ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/11/2019 Ēlicius [la] การออกเสียง : Ēlicius 0 โหวต
22/11/2019 furenter [la] การออกเสียง : furenter 0 โหวต
22/11/2019 bucinum [la] การออกเสียง : bucinum 0 โหวต
22/11/2019 fumificare [la] การออกเสียง : fumificare 0 โหวต
22/11/2019 fumifico [la] การออกเสียง : fumifico 0 โหวต
22/11/2019 Oenomaus [la] การออกเสียง : Oenomaus 0 โหวต
22/11/2019 Brīmō [la] การออกเสียง : Brīmō 0 โหวต
22/11/2019 Brīmūs [la] การออกเสียง : Brīmūs 0 โหวต
22/11/2019 Faunus [la] การออกเสียง : Faunus 0 โหวต
22/11/2019 Belus [la] การออกเสียง : Belus 0 โหวต
22/11/2019 birrus [la] การออกเสียง : birrus 0 โหวต
22/11/2019 bardus [la] การออกเสียง : bardus 0 โหวต
22/11/2019 blatire [la] การออกเสียง : blatire 0 โหวต
22/11/2019 blatio [la] การออกเสียง : blatio 0 โหวต
21/11/2019 Cipriani [it] การออกเสียง : Cipriani 0 โหวต
21/11/2019 nettaculo [it] การออกเสียง : nettaculo 0 โหวต
21/11/2019 vetroresina [it] การออกเสียง : vetroresina 0 โหวต
21/11/2019 bicipiti [it] การออกเสียง : bicipiti 0 โหวต
21/11/2019 Elysium [la] การออกเสียง : Elysium 1 โหวต
21/11/2019 Tīsiphonē [la] การออกเสียง : Tīsiphonē 1 โหวต
21/11/2019 tardare [la] การออกเสียง : tardare 1 โหวต
21/11/2019 tardatus [la] การออกเสียง : tardatus 1 โหวต
21/11/2019 tardans [la] การออกเสียง : tardans 1 โหวต
21/11/2019 tardo [la] การออกเสียง : tardo 1 โหวต
21/11/2019 elenchus [la] การออกเสียง : elenchus 1 โหวต
21/11/2019 exundatus [la] การออกเสียง : exundatus 1 โหวต
21/11/2019 exundans [la] การออกเสียง : exundans 1 โหวต
21/11/2019 exundo [la] การออกเสียง : exundo 1 โหวต
21/11/2019 exundare [la] การออกเสียง : exundare 1 โหวต
21/11/2019 tumultuationis [la] การออกเสียง : tumultuationis 1 โหวต