ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/02/2020 thank you [en] การออกเสียง : thank you 2 โหวต
06/02/2020 Just kidding! [en] การออกเสียง : Just kidding! 2 โหวต
11/01/2020 significant other [en] การออกเสียง : significant other 1 โหวต
10/11/2019 beat about the bush [en] การออกเสียง : beat about the bush 1 โหวต
30/03/2019 Take it easy [en] การออกเสียง : Take it easy 1 โหวต
27/10/2018 to and fro [en] การออกเสียง : to and fro 1 โหวต
19/10/2018 enough is enough [en] การออกเสียง : enough is enough 1 โหวต
08/10/2018 Czech Republic [en] การออกเสียง : Czech Republic 1 โหวต
17/12/2017 As cool as a cucumber [en] การออกเสียง : As cool as a cucumber 1 โหวต
09/11/2017 Birds of a feather flock together. [proverb] [en] การออกเสียง : Birds of a feather flock together. [proverb] 1 โหวต
25/09/2017 Good night [en] การออกเสียง : Good night 1 โหวต
25/07/2017 beats me [en] การออกเสียง : beats me 0 โหวต
26/12/2016 at the eleventh hour [en] การออกเสียง : at the eleventh hour 1 โหวต
27/07/2016 Season's greetings [en] การออกเสียง : Season's greetings 1 โหวต
15/07/2016 That's life. [en] การออกเสียง : That's life. 1 โหวต
06/05/2016 Saved by the bell [en] การออกเสียง : Saved by the bell 1 โหวต
06/05/2016 Clean as a whistle [en] การออกเสียง : Clean as a whistle 1 โหวต
06/05/2016 Cock and bull story [en] การออกเสียง : Cock and bull story 2 โหวต
06/05/2016 Cut to the chase [en] การออกเสียง : Cut to the chase 1 โหวต
16/03/2016 Make merry [en] การออกเสียง : Make merry 1 โหวต
07/03/2016 Go away! [en] การออกเสียง : Go away! 2 โหวต
03/03/2016 Shut up! [en] การออกเสียง : Shut up! 2 โหวต
03/03/2016 Well done! [en] การออกเสียง : Well done! 3 โหวต
03/03/2016 Calm down [en] การออกเสียง : Calm down 1 โหวต
03/03/2016 Of course [en] การออกเสียง : Of course 0 โหวต
03/03/2016 Out of order [en] การออกเสียง : Out of order 1 โหวต
03/03/2016 Not at all [en] การออกเสียง : Not at all 0 โหวต
29/02/2016 All roads lead to Rome [en] การออกเสียง : All roads lead to Rome 0 โหวต
20/11/2013 Apocalypse Now [en] การออกเสียง : Apocalypse Now 10 โหวต
20/11/2013 Armageddon [en] การออกเสียง : Armageddon 5 โหวต