ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/11/2018 ayuda [es] การออกเสียง : ayuda 0 โหวต
27/11/2018 asimismo [es] การออกเสียง : asimismo 0 โหวต
27/11/2018 sismo [es] การออกเสียง : sismo 0 โหวต
27/11/2018 sacapuntas [es] การออกเสียง : sacapuntas 0 โหวต
26/11/2018 cortaúñas [es] การออกเสียง : cortaúñas 0 โหวต
26/11/2018 rojo [es] การออกเสียง : rojo 0 โหวต
18/10/2018 destrozar [es] การออกเสียง : destrozar 0 โหวต
18/10/2018 forrar [es] การออกเสียง : forrar 0 โหวต
18/10/2018 forro [es] การออกเสียง : forro 0 โหวต
18/10/2018 tortuga [es] การออกเสียง : tortuga 0 โหวต
13/10/2018 sur [es] การออกเสียง : sur 0 โหวต
13/10/2018 arriba [es] การออกเสียง : arriba 0 โหวต
13/10/2018 Israel [es] การออกเสียง : Israel 0 โหวต
13/10/2018 resistencia [es] การออกเสียง : resistencia 0 โหวต
13/10/2018 real [es] การออกเสียง : real 0 โหวต
13/10/2018 Reino [es] การออกเสียง : Reino 0 โหวต
13/10/2018 reina [es] การออกเสียง : reina 0 โหวต
13/10/2018 rey [es] การออกเสียง : rey 0 โหวต
13/10/2018 risa [es] การออกเสียง : risa 0 โหวต
13/10/2018 error [es] การออกเสียง : error 0 โหวต
13/10/2018 radio [es] การออกเสียง : radio 0 โหวต
13/10/2018 carro [es] การออกเสียง : carro 0 โหวต
13/10/2018 resto [es] การออกเสียง : resto 0 โหวต
13/10/2018 raíz [es] การออกเสียง : raíz 0 โหวต
13/10/2018 arranque [es] การออกเสียง : arranque 0 โหวต
13/10/2018 rayo [es] การออกเสียง : rayo 0 โหวต
05/10/2018 alumno [es] การออกเสียง : alumno 0 โหวต
05/10/2018 vereda [es] การออกเสียง : vereda 0 โหวต
05/10/2018 museo [es] การออกเสียง : museo 0 โหวต
05/10/2018 paseo [es] การออกเสียง : paseo 0 โหวต