ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/04/2017 riddarar [is] การออกเสียง : riddarar 0 โหวต
25/04/2017 bókstafir [is] การออกเสียง : bókstafir 0 โหวต
25/04/2017 á heima [is] การออกเสียง : á heima 0 โหวต
25/04/2017 klukkan er [is] การออกเสียง : klukkan er 0 โหวต
25/04/2017 korter yfir [is] การออกเสียง : korter yfir 0 โหวต
25/04/2017 korter í [is] การออกเสียง : korter í 0 โหวต
25/04/2017 tannpínu [is] การออกเสียง : tannpínu 0 โหวต
25/04/2017 laugardagskvöldið [is] การออกเสียง : laugardagskvöldið 0 โหวต
25/04/2017 vísindamenn [is] การออกเสียง : vísindamenn 0 โหวต
25/04/2017 ísskápar [is] การออกเสียง : ísskápar 0 โหวต
25/04/2017 Byrjum [is] การออกเสียง : Byrjum 0 โหวต
25/04/2017 kæliskápar [is] การออกเสียง : kæliskápar 0 โหวต
25/04/2017 myrkursins [is] การออกเสียง : myrkursins 0 โหวต
25/04/2017 vegir [is] การออกเสียง : vegir 0 โหวต
08/06/2016 ð [is] การออกเสียง : ð 0 โหวต
08/06/2016 þværð þú þvott [is] การออกเสียง : þværð þú þvott 0 โหวต
08/06/2016 víxlanlegur [is] การออกเสียง : víxlanlegur 0 โหวต
08/06/2016 eldfjöllum [is] การออกเสียง : eldfjöllum 0 โหวต
08/06/2016 köttum [is] การออกเสียง : köttum 0 โหวต
08/06/2016 ég er hrifin [is] การออกเสียง : ég er hrifin 0 โหวต
08/06/2016 ég er hrifinn [is] การออกเสียง : ég er hrifinn 0 โหวต
08/06/2016 djass [is] การออกเสียง : djass 0 โหวต
08/06/2016 gönguskóm [is] การออกเสียง : gönguskóm 0 โหวต
08/06/2016 Glámur [is] การออกเสียง : Glámur 0 โหวต
08/06/2016 andlát [is] การออกเสียง : andlát 0 โหวต
08/06/2016 fráfall [is] การออกเสียง : fráfall 0 โหวต
08/06/2016 pöddu [is] การออกเสียง : pöddu 0 โหวต
08/06/2016 padda [is] การออกเสียง : padda 0 โหวต
08/06/2016 bjallan [is] การออกเสียง : bjallan 0 โหวต
08/06/2016 bjöllu [is] การออกเสียง : bjöllu 0 โหวต