ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
23/03/2014
การออกเสียง : Svalbarðseyri
Svalbarðseyri [is] 0 โหวต
23/03/2014
การออกเสียง : kærasta
kærasta [is] 0 โหวต
23/03/2014
การออกเสียง : kærasti
kærasti [is] 0 โหวต
23/03/2014
การออกเสียง : galdramaður
galdramaður [is] 0 โหวต
23/03/2014
การออกเสียง : Borgartún
Borgartún [is] 0 โหวต