ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/01/2015 desistente [pt] การออกเสียง : desistente 0 โหวต
16/01/2015 pelo menos [pt] การออกเสียง : pelo menos 1 โหวต
29/07/2014 Judicialização [pt] การออกเสียง : Judicialização 0 โหวต
17/02/2014 sicar [pt] การออกเสียง : sicar 0 โหวต
17/02/2014 eu tinha [pt] การออกเสียง : eu tinha 0 โหวต
17/02/2014 perscrutais [pt] การออกเสียง : perscrutais 0 โหวต
31/12/2010 finança [pt] การออกเสียง : finança 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2010 lenços de papel [pt] การออกเสียง : lenços de papel 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2010 impermeabilizado [pt] การออกเสียง : impermeabilizado 0 โหวต
31/12/2010 estuprar [pt] การออกเสียง : estuprar 0 โหวต
31/12/2010 fisiculturista [pt] การออกเสียง : fisiculturista 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/12/2009 bicombustível [pt] การออกเสียง : bicombustível 0 โหวต
25/12/2009 anarquizar [pt] การออกเสียง : anarquizar 0 โหวต
25/12/2009 belemita [pt] การออกเสียง : belemita 0 โหวต
25/12/2009 bilaterado [pt] การออกเสียง : bilaterado 0 โหวต
25/12/2009 baranga [pt] การออกเสียง : baranga 0 โหวต
21/10/2009 calote [pt] การออกเสียง : calote 0 โหวต
21/10/2009 calorificar [pt] การออกเสียง : calorificar 0 โหวต
21/10/2009 figurino [pt] การออกเสียง : figurino 0 โหวต