ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2014 Svalbarðseyri [is] การออกเสียง : Svalbarðseyri 0 โหวต
23/03/2014 kærasta [is] การออกเสียง : kærasta 0 โหวต
23/03/2014 kærasti [is] การออกเสียง : kærasti 0 โหวต
23/03/2014 galdramaður [is] การออกเสียง : galdramaður 0 โหวต
23/03/2014 Borgartún [is] การออกเสียง : Borgartún 0 โหวต