ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
18/02/2016
การออกเสียง : skilurðu
skilurðu [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : bar
bar [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : illviðri
illviðri [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : Miðaftann
Miðaftann [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : vegabréfaeftirlit
vegabréfaeftirlit [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : meir
meir [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : gullfalleg
gullfalleg [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : léleg
léleg [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : jaðar
jaðar [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : djúpt
djúpt [is] 0 โหวต
18/02/2016
การออกเสียง : sérhljóði
sérhljóði [is] 0 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : dagblaði
dagblaði [is] 1 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : strákarnir
strákarnir [is] 1 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : stúlkur
stúlkur [is] 1 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : matseðlinum
matseðlinum [is] 1 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : hef
hef [is] 1 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : drengurinn
drengurinn [is] 1 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : stúlkan
stúlkan [is] 2 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : þróun
þróun [is] 1 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : líkamning
líkamning [is] 1 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : Samningsaðili
Samningsaðili [is] 1 โหวต
30/06/2015
การออกเสียง : gír
gír [is] 1 โหวต
22/06/2015
การออกเสียง : löggæslumyndavélunum
löggæslumyndavélunum [is] 1 โหวต
22/06/2015
การออกเสียง : eldgjá
eldgjá [is] 1 โหวต
22/06/2015
การออกเสียง : hryllingur
hryllingur [is] 1 โหวต
22/06/2015
การออกเสียง : laut
laut [is] 1 โหวต
22/06/2015
การออกเสียง : Hvanndalsbræður
Hvanndalsbræður [is] 1 โหวต
22/06/2015
การออกเสียง : Hrist
Hrist [is] 1 โหวต
22/06/2015
การออกเสียง : Ingólfsson
Ingólfsson [is] 1 โหวต
20/06/2015
การออกเสียง : ráðvilltur
ráðvilltur [is] 0 โหวต