ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
26/04/2010
การออกเสียง : Björk
Björk [is] 2 โหวต
22/04/2010
การออกเสียง : Með blóðnasir
Með blóðnasir [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : lítill
lítill [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : breiður
breiður [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : þunnt
þunnt [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : umferð
umferð [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : harður
harður [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : erfitt
erfitt [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : auðvelt
auðvelt [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : leiðinlegur
leiðinlegur [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : meðaltal
meðaltal [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : spennandi
spennandi [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : slæmur
slæmur [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : dásamlegt
dásamlegt [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : stórkostlegu
stórkostlegu [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : útistandandi
útistandandi [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : hlýðinn
hlýðinn [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : kurteis
kurteis [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : góður
góður [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : gilt
gilt [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : einkennilegur
einkennilegur [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : skrítið
skrítið [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : skemmtilegur
skemmtilegur [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : skýjað
skýjað [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : sólríka
sólríka [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : trygg
trygg [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : fyndið
fyndið [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : upplýsandi
upplýsandi [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : gagnlegt
gagnlegt [is] 0 โหวต
21/04/2010
การออกเสียง : mikilvægt
mikilvægt [is] 0 โหวต