ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/01/2011 昆明 [hsn] การออกเสียงคำว่า 昆明 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2011 哈利油 [hsn] การออกเสียงคำว่า 哈利油 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2011 长沙 [hsn] การออกเสียงคำว่า 长沙 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด