ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/07/2015 dishearteningly [en] การออกเสียงคำว่า dishearteningly คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2015 phosphorescent [en] การออกเสียงคำว่า phosphorescent คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2013 poopie [en] การออกเสียงคำว่า poopie คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2013 tyranny [en] การออกเสียงคำว่า tyranny คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/03/2013 prokaryotes [en] การออกเสียงคำว่า prokaryotes คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2013 yarmulke [en] การออกเสียงคำว่า yarmulke คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2013 merengue [en] การออกเสียงคำว่า merengue คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2013 avant-garde [en] การออกเสียงคำว่า avant-garde คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/03/2013 Frou Frou [en] การออกเสียงคำว่า Frou Frou คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2013 reggaeton [en] การออกเสียงคำว่า reggaeton คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 sorta [en] การออกเสียงคำว่า sorta คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 chillax [en] การออกเสียงคำว่า chillax คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/11/2012 skanky hoes [en] การออกเสียงคำว่า skanky hoes คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/11/2012 badass [en] การออกเสียงคำว่า badass คะแนนโหวต 3 คะแนน
02/11/2012 dude [en] การออกเสียงคำว่า dude คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 pyrophilia [en] การออกเสียงคำว่า pyrophilia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2012 Lucasfilm [en] การออกเสียงคำว่า Lucasfilm คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 sarsaparilla [en] การออกเสียงคำว่า sarsaparilla คะแนนโหวต 1 คะแนน