ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/04/2015 inclusive [en] inclusive การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/04/2015 demisexual [en] demisexual การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/04/2015 asexuality [en] asexuality การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/04/2015 asexual [en] asexual การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/04/2015 innovative [en] innovative การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/03/2015 would [en] would การออกเสียง 3คะแนนโหวต
25/03/2015 unread [en] unread การออกเสียง 3คะแนนโหวต
24/03/2015 else [en] else การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 exclusive [en] exclusive การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/03/2015 prosthetic [en] prosthetic การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/03/2015 polydactyl [en] polydactyl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 hypocritically [en] hypocritically การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 hypocritical [en] hypocritical การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 carbohydrate [en] carbohydrate การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/03/2015 intensify [en] intensify การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 melancholic [en] melancholic การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 hypothetically [en] hypothetically การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/03/2015 hypothetical [en] hypothetical การออกเสียง 4คะแนนโหวต
23/03/2015 aquarium [en] aquarium การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 sponsor [en] sponsor การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 sponsorship [en] sponsorship การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 formerly [en] formerly การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/03/2015 acceptance [en] acceptance การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/03/2015 obstinate [en] obstinate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 Nah [en] Nah การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/03/2015 homotoxicology [en] homotoxicology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 neighborhood [en] neighborhood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/12/2012 clinical [en] clinical การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/12/2012 chick [en] chick การออกเสียง 3คะแนนโหวต
25/12/2012 veterinarian [en] veterinarian การออกเสียง 3คะแนนโหวต