ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/10/2017 Sólheimar [is]
การออกเสียง : Sólheimar
0 โหวต
15/10/2017 Háitindur [is]
การออกเสียง : Háitindur
0 โหวต
15/10/2017 best er að smíða meðan járnið er heitt [is]
การออกเสียง : best er að smíða meðan járnið er heitt
0 โหวต
15/10/2017 aldrei er góð vísa of oft kveðin [is]
การออกเสียง : aldrei er góð vísa of oft kveðin
0 โหวต
15/10/2017 Tungufoss [is]
การออกเสียง : Tungufoss
0 โหวต
15/10/2017 Mosfellsdalur [is]
การออกเสียง : Mosfellsdalur
0 โหวต
15/10/2017 Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) [is]
การออกเสียง : Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol)
0 โหวต
15/10/2017 Prestagil [is]
การออกเสียง : Prestagil
0 โหวต
15/10/2017 Ægishjálmr [is]
การออกเสียง : Ægishjálmr
0 โหวต
15/10/2017 Vörðufell [is]
การออกเสียง : Vörðufell
0 โหวต