ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/10/2015 Hólmgeir [is] การออกเสียง : Hólmgeir 0 โหวต
15/10/2015 Rögnvaldur [is] การออกเสียง : Rögnvaldur 0 โหวต
15/10/2015 fjögurra [is] การออกเสียง : fjögurra 0 โหวต
15/10/2015 þristur [is] การออกเสียง : þristur 0 โหวต
15/10/2015 Okjökull [is] การออกเสียง : Okjökull 0 โหวต
15/10/2015 Hverfisgata [is] การออกเสียง : Hverfisgata 0 โหวต
15/10/2015 Eiðistorg [is] การออกเสียง : Eiðistorg 0 โหวต
15/10/2015 gæsahúð [is] การออกเสียง : gæsahúð 0 โหวต
15/10/2015 Elliðavogur [is] การออกเสียง : Elliðavogur 0 โหวต
15/10/2015 Fjallsjökull [is] การออกเสียง : Fjallsjökull 0 โหวต
15/10/2015 Heinabergsjökull [is] การออกเสียง : Heinabergsjökull 0 โหวต
15/10/2015 Fláajökull [is] การออกเสียง : Fláajökull 0 โหวต
02/12/2009 Strokkur [is] การออกเสียง : Strokkur 0 โหวต
02/12/2009 Snæfellsjökull [is] การออกเสียง : Snæfellsjökull 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2009 Mývatn [is] การออกเสียง : Mývatn 0 โหวต
02/12/2009 vegvisir [is] การออกเสียง : vegvisir 0 โหวต
02/12/2009 herbergi [is] การออกเสียง : herbergi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2009 Umferðarmiðstöð [is] การออกเสียง : Umferðarmiðstöð 0 โหวต
02/12/2009 007 [is] การออกเสียง : 007 0 โหวต
02/12/2009 Guðleifsdóttir [is] การออกเสียง : Guðleifsdóttir 0 โหวต
02/12/2009 móðir [is] การออกเสียง : móðir 0 โหวต
02/12/2009 Siglufjörður [is] การออกเสียง : Siglufjörður 0 โหวต
02/12/2009 Hallgrímskirkja [is] การออกเสียง : Hallgrímskirkja 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2009 sæll [is] การออกเสียง : sæll 0 โหวต
02/12/2009 sæl [is] การออกเสียง : sæl 0 โหวต
02/12/2009 öngull [is] การออกเสียง : öngull 0 โหวต
02/12/2009 menn ársins [is] การออกเสียง : menn ársins 0 โหวต
02/12/2009 Eidur Gudjohnsen [is] การออกเสียง : Eidur Gudjohnsen 0 โหวต
02/12/2009 skriftagangur [is] การออกเสียง : skriftagangur 0 โหวต
02/12/2009 Keflavík [is] การออกเสียง : Keflavík 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด