ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/02/2019 mejilla [es] การออกเสียง : mejilla 0 โหวต
20/02/2019 cachete [es] การออกเสียง : cachete 0 โหวต
20/02/2019 ojera [es] การออกเสียง : ojera 0 โหวต
20/02/2019 Iris [es] การออกเสียง : Iris 0 โหวต
20/02/2019 pestaña [es] การออกเสียง : pestaña 0 โหวต
20/02/2019 ceja [es] การออกเสียง : ceja 0 โหวต
20/02/2019 ojo [es] การออกเสียง : ojo 0 โหวต
20/02/2019 tímpano [es] การออกเสียง : tímpano 0 โหวต
20/02/2019 oreja [es] การออกเสียง : oreja 0 โหวต
20/02/2019 cabello [es] การออกเสียง : cabello 0 โหวต
20/02/2019 pelo [es] การออกเสียง : pelo 0 โหวต
20/02/2019 malandro [es] การออกเสียง : malandro 0 โหวต
20/02/2019 peor [es] การออกเสียง : peor 0 โหวต
20/02/2019 mejor [es] การออกเสียง : mejor 0 โหวต
20/02/2019 cortometraje [es] การออกเสียง : cortometraje 0 โหวต
20/02/2019 Cerdeña [es] การออกเสียง : Cerdeña 0 โหวต
20/02/2019 sardo [es] การออกเสียง : sardo 0 โหวต
20/02/2019 postear [es] การออกเสียง : postear 0 โหวต
20/02/2019 enemistad [es] การออกเสียง : enemistad 0 โหวต
20/02/2019 amistad [es] การออกเสียง : amistad 0 โหวต
20/02/2019 lucir [es] การออกเสียง : lucir 0 โหวต
20/02/2019 almohada [es] การออกเสียง : almohada 0 โหวต
20/02/2019 frasco [es] การออกเสียง : frasco 0 โหวต
20/02/2019 antes [es] การออกเสียง : antes 0 โหวต
19/02/2019 velar [es] การออกเสียง : velar 0 โหวต
19/02/2019 vigilar [es] การออกเสียง : vigilar 0 โหวต
19/02/2019 razón [es] การออกเสียง : razón 0 โหวต
19/02/2019 carcomer [es] การออกเสียง : carcomer 0 โหวต
19/02/2019 moral [es] การออกเสียง : moral 0 โหวต
19/02/2019 morral [es] การออกเสียง : morral 0 โหวต