ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/11/2013 Apocalypse Now [en] Apocalypse Now การออกเสียง 9คะแนนโหวต
20/11/2013 Armageddon [en] Armageddon การออกเสียง 3คะแนนโหวต
20/11/2013 sorrow [en] sorrow การออกเสียง 8คะแนนโหวต
20/11/2013 selfie [en] selfie การออกเสียง 14คะแนนโหวต
20/11/2013 showrooming [en] showrooming การออกเสียง 3คะแนนโหวต
20/11/2013 binge-watch [en] binge-watch การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/11/2013 cataclysm [en] cataclysm การออกเสียง 4คะแนนโหวต
20/11/2013 devastation [en] devastation การออกเสียง 3คะแนนโหวต
20/11/2013 catastrophe [en] catastrophe การออกเสียง 10คะแนนโหวต
20/11/2013 annihilation [en] annihilation การออกเสียง 6คะแนนโหวต
20/11/2013 tragedy [en] tragedy การออกเสียง 5คะแนนโหวต
20/11/2013 woe [en] woe การออกเสียง 4คะแนนโหวต
20/11/2013 adversity [en] adversity การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/11/2013 deteriorate [en] deteriorate การออกเสียง 6คะแนนโหวต
20/11/2013 ruination [en] ruination การออกเสียง 3คะแนนโหวต
20/11/2013 washout [en] washout การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/11/2013 disregard [en] disregard การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/11/2013 carelessness [en] carelessness การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/11/2013 neglect [en] neglect การออกเสียง 8คะแนนโหวต
20/11/2013 degeneration [en] degeneration การออกเสียง 3คะแนนโหวต
20/11/2013 blight [en] blight การออกเสียง 3คะแนนโหวต
20/11/2013 fiasco [en] fiasco การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/11/2013 debacle [en] debacle การออกเสียง 3คะแนนโหวต
20/11/2013 disaster [en] disaster การออกเสียง 5คะแนนโหวต
20/11/2013 destructive [en] destructive การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/11/2013 self-inflicted [en] self-inflicted การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/11/2013 unimaginative [en] unimaginative การออกเสียง 3คะแนนโหวต
20/11/2013 unworldly [en] unworldly การออกเสียง 3คะแนนโหวต
20/11/2013 parochial [en] parochial การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/11/2013 sectional [en] sectional การออกเสียง 2คะแนนโหวต