ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/08/2010 soliloquy [en] soliloquy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Wildstrand [en] Wildstrand การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/08/2010 Natlands [en] Natlands การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Averham [en] Averham การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Nath [en] Nath การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Mary Creagh [en] Mary Creagh การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/08/2010 Pete Solley [en] Pete Solley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 rylston road [en] rylston road การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 melanogaster [en] melanogaster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Widdowson [en] Widdowson การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/08/2010 James LaBrie [en] James LaBrie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Jordan Rudess [en] Jordan Rudess การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 oovoo [en] oovoo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Melchizedek [en] Melchizedek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Altair 8800 [en] Altair 8800 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 disestablishmentarianism [en] disestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Kentucky Fried Chicken [en] Kentucky Fried Chicken การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/08/2010 McDonalds [en] McDonalds การออกเสียง 3คะแนนโหวต
10/08/2010 orunui [mi] orunui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Onehunga [mi] Onehunga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 feasibility [en] feasibility การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Maori [en] Maori การออกเสียง 3คะแนนโหวต
10/08/2010 Manukau [mi] Manukau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Otahuhu [mi] Otahuhu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Waikato [mi] Waikato การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/08/2010 kia ora [mi] kia ora การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/08/2010 Aotearoa [mi] Aotearoa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/08/2010 Whakatane [mi] Whakatane การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/08/2010 Mooloolaba [en] Mooloolaba การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/08/2010 wretched [en] wretched การออกเสียง 0คะแนนโหวต