ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
23/08/2020
การออกเสียง : ættingja
ættingja [is] 0 โหวต
23/08/2020
การออกเสียง : Guðlaugur Þór Þórðarson
Guðlaugur Þór Þórðarson [is] 0 โหวต
23/08/2020
การออกเสียง : Garðinum
Garðinum [is] 0 โหวต
23/08/2020
การออกเสียง : Leiðist
Leiðist [is] 0 โหวต
23/08/2020
การออกเสียง : Kexið
Kexið [is] 0 โหวต
23/08/2020
การออกเสียง : Stuðlagil
Stuðlagil [is] 0 โหวต
23/08/2020
การออกเสียง : Ég meina það.
Ég meina það. [is] 0 โหวต
23/08/2020
การออกเสียง : heimabær
heimabær [is] 0 โหวต
23/08/2020
การออกเสียง : fagra
fagra [is] 0 โหวต
23/08/2020
การออกเสียง : Póllands
Póllands [is] 0 โหวต