ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/02/2017 פחמן [he] การออกเสียงคำว่า פחמן คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/02/2017 זרחן [he] การออกเสียงคำว่า זרחן คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 גופרית [he] การออกเสียงคำว่า גופרית คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/02/2017 בדיל [he] การออกเสียงคำว่า בדיל คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 מספר אטומי [he] การออกเสียงคำว่า מספר אטומי คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/02/2017 תמרורים [he] การออกเสียงคำว่า תמרורים คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2017 שמאי ביטוח [he] การออกเสียงคำว่า שמאי ביטוח คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/02/2017 מִסגָד [he] การออกเสียงคำว่า מִסגָד คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/02/2017 רובע יהודי [he] การออกเสียงคำว่า רובע יהודי คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2017 תְגוּבָת שַׁרשֶׁרֶת [he] การออกเสียงคำว่า תְגוּבָת שַׁרשֶׁרֶת คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2017 תַכשִׁיטִים [he] การออกเสียงคำว่า תַכשִׁיטִים คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2017 שַׁרשֶׁרֶת [he] การออกเสียงคำว่า שַׁרשֶׁרֶת คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2017 מִבצָר [he] การออกเสียงคำว่า מִבצָר คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2017 תואר אוניברסיטאי [he] การออกเสียงคำว่า תואר אוניברסיטאי คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2017 המגירה [he] การออกเสียงคำว่า המגירה คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 לוקר [he] การออกเสียงคำว่า לוקר คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 haarez [he] การออกเสียงคำว่า haarez คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 משוגעות [he] การออกเสียงคำว่า משוגעות คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/02/2017 ויתרתי [he] การออกเสียงคำว่า ויתרתי คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 שגויות [he] การออกเสียงคำว่า שגויות คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 חוגגת [he] การออกเสียงคำว่า חוגגת คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 בילבול [he] การออกเสียงคำว่า בילבול คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 tsalul [he] การออกเสียงคำว่า tsalul คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 צדיקים [he] การออกเสียงคำว่า צדיקים คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 Potiphar [he] การออกเสียงคำว่า Potiphar คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 העירה [he] การออกเสียงคำว่า העירה คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 בוטקה [he] การออกเสียงคำว่า בוטקה คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 שוכר [he] การออกเสียงคำว่า שוכר คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 קנייה [he] การออกเสียงคำว่า קנייה คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 היזהרו [he] การออกเสียงคำว่า היזהרו คะแนนโหวต 0 คะแนน