ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/05/2018 monitoro [it] การออกเสียง : monitoro 0 โหวต
19/05/2018 monitora [it] การออกเสียง : monitora 0 โหวต
19/05/2018 monitorano [it] การออกเสียง : monitorano 0 โหวต
18/05/2018 allectare [la] การออกเสียง : allectare 1 โหวต
18/05/2018 allectans [la] การออกเสียง : allectans 1 โหวต
18/05/2018 allectatus [la] การออกเสียง : allectatus 1 โหวต
18/05/2018 allectavi [la] การออกเสียง : allectavi 1 โหวต
18/05/2018 allecto [la] การออกเสียง : allecto 1 โหวต
18/05/2018 ambigui [la] การออกเสียง : ambigui 1 โหวต
18/05/2018 ambiguus [la] การออกเสียง : ambiguus 1 โหวต
18/05/2018 paterni [la] การออกเสียง : paterni 1 โหวต
18/05/2018 paternitatis [la] การออกเสียง : paternitatis 1 โหวต
18/05/2018 patrastri [la] การออกเสียง : patrastri 1 โหวต
18/05/2018 patraster [la] การออกเสียง : patraster 1 โหวต
18/05/2018 distinguere [la] การออกเสียง : distinguere 1 โหวต
18/05/2018 distinguo [la] การออกเสียง : distinguo 1 โหวต
18/05/2018 distinxi [la] การออกเสียง : distinxi 1 โหวต
18/05/2018 distinctus [la] การออกเสียง : distinctus 1 โหวต
18/05/2018 distinguens [la] การออกเสียง : distinguens 1 โหวต
18/05/2018 bellicosi [la] การออกเสียง : bellicosi 1 โหวต
18/05/2018 Levi [it] การออกเสียง : Levi 0 โหวต
18/05/2018 Baldantoni [it] การออกเสียง : Baldantoni 0 โหวต
18/05/2018 confondo [it] การออกเสียง : confondo 0 โหวต
18/05/2018 Giro d'Italia [it] การออกเสียง : Giro d'Italia 0 โหวต
18/05/2018 litigiosa [it] การออกเสียง : litigiosa 0 โหวต
18/05/2018 confondi [it] การออกเสียง : confondi 0 โหวต
18/05/2018 confondete [it] การออกเสียง : confondete 0 โหวต
18/05/2018 confondiamo [it] การออกเสียง : confondiamo 0 โหวต
18/05/2018 confondono [it] การออกเสียง : confondono 0 โหวต
18/05/2018 tuffa [it] การออกเสียง : tuffa 0 โหวต