ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
07/03/2014
การออกเสียง : hélt
hélt [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : frétt
frétt [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : magáll
magáll [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : sjálfsmat
sjálfsmat [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : málaskóla
málaskóla [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : hirðmaður
hirðmaður [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : byrjar
byrjar [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : mælti
mælti [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : skalt
skalt [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : eigi
eigi [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : kristall
kristall [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : fagurblá
fagurblá [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : Hildur Guðnadóttir
Hildur Guðnadóttir [is] 0 โหวต
07/03/2014
การออกเสียง : auður
auður [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : tollskyldur
tollskyldur [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : toppskupla
toppskupla [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : tjaldbúð
tjaldbúð [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : höfðingi
höfðingi [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : einræðisherra
einræðisherra [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : tjaldur
tjaldur [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : Gullfoss
Gullfoss [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : alþingismaður
alþingismaður [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : búið að vera
búið að vera [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : rafvirki
rafvirki [is] 0 โหวต
11/11/2013
การออกเสียง : alþingismaðurinn
alþingismaðurinn [is] 0 โหวต
18/10/2013
การออกเสียง : franskar kartöflur
franskar kartöflur [is] 0 โหวต
18/10/2013
การออกเสียง : urtönd
urtönd [is] 0 โหวต
18/10/2013
การออกเสียง : löt
löt [is] 0 โหวต
18/10/2013
การออกเสียง : gæti
gæti [is] 0 โหวต
18/10/2013
การออกเสียง : staddur
staddur [is] 0 โหวต