ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/03/2014 hélt [is] การออกเสียง : hélt 0 โหวต
07/03/2014 frétt [is] การออกเสียง : frétt 0 โหวต
07/03/2014 magáll [is] การออกเสียง : magáll 0 โหวต
07/03/2014 sjálfsmat [is] การออกเสียง : sjálfsmat 0 โหวต
07/03/2014 málaskóla [is] การออกเสียง : málaskóla 0 โหวต
07/03/2014 hirðmaður [is] การออกเสียง : hirðmaður 0 โหวต
07/03/2014 byrjar [is] การออกเสียง : byrjar 0 โหวต
07/03/2014 mælti [is] การออกเสียง : mælti 0 โหวต
07/03/2014 skalt [is] การออกเสียง : skalt 0 โหวต
07/03/2014 eigi [is] การออกเสียง : eigi 0 โหวต
07/03/2014 kristall [is] การออกเสียง : kristall 0 โหวต
07/03/2014 fagurblá [is] การออกเสียง : fagurblá 0 โหวต
07/03/2014 Hildur Guðnadóttir [is] การออกเสียง : Hildur Guðnadóttir 0 โหวต
07/03/2014 auður [is] การออกเสียง : auður 0 โหวต
11/11/2013 tollskyldur [is] การออกเสียง : tollskyldur 0 โหวต
11/11/2013 toppskupla [is] การออกเสียง : toppskupla 0 โหวต
11/11/2013 tjaldbúð [is] การออกเสียง : tjaldbúð 0 โหวต
11/11/2013 höfðingi [is] การออกเสียง : höfðingi 0 โหวต
11/11/2013 einræðisherra [is] การออกเสียง : einræðisherra 0 โหวต
11/11/2013 tjaldur [is] การออกเสียง : tjaldur 0 โหวต
11/11/2013 Gullfoss [is] การออกเสียง : Gullfoss 0 โหวต
11/11/2013 alþingismaður [is] การออกเสียง : alþingismaður 0 โหวต
11/11/2013 búið að vera [is] การออกเสียง : búið að vera 0 โหวต
11/11/2013 rafvirki [is] การออกเสียง : rafvirki 0 โหวต
11/11/2013 alþingismaðurinn [is] การออกเสียง : alþingismaðurinn 0 โหวต
18/10/2013 franskar kartöflur [is] การออกเสียง : franskar kartöflur 0 โหวต
18/10/2013 urtönd [is] การออกเสียง : urtönd 0 โหวต
18/10/2013 löt [is] การออกเสียง : löt 0 โหวต
18/10/2013 gæti [is] การออกเสียง : gæti 0 โหวต
18/10/2013 staddur [is] การออกเสียง : staddur 0 โหวต