ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/07/2015 aðaleinkunn [is] การออกเสียง : aðaleinkunn 0 โหวต
26/07/2015 jökull [is] การออกเสียง : jökull 1 โหวต
26/07/2015 Eyja [is] การออกเสียง : Eyja 0 โหวต
26/07/2015 vellir [is] การออกเสียง : vellir 0 โหวต
26/07/2015 Tívar [is] การออกเสียง : Tívar 0 โหวต
26/07/2015 ótal [is] การออกเสียง : ótal 0 โหวต
26/07/2015 fjalla [is] การออกเสียง : fjalla 0 โหวต
26/07/2015 Þjófafoss [is] การออกเสียง : Þjófafoss 0 โหวต
26/07/2015 Víxl [is] การออกเสียง : Víxl 0 โหวต
26/07/2015 gaurinn [is] การออกเสียง : gaurinn 0 โหวต
26/07/2015 gaur [is] การออกเสียง : gaur 0 โหวต
26/07/2015 samviskusemi [is] การออกเสียง : samviskusemi 0 โหวต
26/07/2015 Vandvirkni [is] การออกเสียง : Vandvirkni 0 โหวต
26/07/2015 Eyjafjallajökull [is] การออกเสียง : Eyjafjallajökull 2 โหวต
26/07/2015 öfum [is] การออกเสียง : öfum 0 โหวต
26/07/2015 endorfín [is] การออกเสียง : endorfín 0 โหวต
26/07/2015 Berserkjahraun [is] การออกเสียง : Berserkjahraun 0 โหวต
26/07/2015 blóð [is] การออกเสียง : blóð 0 โหวต
26/07/2015 vatnsins [is] การออกเสียง : vatnsins 0 โหวต
26/07/2015 Lögmætur [is] การออกเสียง : Lögmætur 0 โหวต
26/07/2015 Lögmál [is] การออกเสียง : Lögmál 0 โหวต
26/07/2015 Morsárfoss [is] การออกเสียง : Morsárfoss 0 โหวต
26/07/2015 ljúffengur [is] การออกเสียง : ljúffengur 0 โหวต
26/07/2015 óætur [is] การออกเสียง : óætur 1 โหวต