ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/07/2021 Reuters [en] การออกเสียง : Reuters 0 โหวต
13/05/2021 PolitiFact [en] การออกเสียง : PolitiFact 1 โหวต
11/04/2021 hella [en] การออกเสียง : hella 0 โหวต
09/04/2021 Henry Gustav Molaison [en] การออกเสียง : Henry Gustav Molaison 1 โหวต
10/03/2021 Lilo & Stitch [en] การออกเสียง : Lilo & Stitch 1 โหวต
16/02/2021 whitesplain [en] การออกเสียง : whitesplain 0 โหวต
10/02/2021 Hollis Burnley Chenery [en] การออกเสียง : Hollis Burnley Chenery 0 โหวต
07/02/2021 Larry Waronker [en] การออกเสียง : Larry Waronker 0 โหวต
25/01/2021 specked [en] การออกเสียง : specked 0 โหวต
25/01/2021 Louis Burt Mayer [en] การออกเสียง : Louis Burt Mayer 0 โหวต
24/01/2021 Mentholatum [en] การออกเสียง : Mentholatum 1 โหวต
16/01/2021 John Schlesinger [en] การออกเสียง : John Schlesinger 0 โหวต
09/01/2021 Daniel Patrick Moynihan [en] การออกเสียง : Daniel Patrick Moynihan 1 โหวต
14/12/2020 Ted Koppel [en] การออกเสียง : Ted Koppel 0 โหวต
12/12/2020 temporomandibular joints [en] การออกเสียง : temporomandibular joints 0 โหวต
12/12/2020 El Segundo [en] การออกเสียง : El Segundo -1 โหวต
04/11/2020 Gavin Degraw [en] การออกเสียง : Gavin Degraw 0 โหวต
08/10/2020 Farrelly [en] การออกเสียง : Farrelly 0 โหวต
18/09/2020 Cowen [en] การออกเสียง : Cowen 0 โหวต
18/09/2020 Joshua Lionel Cowen [en] การออกเสียง : Joshua Lionel Cowen 0 โหวต
15/09/2020 David McCallum [en] การออกเสียง : David McCallum 0 โหวต
15/09/2020 Mulvey [en] การออกเสียง : Mulvey 0 โหวต
06/09/2020 Halsey [en] การออกเสียง : Halsey 0 โหวต
04/09/2020 Edward Witten [en] การออกเสียง : Edward Witten 0 โหวต
04/09/2020 Yann Martel [en] การออกเสียง : Yann Martel 0 โหวต
09/08/2020 Regan Poole [en] การออกเสียง : Regan Poole 0 โหวต
06/08/2020 Pruitt-Igoe [en] การออกเสียง : Pruitt-Igoe 0 โหวต
25/07/2020 McKinsey [en] การออกเสียง : McKinsey 0 โหวต
24/07/2020 Max Baucus [en] การออกเสียง : Max Baucus 0 โหวต
14/07/2020 Gustav Nossal [en] การออกเสียง : Gustav Nossal 0 โหวต