ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/11/2017 除惡務盡 [yue] การออกเสียงคำว่า 除惡務盡 คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 啜癰舐痔 [yue] การออกเสียงคำว่า 啜癰舐痔 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 研究者 [yue] การออกเสียงคำว่า 研究者 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 群主 [yue] การออกเสียงคำว่า 群主 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 榿木 [yue] การออกเสียงคำว่า 榿木 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 蓼藍 [yue] การออกเสียงคำว่า 蓼藍 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 [yue] การออกเสียงคำว่า 柙 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 粋林 [yue] การออกเสียงคำว่า 粋林 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 [yue] การออกเสียงคำว่า 塤 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 課擔 [yue] การออกเสียงคำว่า 課擔 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 炫酷 [yue] การออกเสียงคำว่า 炫酷 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 [yue] การออกเสียงคำว่า 卄 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 ‎大駕‎ [yue] การออกเสียงคำว่า ‎大駕‎ คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 大驾 [zh] การออกเสียงคำว่า 大驾 คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/08/2017 觸手可及 [yue] การออกเสียงคำว่า 觸手可及 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 反饋 [yue] การออกเสียงคำว่า 反饋 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2017 移師 [yue] การออกเสียงคำว่า 移師 คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2017 榛名 [yue] การออกเสียงคำว่า 榛名 คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2017 當勞.莊.侵 [yue] การออกเสียงคำว่า 當勞.莊.侵 คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2017 剪不斷理還亂 [yue] การออกเสียงคำว่า 剪不斷理還亂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2017 當勞侵 [yue] การออกเสียงคำว่า 當勞侵 คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2017 尖沙咀凱悅酒店 [yue] การออกเสียงคำว่า 尖沙咀凱悅酒店 คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2017 [yue] การออกเสียงคำว่า 閣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2017 九聲六調 [yue] การออกเสียงคำว่า 九聲六調 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2017 遠東地區 [yue] การออกเสียงคำว่า 遠東地區 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2016 鼎盛 [yue] การออกเสียงคำว่า 鼎盛 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2016 山寨 [yue] การออกเสียงคำว่า 山寨 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2016 唔憂 [yue] การออกเสียงคำว่า 唔憂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2016 世藝 [yue] การออกเสียงคำว่า 世藝 คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2016 冇電 [yue] การออกเสียงคำว่า 冇電 คะแนนโหวต 0 คะแนน