ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/05/2019 Írárfoss [is] การออกเสียง : Írárfoss 0 โหวต
11/05/2019 Arnór Ingvi Traustason [is] การออกเสียง : Arnór Ingvi Traustason 0 โหวต
23/09/2018 Reykir í Hrútafirði [is] การออกเสียง : Reykir í Hrútafirði 0 โหวต
23/09/2018 Reykir [is] การออกเสียง : Reykir 0 โหวต
23/09/2018 Kærustu [is] การออกเสียง : Kærustu 0 โหวต
23/09/2018 Anna Sigríður Þorvaldsdóttir [is] การออกเสียง : Anna Sigríður Þorvaldsdóttir 0 โหวต
23/09/2018 Vatnsleysustrandarhreppur [is] การออกเสียง : Vatnsleysustrandarhreppur 0 โหวต
23/09/2018 hættulegar [is] การออกเสียง : hættulegar 0 โหวต
07/09/2018 höndurnar [is] การออกเสียง : höndurnar 0 โหวต
07/09/2018 fíkjutré [is] การออกเสียง : fíkjutré 0 โหวต
07/09/2018 vatnadís [is] การออกเสียง : vatnadís 0 โหวต
07/09/2018 Hæðarbraut [is] การออกเสียง : Hæðarbraut 0 โหวต
07/09/2018 Víkingur Ólafsson [is] การออกเสียง : Víkingur Ólafsson 0 โหวต
07/09/2018 Stefán Karl Stefánsson [is] การออกเสียง : Stefán Karl Stefánsson 0 โหวต
07/09/2018 Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir [is] การออกเสียง : Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir 0 โหวต
07/09/2018 löndin [is] การออกเสียง : löndin 0 โหวต
07/09/2018 Sinfóníuhljómsveit Íslands [is] การออกเสียง : Sinfóníuhljómsveit Íslands 0 โหวต
07/09/2018 Daníel Bjarnason [is] การออกเสียง : Daníel Bjarnason 0 โหวต
07/09/2018 Kirkjulækjablettur [is] การออกเสียง : Kirkjulækjablettur 0 โหวต
07/09/2018 örlagatrú [is] การออกเสียง : örlagatrú 0 โหวต
07/09/2018 Fimmálnaspottalækur [is] การออกเสียง : Fimmálnaspottalækur 0 โหวต
07/09/2018 Tröllafjall [is] การออกเสียง : Tröllafjall 0 โหวต
07/09/2018 Vonarskarð [is] การออกเสียง : Vonarskarð 0 โหวต
07/09/2018 Smjörfjöll [is] การออกเสียง : Smjörfjöll 0 โหวต
07/09/2018 Hrollaugseyjar [is] การออกเสียง : Hrollaugseyjar 0 โหวต
07/09/2018 Sandmerkisheiðarhnúkur [is] การออกเสียง : Sandmerkisheiðarhnúkur 0 โหวต
07/09/2018 bréfsins [is] การออกเสียง : bréfsins 0 โหวต
07/09/2018 bréfinu [is] การออกเสียง : bréfinu 0 โหวต
07/09/2018 Þykkvabæjarfjara [is] การออกเสียง : Þykkvabæjarfjara 0 โหวต
07/09/2018 Gýgjagjá [is] การออกเสียง : Gýgjagjá 0 โหวต