ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/07/2015 dishearteningly [en] dishearteningly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2015 phosphorescent [en] phosphorescent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2013 poopie [en] poopie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2013 tyranny [en] tyranny การออกเสียง 2คะแนนโหวต
09/03/2013 prokaryotes [en] prokaryotes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2013 yarmulke [en] yarmulke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2013 merengue [en] merengue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2013 avant-garde [en] avant-garde การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/03/2013 Frou Frou [en] Frou Frou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2013 reggaeton [en] reggaeton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 sorta [en] sorta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 chillax [en] chillax การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/11/2012 skanky hoes [en] skanky hoes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/11/2012 badass [en] badass การออกเสียง 2คะแนนโหวต
02/11/2012 dude [en] dude การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 pyrophilia [en] pyrophilia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/11/2012 Lucasfilm [en] Lucasfilm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 sarsaparilla [en] sarsaparilla การออกเสียง 1คะแนนโหวต