ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/02/2018 diversus [la] การออกเสียงคำว่า diversus คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 Sticca [it] การออกเสียงคำว่า Sticca คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 Trucchia [it] การออกเสียงคำว่า Trucchia คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 Carossia [it] การออกเสียงคำว่า Carossia คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 Gezzi [it] การออกเสียงคำว่า Gezzi คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 stare sul collo [it] การออกเสียงคำว่า stare sul collo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 avulso dalla realtà [it] การออกเสียงคำว่า avulso dalla realtà คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 Alexius [la] การออกเสียงคำว่า Alexius คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 vatilum [la] การออกเสียงคำว่า vatilum คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 Patritia [la] การออกเสียงคำว่า Patritia คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 sonniferum [la] การออกเสียงคำว่า sonniferum คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 segnior [la] การออกเสียงคำว่า segnior คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2018 abagmenti [la] การออกเสียงคำว่า abagmenti คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 scriptricis [la] การออกเสียงคำว่า scriptricis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 immergendus [la] การออกเสียงคำว่า immergendus คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2018 ingressus sum [la] การออกเสียงคำว่า ingressus sum คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2018 perforare [la] การออกเสียงคำว่า perforare คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2018 perforo [la] การออกเสียงคำว่า perforo คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2018 veneficae [la] การออกเสียงคำว่า veneficae คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 oppositionis [la] การออกเสียงคำว่า oppositionis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 oppositio [la] การออกเสียงคำว่า oppositio คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2018 vatilli [la] การออกเสียงคำว่า vatilli คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2018 vatillum [la] การออกเสียงคำว่า vatillum คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2018 collatus [la] การออกเสียงคำว่า collatus คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2018 usufruito [it] การออกเสียงคำว่า usufruito คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2018 vecchioni rincoglioniti [it] การออกเสียงคำว่า vecchioni rincoglioniti คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2018 in modo graduale [it] การออกเสียงคำว่า in modo graduale คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2018 in modo proficuo [it] การออกเสียงคำว่า in modo proficuo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2018 fare una scommessa [it] การออกเสียงคำว่า fare una scommessa คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2018 all’istante [it] การออกเสียงคำว่า all’istante คะแนนโหวต 0 คะแนน