ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/01/2011 昆明 [hsn] การออกเสียง : 昆明 0 โหวต
09/01/2011 哈利油 [hsn] การออกเสียง : 哈利油 0 โหวต
09/01/2011 长沙 [hsn] การออกเสียง : 长沙 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด