ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/08/2018 all'impazzata [it] การออกเสียง : all'impazzata 0 โหวต
19/08/2018 a cavalcioni [it] การออกเสียง : a cavalcioni 0 โหวต
19/08/2018 zaffera [it] การออกเสียง : zaffera 0 โหวต
19/08/2018 nanoionica [it] การออกเสียง : nanoionica 0 โหวต
19/08/2018 Enrico Macario [it] การออกเสียง : Enrico Macario 0 โหวต
19/08/2018 oasistico [it] การออกเสียง : oasistico 0 โหวต
19/08/2018 labiovelare [it] การออกเสียง : labiovelare 0 โหวต
19/08/2018 p.es. [it] การออกเสียง : p.es. 0 โหวต
19/08/2018 galassia a spirale [it] การออกเสียง : galassia a spirale 0 โหวต
19/08/2018 qualcosina [it] การออกเสียง : qualcosina 0 โหวต
19/08/2018 falciola [it] การออกเสียง : falciola 0 โหวต
19/08/2018 falange distale [it] การออกเสียง : falange distale 0 โหวต
19/08/2018 racemizzazione [it] การออกเสียง : racemizzazione 0 โหวต
19/08/2018 ebolitano [it] การออกเสียง : ebolitano 0 โหวต
19/08/2018 taglio cesareo [it] การออกเสียง : taglio cesareo 0 โหวต
19/08/2018 D'Inzeo [it] การออกเสียง : D'Inzeo 0 โหวต
19/08/2018 UdC [it] การออกเสียง : UdC 0 โหวต
19/08/2018 bacedifo [it] การออกเสียง : bacedifo 0 โหวต
19/08/2018 3000 siepi [it] การออกเสียง : 3000 siepi 0 โหวต
19/08/2018 100 metri [it] การออกเสียง : 100 metri 0 โหวต
19/08/2018 a casa del diavolo [it] การออกเสียง : a casa del diavolo 0 โหวต
19/08/2018 'ndranghetista [it] การออกเสียง : 'ndranghetista 0 โหวต
19/08/2018 odorimetria [it] การออกเสียง : odorimetria 0 โหวต
19/08/2018 abigeatario [it] การออกเสียง : abigeatario 0 โหวต
19/08/2018 erre moscia [it] การออกเสียง : erre moscia 0 โหวต
19/08/2018 metiens [la] การออกเสียง : metiens 1 โหวต
18/08/2018 tinnitus [la] การออกเสียง : tinnitus 0 โหวต
18/08/2018 aestimatis [la] การออกเสียง : aestimatis 1 โหวต
18/08/2018 aestimamus [la] การออกเสียง : aestimamus 1 โหวต
18/08/2018 aestimat [la] การออกเสียง : aestimat 1 โหวต