ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
08/04/2014
การออกเสียง : pera
pera [is] 0 โหวต
08/04/2014
การออกเสียง : Eiríksstaðir
Eiríksstaðir [is] 0 โหวต
08/04/2014
การออกเสียง : Geitafoss
Geitafoss [is] 0 โหวต
08/04/2014
การออกเสียง : gaggalagú
gaggalagú [is] 0 โหวต