ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/11/2018 suppetere [la] การออกเสียง : suppetere 0 โหวต
16/11/2018 vacare [la] การออกเสียง : vacare 0 โหวต
16/11/2018 infitiari [la] การออกเสียง : infitiari 0 โหวต
16/11/2018 prosperus [la] การออกเสียง : prosperus 0 โหวต
16/11/2018 fiebant [la] การออกเสียง : fiebant 0 โหวต
16/11/2018 ferant [la] การออกเสียง : ferant 0 โหวต
16/11/2018 noluerat [la] การออกเสียง : noluerat 0 โหวต
16/11/2018 nolitis [la] การออกเสียง : nolitis 0 โหวต
16/11/2018 oboeditum [la] การออกเสียง : oboeditum 0 โหวต
16/11/2018 oboedivi [la] การออกเสียง : oboedivi 0 โหวต
16/11/2018 oboedio [la] การออกเสียง : oboedio 0 โหวต
16/11/2018 Callicle [it] การออกเสียง : Callicle 0 โหวต
16/11/2018 Prodico [it] การออกเสียง : Prodico 0 โหวต
16/11/2018 Koelreuteria paniculata [it] การออกเสียง : Koelreuteria paniculata 0 โหวต
16/11/2018 Nicola Bux [it] การออกเสียง : Nicola Bux 0 โหวต
16/11/2018 regalo di natale [it] การออกเสียง : regalo di natale 0 โหวต
16/11/2018 Sergio Zecca [it] การออกเสียง : Sergio Zecca 0 โหวต
16/11/2018 fortino di neve [it] การออกเสียง : fortino di neve 0 โหวต
16/11/2018 Fabrizio Fiorentino [it] การออกเสียง : Fabrizio Fiorentino 0 โหวต
16/11/2018 giorno di Natale [it] การออกเสียง : giorno di Natale 0 โหวต
16/11/2018 santificare le feste [it] การออกเสียง : santificare le feste 0 โหวต
16/11/2018 stagione natalizia [it] การออกเสียง : stagione natalizia 0 โหวต
16/11/2018 basilica di Santa Maria Assunta [it] การออกเสียง : basilica di Santa Maria Assunta 0 โหวต
16/11/2018 oggetti di artigianato [it] การออกเสียง : oggetti di artigianato 0 โหวต
16/11/2018 specialità locale [it] การออกเสียง : specialità locale 0 โหวต
16/11/2018 tre Re Magi [it] การออกเสียง : tre Re Magi 0 โหวต
15/11/2018 paean [la] การออกเสียง : paean 0 โหวต
15/11/2018 nequedum [la] การออกเสียง : nequedum 0 โหวต
15/11/2018 largiar [la] การออกเสียง : largiar 0 โหวต
15/11/2018 largitus sum [la] การออกเสียง : largitus sum 0 โหวต