevalideerd [nl] การออกเสียง : ongevalideerd 0 โหวต
17/09/2018 opwarmingsgelovigen [nl] การออกเสียง : opwarmingsgelovigen 0 โหวต
17/09/2018 klimaatevangelie [nl] การออกเสียง : klimaatevangelie 0 โหวต
17/09/2018 tussenpaus [nl] การออกเสียง : tussenpaus 0 โหวต
17/09/2018 paleiswacht [nl] การออกเสียง : paleiswacht 0 โหวต
16/09/2018 geglaceerd [nl] การออกเสียง : geglaceerd 0 โหวต
16/09/2018 eh [nl] การออกเสียง : eh 0 โหวต
16/09/2018 rangschikkend [nl] การออกเสียง : rangschikkend 0 โหวต
16/09/2018 teruggaand [nl] การออกเสียง : teruggaand 0 โหวต
16/09/2018 clarificeren [nl] การออกเสียง : clarificeren 0 โหวต
16/09/2018 clarificatie [nl] การออกเสียง : clarificatie 0 โหวต
16/09/2018 toejuichers [nl] การออกเสียง : toejuichers 0 โหวต
16/09/2018 claqueurs [nl] การออกเสียง : claqueurs 0 โหวต
16/09/2018 klaphoed [nl] การออกเสียง : klaphoed 0 โหวต