ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/02/2017 פחמן [he] פחמן การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2017 זרחן [he] זרחן การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 גופרית [he] גופרית การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/02/2017 בדיל [he] בדיל การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 מספר אטומי [he] מספר אטומי การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/02/2017 תמרורים [he] תמרורים การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2017 שמאי ביטוח [he] שמאי ביטוח การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/02/2017 מִסגָד [he] מִסגָד การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/02/2017 רובע יהודי [he] רובע יהודי การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2017 תְגוּבָת שַׁרשֶׁרֶת [he] תְגוּבָת שַׁרשֶׁרֶת การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2017 תַכשִׁיטִים [he] תַכשִׁיטִים การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2017 שַׁרשֶׁרֶת [he] שַׁרשֶׁרֶת การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2017 מִבצָר [he] מִבצָר การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2017 תואר אוניברסיטאי [he] תואר אוניברסיטאי การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2017 המגירה [he] המגירה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 לוקר [he] לוקר การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 haarez [he] haarez การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 משוגעות [he] משוגעות การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/02/2017 ויתרתי [he] ויתרתי การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 שגויות [he] שגויות การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 חוגגת [he] חוגגת การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 בילבול [he] בילבול การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 tsalul [he] tsalul การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 צדיקים [he] צדיקים การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 Potiphar [he] Potiphar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 העירה [he] העירה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 בוטקה [he] בוטקה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 שוכר [he] שוכר การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 קנייה [he] קנייה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 היזהרו [he] היזהרו การออกเสียง 0คะแนนโหวต