ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/02/2016 skilurðu [is] การออกเสียง : skilurðu 0 โหวต
18/02/2016 bar [is] การออกเสียง : bar 0 โหวต
18/02/2016 illviðri [is] การออกเสียง : illviðri 0 โหวต
18/02/2016 Miðaftann [is] การออกเสียง : Miðaftann 0 โหวต
18/02/2016 vegabréfaeftirlit [is] การออกเสียง : vegabréfaeftirlit 0 โหวต
18/02/2016 meir [is] การออกเสียง : meir 0 โหวต
18/02/2016 gullfalleg [is] การออกเสียง : gullfalleg 0 โหวต
18/02/2016 léleg [is] การออกเสียง : léleg 0 โหวต
18/02/2016 jaðar [is] การออกเสียง : jaðar 0 โหวต
18/02/2016 djúpt [is] การออกเสียง : djúpt 0 โหวต
18/02/2016 sérhljóði [is] การออกเสียง : sérhljóði 0 โหวต
30/06/2015 dagblaði [is] การออกเสียง : dagblaði 1 โหวต
30/06/2015 strákarnir [is] การออกเสียง : strákarnir 1 โหวต
30/06/2015 stúlkur [is] การออกเสียง : stúlkur 1 โหวต
30/06/2015 matseðlinum [is] การออกเสียง : matseðlinum 1 โหวต
30/06/2015 hef [is] การออกเสียง : hef 1 โหวต
30/06/2015 drengurinn [is] การออกเสียง : drengurinn 1 โหวต
30/06/2015 stúlkan [is] การออกเสียง : stúlkan 2 โหวต
30/06/2015 þróun [is] การออกเสียง : þróun 1 โหวต
30/06/2015 líkamning [is] การออกเสียง : líkamning 1 โหวต
30/06/2015 Samningsaðili [is] การออกเสียง : Samningsaðili 1 โหวต
30/06/2015 gír [is] การออกเสียง : gír 1 โหวต
22/06/2015 löggæslumyndavélunum [is] การออกเสียง : löggæslumyndavélunum 1 โหวต
22/06/2015 eldgjá [is] การออกเสียง : eldgjá 1 โหวต
22/06/2015 hryllingur [is] การออกเสียง : hryllingur 1 โหวต
22/06/2015 laut [is] การออกเสียง : laut 1 โหวต
22/06/2015 Hvanndalsbræður [is] การออกเสียง : Hvanndalsbræður 1 โหวต
22/06/2015 Hrist [is] การออกเสียง : Hrist 1 โหวต
22/06/2015 Ingólfsson [is] การออกเสียง : Ingólfsson 1 โหวต
20/06/2015 ráðvilltur [is] การออกเสียง : ráðvilltur 0 โหวต