ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/04/2016 movable [en] movable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2016 little people [en] little people การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2016 aftertaste [en] aftertaste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2016 on demand [en] on demand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2016 Irish Republic [en] Irish Republic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2016 Agrabah [en] Agrabah การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/01/2016 greenhouse gas emission [en] greenhouse gas emission การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 gynandromorphic [en] gynandromorphic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 isochron [en] isochron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 syllabification [en] syllabification การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 subjectivization [en] subjectivization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 carry-on [en] carry-on การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/04/2015 language acquisition device [en] language acquisition device การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 subcategorization [en] subcategorization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 polysynthetic language [en] polysynthetic language การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2015 phrase marker [en] phrase marker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 Paula Poundstone [en] Paula Poundstone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 Philo T. Farnsworth [en] Philo T. Farnsworth การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/03/2015 James Florio [en] James Florio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 David Paterson [en] David Paterson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2015 David Dinkins [en] David Dinkins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2015 what the fuck [en] what the fuck การออกเสียง -2คะแนนโหวต
24/01/2015 lift a finger [en] lift a finger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2014 stretcher-bearer [en] stretcher-bearer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2014 self-synchronization [en] self-synchronization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2014 neurotechnology [en] neurotechnology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2014 sign of life [en] sign of life การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2014 bain [en] bain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2014 bunny rabbit [en] bunny rabbit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2014 zapruder [en] zapruder การออกเสียง 0คะแนนโหวต