ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/10/2017 Sólheimar [is] การออกเสียง : Sólheimar 0 โหวต
15/10/2017 Háitindur [is] การออกเสียง : Háitindur 0 โหวต
15/10/2017 best er að smíða meðan járnið er heitt [is] การออกเสียง : best er að smíða meðan járnið er heitt 0 โหวต
15/10/2017 aldrei er góð vísa of oft kveðin [is] การออกเสียง : aldrei er góð vísa of oft kveðin 0 โหวต
15/10/2017 Tungufoss [is] การออกเสียง : Tungufoss 0 โหวต
15/10/2017 Mosfellsdalur [is] การออกเสียง : Mosfellsdalur 0 โหวต
15/10/2017 Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) [is] การออกเสียง : Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) 0 โหวต
15/10/2017 Prestagil [is] การออกเสียง : Prestagil 0 โหวต
15/10/2017 Ægishjálmr [is] การออกเสียง : Ægishjálmr 0 โหวต
15/10/2017 Vörðufell [is] การออกเสียง : Vörðufell 0 โหวต