ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/08/2010 soliloquy [en] การออกเสียงคำว่า soliloquy คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Wildstrand [en] การออกเสียงคำว่า Wildstrand คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 Natlands [en] การออกเสียงคำว่า Natlands คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Averham [en] การออกเสียงคำว่า Averham คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Nath [en] การออกเสียงคำว่า Nath คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Mary Creagh [en] การออกเสียงคำว่า Mary Creagh คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 Pete Solley [en] การออกเสียงคำว่า Pete Solley คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 rylston road [en] การออกเสียงคำว่า rylston road คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 melanogaster [en] การออกเสียงคำว่า melanogaster คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Widdowson [en] การออกเสียงคำว่า Widdowson คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 James LaBrie [en] การออกเสียงคำว่า James LaBrie คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Jordan Rudess [en] การออกเสียงคำว่า Jordan Rudess คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 oovoo [en] การออกเสียงคำว่า oovoo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Melchizedek [en] การออกเสียงคำว่า Melchizedek คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Altair 8800 [en] การออกเสียงคำว่า Altair 8800 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 disestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า disestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Kentucky Fried Chicken [en] การออกเสียงคำว่า Kentucky Fried Chicken คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 McDonalds [en] การออกเสียงคำว่า McDonalds คะแนนโหวต 3 คะแนน
10/08/2010 orunui [mi] การออกเสียงคำว่า orunui คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Onehunga [mi] การออกเสียงคำว่า Onehunga คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 feasibility [en] การออกเสียงคำว่า feasibility คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Maori [en] การออกเสียงคำว่า Maori คะแนนโหวต 3 คะแนน
10/08/2010 Manukau [mi] การออกเสียงคำว่า Manukau คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Otahuhu [mi] การออกเสียงคำว่า Otahuhu คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Waikato [mi] การออกเสียงคำว่า Waikato คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/08/2010 kia ora [mi] การออกเสียงคำว่า kia ora คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 Aotearoa [mi] การออกเสียงคำว่า Aotearoa คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2010 Whakatane [mi] การออกเสียงคำว่า Whakatane คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/08/2010 Mooloolaba [en] การออกเสียงคำว่า Mooloolaba คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 wretched [en] การออกเสียงคำว่า wretched คะแนนโหวต 0 คะแนน