ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/06/2017 榛名 [yue] 榛名 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2017 當勞.莊.侵 [yue] 當勞.莊.侵 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2017 剪不斷理還亂 [yue] 剪不斷理還亂 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2017 當勞侵 [yue] 當勞侵 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2017 尖沙咀凱悅酒店 [yue] 尖沙咀凱悅酒店 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2017 [yue] 閣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2017 九聲六調 [yue] 九聲六調 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2017 遠東地區 [yue] 遠東地區 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 鼎盛 [yue] 鼎盛 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 山寨 [yue] 山寨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 唔憂 [yue] 唔憂 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 世藝 [yue] 世藝 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 冇電 [yue] 冇電 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 好啦 [yue] 好啦 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 早㪗 [yue] 早㪗 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 好嘅 [yue] 好嘅 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 正體中文 [yue] 正體中文 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 粵語拼音 [yue] 粵語拼音 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 詞典 [yue] 詞典 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 請教 [yue] 請教 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 有慢 [yue] 有慢 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2016 問下 [yue] 問下 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2016 見機行事 [yue] 見機行事 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2016 毛沢東 [yue] 毛沢東 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2016 簡単 [yue] 簡単 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2016 神戶 [yue] 神戶 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2016 譁眾取寵 [yue] 譁眾取寵 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2016 幾何圖形 [yue] 幾何圖形 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2016 比較文學 [yue] 比較文學 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/09/2015 國教 [yue] 國教 การออกเสียง 0คะแนนโหวต