ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
26/07/2015
การออกเสียง : aðaleinkunn
aðaleinkunn [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : jökull
jökull [is] 1 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Eyja
Eyja [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : vellir
vellir [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Tívar
Tívar [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : ótal
ótal [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : fjalla
fjalla [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Þjófafoss
Þjófafoss [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Víxl
Víxl [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : gaurinn
gaurinn [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : gaur
gaur [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : samviskusemi
samviskusemi [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Vandvirkni
Vandvirkni [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Eyjafjallajökull
Eyjafjallajökull [is] 2 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : öfum
öfum [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : endorfín
endorfín [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Berserkjahraun
Berserkjahraun [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : blóð
blóð [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : vatnsins
vatnsins [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Lögmætur
Lögmætur [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Lögmál
Lögmál [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : Morsárfoss
Morsárfoss [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : ljúffengur
ljúffengur [is] 0 โหวต
26/07/2015
การออกเสียง : óætur
óætur [is] 1 โหวต