ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/04/2010 Björk [is] การออกเสียง : Björk 2 โหวต
22/04/2010 Með blóðnasir [is] การออกเสียง : Með blóðnasir 0 โหวต
21/04/2010 lítill [is] การออกเสียง : lítill 0 โหวต
21/04/2010 breiður [is] การออกเสียง : breiður 0 โหวต
21/04/2010 þunnt [is] การออกเสียง : þunnt 0 โหวต
21/04/2010 umferð [is] การออกเสียง : umferð 0 โหวต
21/04/2010 harður [is] การออกเสียง : harður 0 โหวต
21/04/2010 erfitt [is] การออกเสียง : erfitt 0 โหวต
21/04/2010 auðvelt [is] การออกเสียง : auðvelt 0 โหวต
21/04/2010 leiðinlegur [is] การออกเสียง : leiðinlegur 0 โหวต
21/04/2010 meðaltal [is] การออกเสียง : meðaltal 0 โหวต
21/04/2010 spennandi [is] การออกเสียง : spennandi 0 โหวต
21/04/2010 slæmur [is] การออกเสียง : slæmur 0 โหวต
21/04/2010 dásamlegt [is] การออกเสียง : dásamlegt 0 โหวต
21/04/2010 stórkostlegu [is] การออกเสียง : stórkostlegu 0 โหวต
21/04/2010 útistandandi [is] การออกเสียง : útistandandi 0 โหวต
21/04/2010 hlýðinn [is] การออกเสียง : hlýðinn 0 โหวต
21/04/2010 kurteis [is] การออกเสียง : kurteis 0 โหวต
21/04/2010 góður [is] การออกเสียง : góður 0 โหวต
21/04/2010 gilt [is] การออกเสียง : gilt 0 โหวต
21/04/2010 einkennilegur [is] การออกเสียง : einkennilegur 0 โหวต
21/04/2010 skrítið [is] การออกเสียง : skrítið 0 โหวต
21/04/2010 skemmtilegur [is] การออกเสียง : skemmtilegur 0 โหวต
21/04/2010 skýjað [is] การออกเสียง : skýjað 0 โหวต
21/04/2010 sólríka [is] การออกเสียง : sólríka 0 โหวต
21/04/2010 trygg [is] การออกเสียง : trygg 0 โหวต
21/04/2010 fyndið [is] การออกเสียง : fyndið 0 โหวต
21/04/2010 upplýsandi [is] การออกเสียง : upplýsandi 0 โหวต
21/04/2010 gagnlegt [is] การออกเสียง : gagnlegt 0 โหวต
21/04/2010 mikilvægt [is] การออกเสียง : mikilvægt 0 โหวต