ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2010 جرو [ar] การออกเสียงคำว่า جرو คะแนนโหวต 8 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 حمار الوحش [ar] การออกเสียงคำว่า حمار الوحش คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2010 جاموس [ar] การออกเสียงคำว่า جاموس คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 أحفظ [ar] การออกเสียงคำว่า أحفظ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 أتذكر [ar] การออกเสียงคำว่า أتذكر คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 بالمعابد [ar] การออกเสียงคำว่า بالمعابد คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 عَبيدَةُ [ar] การออกเสียงคำว่า عَبيدَةُ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 صفته [ar] การออกเสียงคำว่า صفته คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 شَيْبانُ [ar] การออกเสียงคำว่า شَيْبانُ คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2010 عَطَسَتْ [ar] การออกเสียงคำว่า عَطَسَتْ คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 نَخْلَةٍ [ar] การออกเสียงคำว่า نَخْلَةٍ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 سويد [ar] การออกเสียงคำว่า سويد คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 عَيْلانَ [ar] การออกเสียงคำว่า عَيْلانَ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 عَبْدِ [ar] การออกเสียงคำว่า عَبْدِ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 عَبْدانَ [ar] การออกเสียงคำว่า عَبْدانَ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 تصغيرُ [ar] การออกเสียงคำว่า تصغيرُ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 أُسبوعاً [ar] การออกเสียงคำว่า أُسبوعاً คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 الإِسْراعِ [ar] การออกเสียงคำว่า الإِسْراعِ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 كُلُّه [ar] การออกเสียงคำว่า كُلُّه คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 كَذَّبَ [ar] การออกเสียงคำว่า كَذَّبَ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 لَبِثَ [ar] การออกเสียงคำว่า لَبِثَ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 فعَلَ [ar] การออกเสียงคำว่า فعَلَ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 عَبَّدَ [ar] การออกเสียงคำว่า عَبَّدَ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 الطُّرُقُ [ar] การออกเสียงคำว่า الطُّرُقُ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 الزَّمِنِ [ar] การออกเสียงคำว่า الزَّمِنِ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 شِئتَ [ar] การออกเสียงคำว่า شِئتَ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 أَباه [ar] การออกเสียงคำว่า أَباه คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 شريح [ar] การออกเสียงคำว่า شريح คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 أَطرَدْتُ [ar] การออกเสียงคำว่า أَطرَدْتُ คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2010 طَريداً [ar] การออกเสียงคำว่า طَريداً คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด