สมาชิก:

ep_nl

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ep_nl

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/03/2018 De moeder de vrouw  [nl] การออกเสียง : De moeder de vrouw  0 โหวต
09/03/2018 Wij smachten naar [nl] การออกเสียง : Wij smachten naar 0 โหวต
09/03/2018 Tintelend [nl] การออกเสียง : Tintelend 1 โหวต
09/03/2018 1994 [nl] การออกเสียง : 1994 0 โหวต
09/03/2018 ziektegebonden [nl] การออกเสียง : ziektegebonden 0 โหวต
07/07/2017 nagellakheld [nl] การออกเสียง : nagellakheld 0 โหวต
27/05/2017 vervuiling [nl] การออกเสียง : vervuiling 0 โหวต
30/04/2017 onder andere [nl] การออกเสียง : onder andere 0 โหวต
30/04/2017 bromfietsster [nl] การออกเสียง : bromfietsster 0 โหวต
30/04/2017 clanmoeder [nl] การออกเสียง : clanmoeder 0 โหวต
30/04/2017 looppiste [nl] การออกเสียง : looppiste 0 โหวต
30/04/2017 lemmeten [nl] การออกเสียง : lemmeten 0 โหวต
30/04/2017 drugteam [nl] การออกเสียง : drugteam 0 โหวต
30/04/2017 scharde [nl] การออกเสียง : scharde 0 โหวต
30/04/2017 Willemin [nl] การออกเสียง : Willemin 0 โหวต
30/04/2017 openingsrace [nl] การออกเสียง : openingsrace 0 โหวต
30/04/2017 haamhout [nl] การออกเสียง : haamhout 0 โหวต
30/04/2017 tournooispel [nl] การออกเสียง : tournooispel 0 โหวต
30/04/2017 waterequivalent [nl] การออกเสียง : waterequivalent 0 โหวต
30/04/2017 repelen [nl] การออกเสียง : repelen 0 โหวต
30/04/2017 heloot [nl] การออกเสียง : heloot 0 โหวต
30/04/2017 nakermis [nl] การออกเสียง : nakermis 0 โหวต
30/04/2017 koopsignaal [nl] การออกเสียง : koopsignaal 0 โหวต
30/04/2017 vetweiden [nl] การออกเสียง : vetweiden 0 โหวต
30/04/2017 zomerrally [nl] การออกเสียง : zomerrally 0 โหวต
30/04/2017 sneakpreview [nl] การออกเสียง : sneakpreview 0 โหวต
30/04/2017 opensourcelicentie [nl] การออกเสียง : opensourcelicentie 0 โหวต
30/04/2017 authenticatie [nl] การออกเสียง : authenticatie 0 โหวต
30/04/2017 operatesk [nl] การออกเสียง : operatesk 0 โหวต
30/04/2017 zielenlijden [nl] การออกเสียง : zielenlijden 0 โหวต