ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/11/2013 Apocalypse Now [en] การออกเสียง : Apocalypse Now 9 โหวต
20/11/2013 Armageddon [en] การออกเสียง : Armageddon 4 โหวต
20/11/2013 sorrow [en] การออกเสียง : sorrow 10 โหวต
20/11/2013 selfie [en] การออกเสียง : selfie 14 โหวต
20/11/2013 showrooming [en] การออกเสียง : showrooming 3 โหวต
20/11/2013 binge-watch [en] การออกเสียง : binge-watch 1 โหวต
20/11/2013 cataclysm [en] การออกเสียง : cataclysm 4 โหวต
20/11/2013 devastation [en] การออกเสียง : devastation 4 โหวต
20/11/2013 catastrophe [en] การออกเสียง : catastrophe 12 โหวต
20/11/2013 annihilation [en] การออกเสียง : annihilation 6 โหวต
20/11/2013 tragedy [en] การออกเสียง : tragedy 6 โหวต
20/11/2013 woe [en] การออกเสียง : woe 4 โหวต
20/11/2013 adversity [en] การออกเสียง : adversity 2 โหวต
20/11/2013 deteriorate [en] การออกเสียง : deteriorate 7 โหวต
20/11/2013 ruination [en] การออกเสียง : ruination 3 โหวต
20/11/2013 washout [en] การออกเสียง : washout 2 โหวต
20/11/2013 disregard [en] การออกเสียง : disregard 3 โหวต
20/11/2013 carelessness [en] การออกเสียง : carelessness 2 โหวต
20/11/2013 neglect [en] การออกเสียง : neglect 8 โหวต
20/11/2013 degeneration [en] การออกเสียง : degeneration 3 โหวต
20/11/2013 blight [en] การออกเสียง : blight 4 โหวต
20/11/2013 fiasco [en] การออกเสียง : fiasco 2 โหวต
20/11/2013 debacle [en] การออกเสียง : debacle 3 โหวต
20/11/2013 disaster [en] การออกเสียง : disaster 6 โหวต
20/11/2013 destructive [en] การออกเสียง : destructive 2 โหวต
20/11/2013 self-inflicted [en] การออกเสียง : self-inflicted 1 โหวต
20/11/2013 unimaginative [en] การออกเสียง : unimaginative 3 โหวต
20/11/2013 unworldly [en] การออกเสียง : unworldly 3 โหวต
20/11/2013 parochial [en] การออกเสียง : parochial 2 โหวต
20/11/2013 sectional [en] การออกเสียง : sectional 2 โหวต