ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/10/2018 sur [es] การออกเสียง : sur 0 โหวต
13/10/2018 arriba [es] การออกเสียง : arriba 0 โหวต
13/10/2018 Israel [es] การออกเสียง : Israel 0 โหวต
13/10/2018 resistencia [es] การออกเสียง : resistencia 0 โหวต
13/10/2018 real [es] การออกเสียง : real 0 โหวต
13/10/2018 Reino [es] การออกเสียง : Reino 0 โหวต
13/10/2018 reina [es] การออกเสียง : reina 0 โหวต
13/10/2018 rey [es] การออกเสียง : rey 0 โหวต
13/10/2018 risa [es] การออกเสียง : risa 0 โหวต
13/10/2018 error [es] การออกเสียง : error 0 โหวต
13/10/2018 radio [es] การออกเสียง : radio 0 โหวต
13/10/2018 carro [es] การออกเสียง : carro 0 โหวต
13/10/2018 resto [es] การออกเสียง : resto 0 โหวต
13/10/2018 raíz [es] การออกเสียง : raíz 0 โหวต
13/10/2018 arranque [es] การออกเสียง : arranque 0 โหวต
13/10/2018 rayo [es] การออกเสียง : rayo 0 โหวต
05/10/2018 alumno [es] การออกเสียง : alumno 0 โหวต
05/10/2018 vereda [es] การออกเสียง : vereda 0 โหวต
05/10/2018 museo [es] การออกเสียง : museo 0 โหวต
05/10/2018 paseo [es] การออกเสียง : paseo 0 โหวต
05/10/2018 caza [es] การออกเสียง : caza 0 โหวต
05/10/2018 casa [es] การออกเสียง : casa 0 โหวต
05/10/2018 baja [es] การออกเสียง : baja 0 โหวต
05/10/2018 riña [es] การออกเสียง : riña 0 โหวต
05/10/2018 pastor [es] การออกเสียง : pastor 0 โหวต
05/10/2018 criollo [es] การออกเสียง : criollo 0 โหวต
24/09/2018 calentar [es] การออกเสียง : calentar 0 โหวต
24/09/2018 hinchar [es] การออกเสียง : hinchar 0 โหวต
24/09/2018 sonrisa [es] การออกเสียง : sonrisa 0 โหวต
24/09/2018 umbral [es] การออกเสียง : umbral 0 โหวต