ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/11/2013 Apocalypse Now [en] การออกเสียงคำว่า Apocalypse Now คะแนนโหวต 9 คะแนน
20/11/2013 Armageddon [en] การออกเสียงคำว่า Armageddon คะแนนโหวต 4 คะแนน
20/11/2013 sorrow [en] การออกเสียงคำว่า sorrow คะแนนโหวต 9 คะแนน
20/11/2013 selfie [en] การออกเสียงคำว่า selfie คะแนนโหวต 14 คะแนน
20/11/2013 showrooming [en] การออกเสียงคำว่า showrooming คะแนนโหวต 3 คะแนน
20/11/2013 binge-watch [en] การออกเสียงคำว่า binge-watch คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/11/2013 cataclysm [en] การออกเสียงคำว่า cataclysm คะแนนโหวต 4 คะแนน
20/11/2013 devastation [en] การออกเสียงคำว่า devastation คะแนนโหวต 3 คะแนน
20/11/2013 catastrophe [en] การออกเสียงคำว่า catastrophe คะแนนโหวต 10 คะแนน
20/11/2013 annihilation [en] การออกเสียงคำว่า annihilation คะแนนโหวต 6 คะแนน
20/11/2013 tragedy [en] การออกเสียงคำว่า tragedy คะแนนโหวต 6 คะแนน
20/11/2013 woe [en] การออกเสียงคำว่า woe คะแนนโหวต 4 คะแนน
20/11/2013 adversity [en] การออกเสียงคำว่า adversity คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/11/2013 deteriorate [en] การออกเสียงคำว่า deteriorate คะแนนโหวต 7 คะแนน
20/11/2013 ruination [en] การออกเสียงคำว่า ruination คะแนนโหวต 3 คะแนน
20/11/2013 washout [en] การออกเสียงคำว่า washout คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/11/2013 disregard [en] การออกเสียงคำว่า disregard คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/11/2013 carelessness [en] การออกเสียงคำว่า carelessness คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/11/2013 neglect [en] การออกเสียงคำว่า neglect คะแนนโหวต 8 คะแนน
20/11/2013 degeneration [en] การออกเสียงคำว่า degeneration คะแนนโหวต 3 คะแนน
20/11/2013 blight [en] การออกเสียงคำว่า blight คะแนนโหวต 4 คะแนน
20/11/2013 fiasco [en] การออกเสียงคำว่า fiasco คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/11/2013 debacle [en] การออกเสียงคำว่า debacle คะแนนโหวต 3 คะแนน
20/11/2013 disaster [en] การออกเสียงคำว่า disaster คะแนนโหวต 6 คะแนน
20/11/2013 destructive [en] การออกเสียงคำว่า destructive คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/11/2013 self-inflicted [en] การออกเสียงคำว่า self-inflicted คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/11/2013 unimaginative [en] การออกเสียงคำว่า unimaginative คะแนนโหวต 3 คะแนน
20/11/2013 unworldly [en] การออกเสียงคำว่า unworldly คะแนนโหวต 3 คะแนน
20/11/2013 parochial [en] การออกเสียงคำว่า parochial คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/11/2013 sectional [en] การออกเสียงคำว่า sectional คะแนนโหวต 2 คะแนน