ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/10/2015 Hólmgeir [is]
การออกเสียง : Hólmgeir
0 โหวต
15/10/2015 Rögnvaldur [is]
การออกเสียง : Rögnvaldur
0 โหวต
15/10/2015 fjögurra [is]
การออกเสียง : fjögurra
0 โหวต
15/10/2015 þristur [is]
การออกเสียง : þristur
0 โหวต
15/10/2015 Okjökull [is]
การออกเสียง : Okjökull
0 โหวต
15/10/2015 Hverfisgata [is]
การออกเสียง : Hverfisgata
0 โหวต
15/10/2015 Eiðistorg [is]
การออกเสียง : Eiðistorg
0 โหวต
15/10/2015 gæsahúð [is]
การออกเสียง : gæsahúð
0 โหวต
15/10/2015 Elliðavogur [is]
การออกเสียง : Elliðavogur
0 โหวต
15/10/2015 Fjallsjökull [is]
การออกเสียง : Fjallsjökull
0 โหวต
15/10/2015 Heinabergsjökull [is]
การออกเสียง : Heinabergsjökull
0 โหวต
15/10/2015 Fláajökull [is]
การออกเสียง : Fláajökull
0 โหวต
02/12/2009 Strokkur [is]
การออกเสียง : Strokkur
0 โหวต
02/12/2009 Snæfellsjökull [is]
การออกเสียง : Snæfellsjökull
3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2009 Mývatn [is]
การออกเสียง : Mývatn
0 โหวต
02/12/2009 vegvisir [is]
การออกเสียง : vegvisir
0 โหวต
02/12/2009 herbergi [is]
การออกเสียง : herbergi
1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2009 Umferðarmiðstöð [is]
การออกเสียง : Umferðarmiðstöð
0 โหวต
02/12/2009 007 [is]
การออกเสียง : 007
0 โหวต
02/12/2009 Guðleifsdóttir [is]
การออกเสียง : Guðleifsdóttir
0 โหวต
02/12/2009 móðir [is]
การออกเสียง : móðir
0 โหวต
02/12/2009 Siglufjörður [is]
การออกเสียง : Siglufjörður
0 โหวต
02/12/2009 Hallgrímskirkja [is]
การออกเสียง : Hallgrímskirkja
1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2009 sæll [is]
การออกเสียง : sæll
0 โหวต
02/12/2009 sæl [is]
การออกเสียง : sæl
0 โหวต
02/12/2009 öngull [is]
การออกเสียง : öngull
0 โหวต
02/12/2009 menn ársins [is]
การออกเสียง : menn ársins
0 โหวต
02/12/2009 Eidur Gudjohnsen [is]
การออกเสียง : Eidur Gudjohnsen
0 โหวต
02/12/2009 skriftagangur [is]
การออกเสียง : skriftagangur
0 โหวต
02/12/2009 Keflavík [is]
การออกเสียง : Keflavík
1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด