ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/11/2019 Mannheim [de] การออกเสียง : Mannheim 0 โหวต
23/11/2018 Hoschar [de] การออกเสียง : Hoschar 0 โหวต
24/09/2018 i-Tüpfelchen [de] การออกเสียง : i-Tüpfelchen 0 โหวต
18/09/2018 Papierwarenabteilung [de] การออกเสียง : Papierwarenabteilung 0 โหวต
18/09/2018 Zweierbeziehung [de] การออกเสียง : Zweierbeziehung 0 โหวต
18/09/2018 Spannungsursache [de] การออกเสียง : Spannungsursache 0 โหวต
18/09/2018 Grundgefühl [de] การออกเสียง : Grundgefühl 0 โหวต
18/09/2018 Süßwarenabteilung [de] การออกเสียง : Süßwarenabteilung 0 โหวต
18/09/2018 wegbefördern [de] การออกเสียง : wegbefördern 0 โหวต
18/09/2018 Stelldichein [de] การออกเสียง : Stelldichein 0 โหวต
23/07/2018 Naturschutzsicht [de] การออกเสียง : Naturschutzsicht 0 โหวต
23/07/2018 Blütenpflanzenart [de] การออกเสียง : Blütenpflanzenart 0 โหวต
23/07/2018 Diversitätszentrum [de] การออกเสียง : Diversitätszentrum 0 โหวต
23/07/2018 Kenntniszuwachs [de] การออกเสียง : Kenntniszuwachs 0 โหวต
23/07/2018 Bestandseinbuße [de] การออกเสียง : Bestandseinbuße 0 โหวต
23/07/2018 Feuchtwiesenbewohner [de] การออกเสียง : Feuchtwiesenbewohner 0 โหวต
23/07/2018 Artengefährdung [de] การออกเสียง : Artengefährdung 0 โหวต
23/07/2018 Pilzsoße [de] การออกเสียง : Pilzsoße 0 โหวต
23/07/2018 Suchtmittel [de] การออกเสียง : Suchtmittel 0 โหวต
23/07/2018 Überwinterungsquartier [de] การออกเสียง : Überwinterungsquartier 0 โหวต
23/07/2018 Stahr [de] การออกเสียง : Stahr 0 โหวต
23/07/2018 Dachs [de] การออกเสียง : Dachs 1 โหวต
23/07/2018 Fuchs [de] การออกเสียง : Fuchs 0 โหวต
23/07/2018 Ameise [de] การออกเสียง : Ameise 1 โหวต
23/07/2018 Ameisenhügel [de] การออกเสียง : Ameisenhügel 0 โหวต
23/07/2018 Fuchsbau [de] การออกเสียง : Fuchsbau 0 โหวต
23/07/2018 Baujahr [de] การออกเสียง : Baujahr 0 โหวต
03/04/2018 Fabelwesen [de] การออกเสียง : Fabelwesen 0 โหวต
03/04/2018 Frauenrechtler [de] การออกเสียง : Frauenrechtler 0 โหวต
03/04/2018 Harpyie [de] การออกเสียง : Harpyie 0 โหวต