ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/04/2015 inclusive [en] การออกเสียงคำว่า inclusive คะแนนโหวต 2 คะแนน
02/04/2015 demisexual [en] การออกเสียงคำว่า demisexual คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/04/2015 asexuality [en] การออกเสียงคำว่า asexuality คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/04/2015 asexual [en] การออกเสียงคำว่า asexual คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/04/2015 innovative [en] การออกเสียงคำว่า innovative คะแนนโหวต 3 คะแนน
25/03/2015 would [en] การออกเสียงคำว่า would คะแนนโหวต 3 คะแนน
25/03/2015 unread [en] การออกเสียงคำว่า unread คะแนนโหวต 3 คะแนน
24/03/2015 else [en] การออกเสียงคำว่า else คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/03/2015 exclusive [en] การออกเสียงคำว่า exclusive คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/03/2015 prosthetic [en] การออกเสียงคำว่า prosthetic คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/03/2015 polydactyl [en] การออกเสียงคำว่า polydactyl คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 hypocritically [en] การออกเสียงคำว่า hypocritically คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 hypocritical [en] การออกเสียงคำว่า hypocritical คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/03/2015 carbohydrate [en] การออกเสียงคำว่า carbohydrate คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/03/2015 intensify [en] การออกเสียงคำว่า intensify คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/03/2015 melancholic [en] การออกเสียงคำว่า melancholic คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/03/2015 hypothetically [en] การออกเสียงคำว่า hypothetically คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/03/2015 hypothetical [en] การออกเสียงคำว่า hypothetical คะแนนโหวต 5 คะแนน
23/03/2015 aquarium [en] การออกเสียงคำว่า aquarium คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/03/2015 sponsor [en] การออกเสียงคำว่า sponsor คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/03/2015 sponsorship [en] การออกเสียงคำว่า sponsorship คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 formerly [en] การออกเสียงคำว่า formerly คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/03/2015 acceptance [en] การออกเสียงคำว่า acceptance คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/03/2015 obstinate [en] การออกเสียงคำว่า obstinate คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 Nah [en] การออกเสียงคำว่า Nah คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/03/2015 homotoxicology [en] การออกเสียงคำว่า homotoxicology คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 neighborhood [en] การออกเสียงคำว่า neighborhood คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/12/2012 clinical [en] การออกเสียงคำว่า clinical คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2012 chick [en] การออกเสียงคำว่า chick คะแนนโหวต 3 คะแนน
25/12/2012 veterinarian [en] การออกเสียงคำว่า veterinarian คะแนนโหวต 3 คะแนน