ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/10/2017 Death by Captcha [en] การออกเสียงคำว่า Death by Captcha คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2016 movable [en] การออกเสียงคำว่า movable คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2016 little people [en] การออกเสียงคำว่า little people คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2016 aftertaste [en] การออกเสียงคำว่า aftertaste คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2016 on demand [en] การออกเสียงคำว่า on demand คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2016 Irish Republic [en] การออกเสียงคำว่า Irish Republic คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2016 Agrabah [en] การออกเสียงคำว่า Agrabah คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2016 greenhouse gas emission [en] การออกเสียงคำว่า greenhouse gas emission คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2015 gynandromorphic [en] การออกเสียงคำว่า gynandromorphic คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2015 isochron [en] การออกเสียงคำว่า isochron คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2015 syllabification [en] การออกเสียงคำว่า syllabification คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2015 subjectivization [en] การออกเสียงคำว่า subjectivization คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2015 carry-on [en] การออกเสียงคำว่า carry-on คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/04/2015 language acquisition device [en] การออกเสียงคำว่า language acquisition device คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2015 subcategorization [en] การออกเสียงคำว่า subcategorization คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2015 polysynthetic language [en] การออกเสียงคำว่า polysynthetic language คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2015 phrase marker [en] การออกเสียงคำว่า phrase marker คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2015 Paula Poundstone [en] การออกเสียงคำว่า Paula Poundstone คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2015 Philo T. Farnsworth [en] การออกเสียงคำว่า Philo T. Farnsworth คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/03/2015 James Florio [en] การออกเสียงคำว่า James Florio คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2015 David Paterson [en] การออกเสียงคำว่า David Paterson คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2015 David Dinkins [en] การออกเสียงคำว่า David Dinkins คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2015 lift a finger [en] การออกเสียงคำว่า lift a finger คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2014 stretcher-bearer [en] การออกเสียงคำว่า stretcher-bearer คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2014 self-synchronization [en] การออกเสียงคำว่า self-synchronization คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2014 neurotechnology [en] การออกเสียงคำว่า neurotechnology คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2014 sign of life [en] การออกเสียงคำว่า sign of life คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2014 bain [en] การออกเสียงคำว่า bain คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2014 bunny rabbit [en] การออกเสียงคำว่า bunny rabbit คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2014 zapruder [en] การออกเสียงคำว่า zapruder คะแนนโหวต 0 คะแนน